فریده اراکی مزدور و جیره خوار فرقه مافیایی رجوی!

رجوی سر کرده فرقه مافیایی رجوی مجبور به علنی کردن یکی از زنان خود بنام فریده اراکی کرده.

فریده اراکی یکی از زنان خارجه نشین رجوی نشسته در ساحل امن کالیفرنیا به دستور رجوی سعی در توجیه و نگه داشتن اعضاء اسیر در عراق را بعهده گرفته است.

فریده اراکی به دستور شخص رجوی با مراجعه به نمایندگی کشورهای مختلف سعی می کند خودش را یک فعال سیاسی و حقوق بشری جا بزند. با نوشتن نامه به نمایندگی کشورهای مختلف در سازمان ملل سعی می کند با دروغ و دغل برای نگه داشتن اعضاء اسیر در چنگال رهبر فراریش به هر فریبکاری دست بزند.

فریده اراکی تمامی دستورات خود را از اورسوراواز مقر فرقه جنایتکار رجوی می گیرد و برای گمراه کردن نمایندگان سازمانهای بین المللی و حقوق بشری و نمایندگان کشورهای مختلف خود را سخنگوی ایرانیانی می نامد که خواهان ماندن اعضائ فرقه در عراق هستند! در صورتیکه ایرانیان با شرف و با وجدان همگی خواهان ازادی اعضاء فرقه از چنگال جنایتکارانی مثل رجوی ومریم قجر و دیگر سران فرقه مافیایی رجوی هستند.

رجوی برای رسیدن به هدف پلید خود به این زن فریبکار دستور داده که به هیچ وجه خود را از اعضائ فرقه رجوی معرفی نکند تا بتواند در مجامع بین المللی از این زن بعنوان نماینده اعضائ فرقه یا سخنگوی خانواده اعضاء و همچنین سخنگوی ایرانیان جا بزند!

البته به غیر از فریده اراکی که در ساحل امن کالیفرنیا نشسته و تمام پولهای تفریح ول خرجیهایش توسط فرقه مافیایی رجوی پرداخت می شود کسان دیگری هم هستند که در کنار ساحل رود سن یا رود اوور در ویلاهای خود در ناز و نعمت نشسته اند و خود را نماینده و سخنگوی یک عده اسیر نگون بخت معرفی می کنند که خواهان ماندن این اسیران در عراق و بازگشت اعضائ فرقه از کمپ لیبرتی به اردوگاه بد نام اشرف سابق هستند.

به اطلاع همه خانواده های اسیران فرقه رجوی که عزیزی در اسارت فرقه رجوی دارند و همه ایرانیان ازاده می رسانم که اجازه ندهند مزدوران فرقه مافیایی رجوی از نام انها برای نگه داشتن اعضاء در اسارت درون فرقه مافیایی رجوی سوء استفاده کنند و همه باید در افشاء این زن مزدور و جیره خوار رجوی کوشا باشند و با معرفی فریده اراکی به عنوان جیره خوار رجوی اجازه ندهند این زن جیره خوار در مجامع بین المللی و …. خود را به هر عنوانی که رهبر فراریش دستور داده معرفی کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا