خانواده ها

ناقوس مرگ رجوی با حضور خانواده های خوزستانی

در حالی که به روزهای پایانی بستن اردوگاه جهل وجنایت رجوی نزدیک می شویم،خانواده های خوزستانی عازم عراق شدند تا ناقوس فروریختن تشکیلات جهنمی رجوی را بالای کمپ اشرف به صدا در آورند.
صدای ناقوسی که گوش رجوی را کر خواهد کرد و خط بطلانی بر تمامی تشبثات و تلاشهای مذبوحانه رجوی را برای در هم شکستن ماهها رزم و تلاش خانواده های رنجدیده و متحصن در پشت کمپ برای آزادی فرزندانشان خواهد کشید.
باید به رجوی گفت: دیدی که خودت بور شدی؟

سنگ اندازی و فحش و انواع توهینها برای در هم شکستن اراده سترگ و مقاومت خانواده های متحصن هم کار ساز نبود و به امید خدا آنها آزادی فرزندان دربند خود را رقم خواهند زد.
پیروزی نهایی از آن خانواده های رنجدیده از جنایات رجوی است.
آزادی اسیران در بند در راه است.
زنده باد آزادی – مرگ بر رجوی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا