مجاهدین بازیچه ای برای غرب

توصیه به عده ای از سناتورهای امریکایی حامی مجاهدین

فرقه منحوس رجوی با سپری شدن روزها و ماهها به پایان عمر ددمنشانه خود نزدیک می شود، ولی در این بین عده ای از سناتورهای نابخرد امریکا و یا برخی از نماینده های کج فهم اروپایی آب در هاون می کوبند و از تعدادی تروریست حمایت می کنند که دست آنها به همه مردم دنیا رو شده و آخرین نمونه های آن، ترور چند تن از دانشمندان مسلمان کشورمان می باشد که در حال حاضر تعداد زیادی از مقامات بلند پایه امریکایی به آن اذعان می کنند و همکاری نزدیک موساد و مجاهدین در این ترورها را فاش می نمایند.
در این بین سران جنایتکار فرقه مجاهدین، بدون اینکه ذره ای به حال و روز زندانیان در قلعه الموت فکر کنند به انجام کارهای تروریستی و شیطانی خود مشغول می باشند و با دخالت در امور داخلی کشورها به خصوص عراق، می خواهند چند صباحی را بیشتر به ترور افراد بی گناه، آنهم فقط برای خشنودی اربابان جانی خود اقدام نمایند.
نصیحت ما خانواده هایی که فرزندانمان در پادگان نظامی اشرف گرفتار حیله های شیطانی رجوی شده به سناتورهای امریکایی که دست از ترور و حمایت آشکار از تروریسم بر نمی دارند اینست که اندکی به خود بیایند و اکنون که دنیا در حال پیشرفت و ترقی می باشد و هر لحظه دست خیانتکار اشکار می شود، از جانبداری و حمایت از فرقه ننگین رجوی دست بردارید که متاسفانه چندین سال است فرزندانمان گرفتار هوا و هوس شیطانی این دژخیمان قرار گرفته و در منجلاب غفلت فرو رفته اند.
بنابراین ما خانواده های آسیب دیده از فرقه رجوی به شما نماینده های اروپایی و امریکایی نصیحت و سفارش می کنیم که دست از این حمایت احمقانه از تروریسم بردارید و وقت خود را برای کارهای شیطانی سپری نکنید، بلکه اجازه دهید زندانیان این فرقه مطرود شده به آغوش خانواده هایشان باز گردند و در این راه تلاش کنید که دست شیاطین قطع شود و همچنانکه تمامی نقشه ها و نیرنگهای حاکمان ظالم بر مظلوم رو شود و دست شما نیز بر حمایت از تروریسم آلوده تر نگردد و به خود آئید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا