مریم رجوی: عقب گرد تا بیابانهای اردن و عربستان

مریم قجر در اطلاعیه جدیدی که توسط شورای خارجه نشین فرقه انتشار یافته باز هم سعی دارد به عوافریبی دیگری دست بزند تا بتواند تشکیلات جهنمی فرقه را در جای دیگری از عراق بر پا کند.
او در این اطلاعیه سعی کرده با رندی تمام این گونه نشان دهد که مایل است نفرات خود را به بیابانهای نزدیکی مرز اردن برده تا آنان را در زیر چادر نگهدارد و بدین طریق بتواند تشکیلات خود را نگهدارد.
ولی سئوالی که مطرح می شود چرا مریم رجوی حاضر نیست که نیروهایش به کمپ موقت ترانزیت در داخل بغداد بروند و حاضر شده که اعضای خود را در بیابانهای مرز اردن و در زیر چادر نگهدارد؟ این ترفند جدید مریم قجر برایمان کاملا مشخص است وی به خاطر شم ضد انقلابیش به خوبی دریافته که اگر نفرات به کمپ موقت در بغداد بروند دیگر امکان بر پایی تشکیلات را نخواهد داشت و دیگر کسی برای فرقه اش تره خورد نمی کند و همه به آگاهی خواند رسید که چگونه این سالیان این سران فرقه بودند که آنان را از همه چیز دور نگهداشتند.
مریم فریبکار وقتی جدی بودن غرب مبنی بر برچیدن اشرف را دید اکنون سعی دارد با دادن این پیشنهاد مسخره باز هم زمانی برای تشکیلات خود بخرد تا استراتژی از این ستون به آن ستون وی جواب دهد و بتواند در اشرف ماندگار شود وی که تا دیروز نعره سر می داد که کمپ موقت ترانزیت دارای استاندارد های بین المللی نیست چطور اکنون راضی شده که اعضای ناآگاه خودش را به بیابانهای مرز اردن برده تا آنان بعد از سالیان که شعار سرنگونی سر دادند اکنون زندگی چادر نشینی را شروع کنند و به دوران ماقبل تاریخ برسند ولی باید در اینجا از موضع کسی که به رفتارهای این جانیان آشنایی داشته گفت که این ترفند مریم قجر فقط برای نگهداشتن تشکیلات جهنمی فرقه می باشد و اصلا جان نفرات برایش ارزشی ندارد.
خانم رجوی!! کدام حرف شما را باور کنیم از کمبود آب و برق و سیستم فاضلاب و مار… در کمپ جدید یا رفتن به بیابانهای عراق و زندگی چادر نشینی و آیا برای اعضای مسئله دار فرقه قابل فهم خواهد بود که بعد از سالیان اکنون سر به بیابان گذاشته و در غروب آنجا باز هم شعار سرنگونی سر بدهند و برای ارتش خیالی اش ولی این بار در بیابانهای عراق رژه بروند اگر شما ریگی به کفش ندارید بهتر بود اول از همه خودتان پیشقدم این کار می شدید تا متوجه شوید زندگی در بیابانها و زیر چادر چگونه است.
کسانی که تنشان به این تشکیلات جهنمی خورده باشد متوجه می شوند تمام چیزهایی که در مورد خرابکاری و مسائل دیگر توسط اعضای فرقه در کمپ جدید گفته بودند درست بوده چرا که آنان اعضای خود را با این دیدگاه وارد این کمپ کردند تا بعد از مدتی سازمان بتواند از این کار سوء استفاده کرده و سعی کند با کمک عوامل خارجی و مزد بگیران خود در خارجه فضا را به نفع خود تغییر داده و به امتیازهای بیشتری دست یابند که بتواند اعضای خود را به اشرف برگرداند.
ولی گزارش آقای مارتین کوبلر به خوبی دست سران فرقه را در این کار رو کرده و اکنون به خوبی همه دریافتند که با چه فرقه خطرناکی روبرو هستند.
مریم قجر در جای دیگری به بودن زنان مسلمان در این کمپ و عدم دسترسی ملاقات با خانواده هایشان اشاره می کند باید گفت که چطور وقتی زنان شورای رهبری در حضور مسعود رقص رهایی می کردند شما از مسلمان بودن آنها چیزی نگفتید و یا وقتی در زندانهای فرقه و دبس کرکوک مورد شدید ترین شکنجه و تهمت ها قرار می گرفتند یادتان نبود که آنها مسلمان هستند و یا کارهای کثیف دیگری که بر این زنان اعمال کردید یادتان رفته است.
وی که دم از ملاقات اعضای فرقه با خانواده هایشان می زند همگان به خوبی دریافتند که بیش از دو سال است که خانواده ها برای ملاقات با عزیزانشان در بیرون درب اشرف منتظر ملاقات بودند و همین شما و مسئولین تان بودند که اجازه ملاقات نمی دادند و از آنان با سنگ و فحش و ناسزا و تهمت استقبال به عمل می آوردند این فریبکاری جدید دیگر کسی را نمی تواند بفریبد اگر به بیابانهای عراق هم بروید از سرنوشت محتوم فروپاشی سازمان و تشکیلات جهنمی گریزی نخواهید داشت.
خانم رجوی مطمئمن هستیم این عقب نشینی شما تا شاخ آفریقا نیز کشیده خود شد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.