مجاهدین بازیچه ای برای غرب

فرقه ی مجاهدین و انگیزه های پیدا و پنهان دولت امریکا

خشونت و تروریسم در همه ی اشکال آن مذموم و نکوهیده است. مجاهدین خلق و القاعده نمادهای عینی ترور و هراس افکنی هستند. بررسی عملکرد، مواضع و سیر تاریخی این دو گروه اثبات می کند که این دو سکت مذهبی و سیاسی برای رسیدن به اهداف گروه از روش ها و شیوه های خونین و تروریستی استفاده می کنند بدین خاطر هژمونی حاکم بر امریکا نیز این دو گروه را در لیست تروریستی قرار داد. اما تاسف بار است تا نظاره گر پارادوکس در فلسفه سیاسی و رفتار دولتمردان امریکا طی سال های اخیر باشیم. عناصر القاعده امکان تنفس و تبلیغ یا تحرک را در کشور امریکا ندارند اما عناصر وابسته به مجاهدین علیرغم اینکه سالهاست در لیست تروریستی امریکا قرار دارند براحتی در امریکا به فعالیت سرگرم هستند، موسسات و انجمن های صوری را تشکیل می دهند، لابی گری می کنند، با برخی از نمایندگان کنگره، سنا و نیز نظامیان و مقامات سیاسی امریکا در ارتباط اند، همایش و جلسات مشترک تشکیل می دهند و تعدادی از سیاستمدارن امریکایی در خاک امریکا آشکارا به نفع مجاهدین تبلیغ می کنند؟!! در حالی که چنین امکانی برای گروهایی مثل القاعده متصور نیست؟ حال مقامات امریکایی زمزمه خارج شدن مجاهدین را از لیست تروریستی وزارت امور خارجه امریکا مطرح می کنند در حالی که بر همگان ثابت شده بود که دارودسته تبهکار و تروریست رجوی علیرغم قرارگرفتن در لیست تروریستی وزارت امور خارجه امریکا براحتی و آزادانه در امریکا و اروپا به فعالیت تشکیلاتی و سازماندهی شده می پرداختند و مورد حمایت محسوس و نامحسوس طیف های دست راستی و نئومحافظه کار و عمدتا جنگ طلب امریکایی همچون جان بولتن، ریچارد پرل و سناتور ریک سنتروم جمهوریخواه بودند. حال سوال این است دولتمردان امریکایی چرا فریبکارانه از خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی سخن می گویند در حالی که فرقه تروریستی مجاهدین سالهاست تحت حمایت دولتمردان امریکایی قرار دارند؟ در واقع حمایت ارتش و مقامات سیاسی امریکا از مجاهدین که متحد استراتژیک صدام بودند پس از سرنگونی رژیم بعثی به بهانه پایبندی به مفاد کنوانسیون ژنو یک شوخی بی مزه در تاریخ معاصر است. بر همگان روشن است بسیاری از سیاستمداران پراگماتیست و فرصت طلب امریکایی به دارودسته ی رجوی سمپاتی و گرایشی ندارند از آنها بیزارند اما سعی می کنند برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از گروههای تروریستی و تبهکار نیز استفاده کنند که این اقدام فرصت طلبانه در درازمدت به ضرر منافع ملی امریکاست. با بررسی رویدادها، تحولات و معادلات منطقه ای در ماههای اخیر می توان به انگیزه دولتمردان امریکا در رابطه با خارج شدن دارودسته ی رجوی از لیست تروریستی وزارت امور خارجه امریکا پی برد و پیچیدگی رفتار سیاسی و متناقض هژمونی حاکم بر امریکا را مورد واکاوی قرار داد. پر واضح است در شرایط کنونی امریکا و رژیم صهیونیستی در مخمصه بزرگی در منطقه خاورمیانه گرفتار شده اند جنبش های مردمی و عمدتا ضد دیکتاتوری در کشورهای عربی و اسلامی فراگیر شده است بیش از سه دهه امریکا و حامیانش از دیکتاتورهایی چون مبارک، بن علی و پادشاه بحرین و … حمایت کردند و اما در دو سال اخیر متحدان استراتژیک امریکا بر اثر قیام مردمی و ضد دیکتاتوری محو و نابود شدند. آلترناتیو و جایگزین رژیم های فاسد مورد حمایت امریکا جریان ها و عناصر سیاسی عمدتا با جهان بینی توحیدی و ضد سیستم سرمایه داری جهانی به سرکردگی امریکا هستند منافع منطقه ای و استراتژیک حکومت امریکا به چالش کشیده شده است، ماشین جنگی امریکا و نیروهای ناتو در افغانستان و عراق زمین گیر شدند، احساسات ضد امریکایی و ضد صهیونیستی اوج گرفته است هرگز دولتمردان امریکایی تصور نمی کردند که رقیب بزرگی پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و شوروی سابق در قالب و هیئت جنبش های مردمی و اسلامی پدید آید که منافع نظام سرمایه داری جهانی را به چالش بکشد و حامل دیدگاه نوین، عدالت طلبانه و آزادیخواهانه باشد. در نگرش دولتمردان امریکا ایران کانون فکری و سیاسی و منبع الهام تحولات و خیزش های مردمی در منطقه است پس باید به هر طریق و شیوه ای نظام سیاسی ایران مورد تضعیف و تهاجم قرار گیرد در این راستا ممکن است طیف ها و عناصر جنگ طلب در حکومت امریکا درصدد باشند تا از مهره سوخته مجاهدین در مسیر اهداف شوم و بخشی از عملیات روانی بهره ببرند که کاری و موضعی حماقت آمیز و ابلهانه است. زیرا دارودسته رجوی سالها پادوی رژیم منفور صدام بودند و در جاسوسی و خیانت بر علیه منافع ملی ایران نظیر نداشتند. پس هیچ وزن اجتماعی و جایگاهی در میان ملت ایران و حتی اپوزیسیون حکومت ایران نیز ندارند و اگر دولتمردان امریکایی بخواهند از دارودسته ی رجوی به هر نحو و طریقی استفاده کنند باید متوجه باشند که به تاکتیک نخ نما و بازی کثیفی روی آورده اند که موجب نفرت و خشم هر چه بیشتر ملت ایران از هژمونی حاکم بر امریکا خواهد شد. اما اگر خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی وزارت امورخارجه امریکا به این دلیل باشد که در شرایط کنونی و پس از انتقال عناصر فرقه از اشرف به کمپ موقت ترانزیت زمینه و امکان حقوقی پناهندگی آنان در امریکا و اروپا میسر شود چنین روندی معقول و گامی اصولی در مسیر اقدامات کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و آقای مارتین کوبلر نماینده دبیر کل می باشد. آرش رضایی – نیم نگاه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا