آیا تصمیم آمریکا تاثیری در پذیرش مجاهدین توسط کشورهای ثالث دارد؟!!

این امر چیزی از اهمیت صورت مسئله اصلی که ماهیت تروریستی مجاهدین است کم نمی کند و نخواهد کرد
… مقامات وزارت امورخارجه آمریکا در توضیح یکی از دلایل خارج کردن نام سازمان از لیست تروریستی مدعی است این اقدام از آن جهت صورت گرفته که امکان خروج و پذیرفته شدن اعضای سازمان توسط کشورهای ثالث فراهم و تسهیل شود. هر چند این ادعا در ظاهر امر یک ادعای موجه و قابل قبول به نظر می رسد؛ این ادعا اما نه مبنای حقوقی دارد و نه تضمینی برای چنین نتایجی فرضی می توان متصور شد. به این دلیل که کشورهای مد نظر هر کدام بر مبنای موازین و ملاک های خود درباره مجاهدین قضاوت می کنند. کمااینکه تاکنون هیچ کشوری به صراحت دلیل نپذیرفتن مجاهدین را حضور آنها در لیست تروریستی آمریکا قید نکرده است؛ بلکه برخی کشورها به تجربه آنچه مجاهدین در کشورشان مرتکب شده از…
مقامات وزارت امورخارجه آمریکا در توضیح یکی از دلایل خارج کردن نام سازمان از لیست تروریستی مدعی است این اقدام از آن جهت صورت گرفته که امکان خروج و پذیرفته شدن اعضای سازمان توسط کشورهای ثالث فراهم و تسهیل شود. هر چند این ادعا در ظاهر امر یک ادعای موجه و قابل قبول به نظر می رسد؛ این ادعا اما نه مبنای حقوقی دارد و نه تضمینی برای چنین نتایجی فرضی می توان متصور شد. به این دلیل که کشورهای مد نظر هر کدام بر مبنای موازین و ملاک های خود درباره مجاهدین قضاوت می کنند. کمااینکه تاکنون هیچ کشوری به صراحت دلیل نپذیرفتن مجاهدین را حضور آنها در لیست تروریستی آمریکا قید نکرده است؛ بلکه برخی کشورها به تجربه آنچه مجاهدین در کشورشان مرتکب شده از ریسک دوباره پذیرش آنها خودداری می کنند. به عنوان مثال فرانسوی ها رجوی را نه بر مبنای لیست آمریکا که براساس عملکرد رجوی و تشکیلات او در فرانسه اخراج کرد.
بنابراین از یک منظر می توان ادعای آمریکا را خوش بینانه و از منظری دیگر صرفا یک توجیه بی پایه ارزیابی کرد. اما فارغ از هر تحلیلی در خصوص این ادعا، نتیجه عملی آن به زمان نیاز دارد. اما نه زمان طولانی و دراز مدت، بلکه می شود تا ظرف چند ماه آینده و در عمل شاهد بود که این اقدام واقعا و عملا توانسته گره ای از اسکان آینده مجاهدین در خارج از خاک عراق باز کند؟ می شود از همین حالا به چنین نتیجه ای با تردید جدی نگاه کرد. از آن حیث که بسیاری کشورها و از جمله کشورهای اروپایی بخوبی می دانند که اقدام وزارت امورخارجه آمریکا نه تصمیمی حقوقی که ماهیتی کاملا سیاسی دارد. دلیل اصلی این نگرش شرط خانم کلینتون برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی است. شرطی که ماهیتا و موضوعا هیچ ارتباطی نمی تواند با ماهیت تروریست بودن و نبودن مجاهدین داشته باشد. موضوعیت خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی اصلا و ابدا مبنای حقوقی و حقیقی ندارد. این جنبه از تصمیم آمریکا را تمام کشورهایی که طرف رایزنی ملل متحد برای میزبانی مجاهدین هستند بخوبی واقف هستند. بنابراین با فرض اینکه برخی از این کشورها راهی هم برای حضور مجاهدین در کشورشان باز کنند، اما باید تاکید کرد آنها نیز به نوعی تحت تاثیر بده بستان آمریکا با مجاهدین به این امر مبادرت کرده اند. و این امر چیزی از اهمیت صورت مسئله اصلی که ماهیت تروریستی مجاهدین است کم نمی کند و نخواهد کرد. مضاف بر اینکه در آینده نزدیک ثابت خواهد شد کشورهای مد نظر واقعا تا چه اندازه تحت تاثیر اقدام سیاسی آمریکا آماده برای میزبانی مجاهدین خواهند بود. بعلاوه آمریکا باید پیشاپیش با اعلام آمادگی برای میزبانی مجاهدین اخلاقا التزام و اعتقاد خود به ماهیت حقوقی اقدام اش را اثبات کند. اگر آمریکا به چنین الزامی تن بدهد، در این صورت ممکن است دیگر کشورها نیز به چنین الزامی تن بدهند. اما از آنجا که آمریکایی ها بهتر از هرکس می دانند که انگیزه شان از چنین تصمیمی چیست، به یقین از پذیرش مجاهدین و میزبانی آنها اجتناب خواهند کرد؛ مگر اینکه پیشتر برای پذیرش چنین وضعیتی از هر جهت و حیث خود را واکسینه و آماده کرده باشند. با فرض چنین روندی باید تاکید کرد آمریکا نه تنها دولت خود بلکه برخی کشورهای میزبان سازمان را خواسته یا ناخواسته وارد چالش های جدی خواهد کرد. این چالش ها اجتناب ناپذیر است. به این معنی که مجاهدین پس از فارغ البالی از خروج لیست تروریستی بار دیگر آن چهره واقعی خود را بنا به ماهیت و ذات شان نشان خواهند داد. این که می گویم مجاهدین ذاتا چنین و چنان هستند، در مفهوم هستی شناسانه دلالت بر این معنی دارد که هر امری ذاتی لاجرم تغییر ناپذیر نیز هست. گیرم برای مدتی وجهی از ذات و سرشت خشونت طلب مجاهدین جای خود را به خصلت های همگون ذاتی دیگرش که همان تزویر و دوگانگی و فریبکاری است تغییر داده باشد. بر این اساس می شود از حالا فرایند این تصمیم آمریکا را نه گمانه زنی که بوضوح پیش بینی کرد. مضاف بر اینکه بخشی از چنان فرآیندی قابل پیش بینی را پیشتر برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان و هلند و … به عینه تجربه کرده اند. منتهی حالا مجاهدین پس از گذشت سالها کینه توزی و انباشت نفرت ناشی از حضور در لیست های تروریستی و محدودیت های آن، فرصت دوباره ای برای عقده گشایی بر سر دولت های میزبان پیدا خواهند کرد. فرصتی که تا افشا شدن دوباره و برگرداندن مجدد مجاهدین در لیست های تازه، هزینه های شان را بر دولتها تحمیل و بارشان را بسته اند.
بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، بیست و نهم سپتامبر 2012

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا