فرقه رجوی و تمرین انزوا

در خبری كه دیروز در رسانه های ایرانی و خارجی منتشر شد آمده بود كه یك تیم روسی برای مدت یك سال و نیم یعنی بیش از پانصد روز را در یك محیط كاملا جدا از سایر افراد و بدور از ارتباط با دنیای خارج و افكار عمومی بسر بردند. آنها این تمرین را «تمرین زندگی در انزوا» نام نهادند. علت انجام این تمرین هم این است كه این افراد چون میخواهند به كره مریخ سفر كنند میخواهند این مدت زمان را كاملا یكبار بصورت عملی تمرین كنند. پس از پایان این مدت زمان آنها به خانه و زندگی خویش برگشتند. آنها كه این دوره را بسیار سخت ارزیابی می كردند گفتند انجام آن عملی است و قابل اجرا میباشد.
تا اینجا شرح یك خبری بود كه شاید اغلب خوانندگان آنرا در رسانه های عمومی شنیده یا دیده باشند اما آنچه كه مرا واداشت این خبر را بازگو كنم این است كه تشابهی كه با فرقه رجوی در آن دیدم. اگر این افراد تنها یك سال و نیم توانستند زندگی در انزوا و بدور از جامعه را تمرین كنند گرفتاران در فرقه رجوی و «اشرفیان» مفلوك بیش از بیست سال و در برخی موارد سی سال است كه دارند این زندگی را تمرین می كنند و رجوی با وقاحت تمامی می گوید كه «كردیم و شد».
راستی چه خوب می شد دست اندركاران فرستادن افراد به فضا و كره مریخ می آمدند از فرقه رجوی می پرسیدند كه آیا زندگی در انزوا برای انسانها امكانپذیر هست یا خیر؟ چون این فرقه سالهاست كه زندگی در انزوا را روی افراد تمرین میكند آنهم نه زندگی در انزوا با استانداردهای جامعه. بلكه زندگی با انزوا با فشار مضاعف، زندگی در انزوا با فشار روحی با نشست های مكرر و بی پایان كه روح و جسم انسان را خسته كرده و در هم میشكند.
تمامی كسانی كه مدت زمانی در این فرقه بوده اند و از آن جدا شده اند بخوبی می دانند كه لحظه جدایی و پا را از چاردیواری این سازمان جهنمی بیرون گذاشتن چه لحظه شیرینی است. لحظه ای كه برای خیلی ها در آن فرقه در حد یك رؤیا است و غیر ممكن!!
همینطور كسانی كه از این فرقه جدا شده اند بخوبی می دانند كه وقتی به جامعه و زندگی عادی برمیگردند سالها بایستی بگذرد تا بتوان این رشته ها و زنجیرهای كثیفی كه این فرقه در مغز و روح افراد تنیده را باز كنند و بتوانند مثل یك فرد عادی به زندگی شان بپردازند. راستی كه اگر جنایتهای رجوی را كه بیشمار است را بخواهیم درجه بندی كنیم از نظر من قبل از همه ویران كردن روح و جسم هزاران نفر است كه سالهای سال در حصاری بنام تشكیلات نگهداشته و همچون موش آزمایشگاهی همه ترفندهای فرقه ای را روی آنها آزمایش میكند و آنها را نیست و نابود میكند.
من بخوبی میدانم كه خیلی از افراد درون فرقه دیگر به لحاظ روحی كاملا مرده و از دور خارج هستند و دیگر فقط یك جسم حیران است كه بدون روح زندگی میكند و برخی دیگر هم كه متاسفانه حتی به لحاظ جسمی هم از بین میروند و یا بدست خود فرقه به كشتن داده می شوند. این است سرنوشت نسلی كه توسط رجوی ربوده شد و اسیر مطامع قدرت طلبانه این جنایتكار قرن قرار گرفت.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.