ناقوس مرگ رجوی با حضور خانواده های خوزستانی

در حالی كه به روزهای پایانی بستن اردوگاه جهل وجنایت رجوی نزدیك می شویم ،خانواده های خوزستانی عازم عراق شدند تا ناقوس فروریختن تشكیلات جهنمی رجوی را بالای كمپ اشرف به صدا در آورند.
صدای ناقوسی كه گوش رجوی را كر خواهد كرد و خط بطلانی بر تمامی تشبثات و تلاشهای مذبوحانه رجوی را برای در هم شكستن ماهها رزم و تلاش خانواده های رنجدیده و متحصن در پشت كمپ برای آزادی فرزندانشان خواهد كشید .
باید به رجوی گفت : دیدی كه خودت بور شدی؟

سنگ اندازی و فحش و انواع توهینها برای در هم شكستن اراده سترگ و مقاومت خانواده های متحصن هم كار ساز نبود و به امید خدا آنها آزادی فرزندان دربند خود را رقم خواهند زد .
پیروزی نهایی از آن خانواده های رنجدیده از جنایات رجوی است .
آزادی اسیران در بند در راه است .
زنده باد آزادی – مرگ بر رجوی .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.