سیاستمداران آمریکایی پول قتل عام مخالفان صدام را دریافت می کنند

یک روزنامه نگار آمریکایی در تحقیقات خود در خصوص پولهایی که سیاستمداران آمریکایی در ازای سخنرانی در حمایت از مجاهدین دریافت کرده اند نتیجه گرفت که منبع این پول ها دستمزد قتل عام مخالفان صدام است. «لارا گلدمن» گزارشگر مستقل ABC و روزنامه «مترو» در گزارشی در خصوص سیاستمداران آمریکایی که بابت سخنرانی در حمایت از مجاهدین پول دریافت کرده اند، نتیجه گرفته که منبع این پول ها دستمزد قتل عام مخالفان صدام است. لارا گلدمن که در گزارش خود به سراغ چندین کارشناس ایرانی مسائل خاورمیانه مستقر در واشنگتن رفته، معتقد است تمامی آنها از حمایتهای این سیاستمداران آمریکایی از مجاهدین ناراحت هستند. وی در ادامه گزارش خود می نویسد: این کارشناسان تردید دارند پولی که این سازمان تروریستی خرج می کند از یهودیان سرگردان ایرانی تامین شود چرا که غالب ایرانیان مقیم خارج از کشور حاضر به حمایت از مجاهدین نیستند. یکی از این کارشناسان که از اساتید دانشگاه هم می باشد به خانم گلدمن گفته: مجاهدین گروهی تروریستی و فرقه ای با دیکتاتوری وحشتناک هستند که فرهنگ آن مستلزم پرستش کامل رهبرانش یعنی مریم و مسعود رجوی است. وی ادامه داد: رجوی ها خواستار سرسپردگی کامل اعضایشان هستند و به شدت بر تفکر، فعالیتها و لباسهای آنها کنترل دارند. آنها اگر کنترل ایران را بدست می گرفتند ایران را تبدیل به یک رژیم ضد دموکراتیک می کردند. این تحلیلگر سیاسی افزود: رئیس پلیس امنیتی عراق در بازجویی هایی اقرار کرد که صدام ماهانه ۳۰ میلیون دلار و روی هم رفته ۳۵۰ میلیون دلار (برای کشتار مخالفان) به مجاهدین پرداخت کرده است. در پایان این گزارش خانم لارا گلدمن نتیجه می گیرد پولی که سیاستمدارانی مثل «ادوار رندل» در ازای حمایت از این سازمان دریافت می کنند پولی است که صدام حسین برای کشتار (مخالفانش) به آنها داده است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.