مجاهدین و خوشرقصی برای ارباب

خوش رقصی .چاپلوسی. پاچه خواری. لفت لیس و…. این ها شاخص ها و فاكت هایی هستند كه از سر نیاز و از زاویه منت كشی به آدمها در كادر فردی و جمعی دست می دهد.
مصداق واقعی این خوش رقصی و چاپلوسی را در سایت مجاهدین دربخش اخبار زنده زیر نویس شده و در خصوص آزمایش هسته ای امریكا كاملا به چشم می خورد .
امریكا گویا مبادرت به آزمایش هسته ای كرده و اغلب كشورها اقدام به انتقاد و محكومیت آن و در تضاد بودن این عمل با تعهدات امضا شده در خصوص سلاح و آزمایش اتمی شده اند .
اما مجاهدین در این گونه موارد دو نوع واكنش دارند یا خفقان می گیرند و چیزی نمی گویند و در لاك سكوت رفته ومثل دوران سركوب های صدام كه مجاهدین در چند مقطع حتی رادیو و نشریات خود را تعطیل كردند تا عدم موضع گیری شان را موجه سازند.
و یا مثل اینك كه امریكا آزمایش هسته ای كرده . مجاهدین می گویند . اولا این آزمایش در صحرایی بی خطر بوده . دوما این آزمایش هسته ای بدون انفجار زیر زمینی انجام شده . سوما به منظور گرد آوری و بروز داده های علمی بوده !!! عجبا كه امریكا خودش از موضع قلدری بر دنیا نیاز به چنین توجیهاتی نمی بیند اما مجاهدین مثل سگ درگاه امپریالیزم پیشاپیش پاچه ی هر رهگذری را كه قصد انتقاد از اربابش داشته باشد گاز می گیرد و به شدت خوش رقصی و وفاداری سگی خود را به امریكا ثابت می كنند .
در عوض این موجودات كثیف شبانه روز در صدد فروش اطلاعات هسته ای صلح آمیز ایران هستند و حتی حاضرند غرب را به سمت جنگ و گزینه ی نظامی علیه ایران برده تا تمامی ملت ایران نابود شود.
اما آنها ( مجاهدین ) به جاسوسی ها و كاسه لیسی ها ی خود در جهت نجاست خواریشان ادامه دهند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.