فرقه گرایی مجاهدین

آیین‌نامه شستشوی ایدئولوژیکی در فرقه رجوی

مقدمه:
با توجه به تجاربی که در رابطه با غسل هفتگی داشتیم، آیین‌نامه غسل هفتگی را به روز کرده‌ایم که ذیلاً آورده می‌شود.
کلیه افراد و مسئولین نشست‌های هفتگی ملزم به اجرای این آیین‌نامه می‌باشند.

ضوابط نشست‌های هفتگی
(این ضوابط خاص مسئولین ستادها و اف.ام‌ها می‌باشند)
نفرات هر نشست باید به لحاظ مدار تشکیلاتی هم‌رده باشند. ST و ME می‌توانند در یک نشست شرکت کنند.
نشست هفتگی باید دونفره برگزار شود که یک نفر مسئول و دیگری کوپل وی می‌باشد. این ترکیب باید ثابت بماند.
مسئولین برگزاری نشست لایه‌های M قدیم به پایین نباید پایین‌تر از رده ME باشند.
مسئول نشست لایه  ME باید یک لایه بالاتر از آنها (ST) باشد.
مسئول و تحت مسئول نباید در یک نشست هفتگی با هم باشند.
در ترکسیب نشست‌های K و O باید تناسب سنی و سنخیت افراد در نظر گرفته شود.
روز و ساعت و محل نشست هفتگی باید ثابت باشند. همچنین از آنجا که مسئول نشست هفتگی نباید تغییر کند، اگر مسئول نتوانست در زمان تعیین‌شده نشست بگذارد، در زمانبندی زاپاس (حداکثر 48ساعت بعد) نشست را برگزار می‌کند.
اگر فردی به عنوان تحت امر به قسمت دیگری بطور موقت می‌رود و یا در امداد بستری می‌شود، نباید خودبه‌خود در نشست‌های هفتگی آن قسمت شرکت کند. در صورت لزوم باید نشست خاصی با ترکیب مناسب برای وی گذاشته شود.
نفرات به ترتیبی که نشسته‌اند فاکت‌های خود را می‌خوانند، از روی لیست خواندن و یا ترتیب خاص دیگری مجاز نمی‌باشد.
تعداد نفرات هر نشست نباید کمتر از 5 نفر و بیشتر از 15نفر باشد. در شرایط اضطرار و ماموریت، حداقل ضروری برای تشکیل نشست هفتگی 3نفر است.
(مدت زمان نشست برای 5نفر نیم ساعت برای 10نفر 45دقیقه و برای 15نفر یک ساعت می‌باشد.)

مرز سرخ‌های نشست شستشوی هفتگی
– تعطیل کردن نشست شستشوی هفتگی
– شرکت نکردن در نشست شستشوی هفتگی

نقض ضوابط
– چرت زدن و هوشیار نبودن مسئول نشست غسل، نقض ضابطه است و تنبیه دارد.

آیین‌نامه مربوط به افراد شرکت‌کننده در نشست هفتگی
(این آیین‌نامه بایستی ماهی یک بار برای کلیه نفرات خوانده شود)
گزارش هفتگی شامل سه قسمت، فاکت، جنگ و جمعبندی می‌باشد. فاکت و جنگ باید جدا از هم و در ستون‌های جداگانه نیز در انتهای گذارش نوشته می‌شود. به لحاظ خواندن گزارش، ابتدا فاکت و سپس جنگ خوانده می‌شود. در انتهای گزارش جمعبندی خوانده می‌شود.
نشست غسل نباید به نشست ع.ج. تبدیل شود. ولی نفرات می‌توانند نکته و یا تذکری که دارند در پایان نشست مطرح کنند.
اگر کسی در رابطه با فاکت‌هایش وجه جنگ آنرا ننوشته باشد و در هیچ فاکتی وارد جنگ نشده باشد، جمع به وی تذکر می‌دهد که گزارش جنگ‌هایش را بنویسد. ولی نوشتن جنگ برای همه فاکت‌ها الزامی نیست داوطلبانه است.
در نوشتن و خواندن فاکت‌ها باید حریم و حرمت‌های ایدئولوژیکی و تشکیلاتی مراعات شود. نحوه نگارش نباید بیانگر فرافکنی و حرمت شکنی باشد.
در رابطه با فاکت‌های داخل مناسبات، اسامی با کد نوشته شده و به گزارش الصاق گردد.
گزارش روی کاغذ A4 به‌صورت دو ستون با ذکر تاریخ و نام فرد (مطابق فرم ضمیمه) نوشته شده و در انتهای نشست به مسئول نشست داده می‌شود.
در انتها هر فاکت نقض مرز سرخ، باید عبارت نقض مرز سرخ نوشته شده و در نشست خوانده شود.
هر فرد به‌طور مستمر و روزانه بایستی فاکت‌ها و جنگ‌هایش را یادداشت کند.
در مورد فاکت‌های تکراری و ادامه‌دار و یا با ط.ب. نسبت به یک مورد،‌ لازم است که فرد گزارش جداگانه با کد نوشته و به مسئول نشست بدهد.
هر فرد در زمان تعیین شده باید در نشست حاضر شود و تاخیر مجاز نیست و افراد موظف هستند که تا اتمام نشست حضور داشته باشند.
هر فرد تضاد شرکت در نشست هفتگی را باید از قبل حل کرده باشد، در صورت ماموریت فقط با اْکی FM یا مسئول شاخه می‌تواند شرکت در نشست را به تاخیر بیندازد.
درصورت غیبت مجاز در نشست هفتگی، هر فرد مسئول پیگیری خواندن گزارش هفتگی‌اش می‌باشد. این فرد حداکثر 48ساعت وقت دارد.
اگر نکته‌ای گفته می‌شود و یا تذکری داده می‌شود، بایستی جمع در پاسخ گرفتن از فرد، به حرف وی اعتماد کند.

مرز سرخ
شرکت نکردن در نشست شستشوی هفتگی مرز سرخ است.

وظایف مسئولین برگزارکننده نشست‌های هفتگی
(این قسمت خاص مسئولین برگزارکننده نشست هفتگی است)
مسئول نشست غسل، مسئول اجرای ضوابط و آیین‌نامه شستشوی هفتگی می‌باشد.
مسئول تامین محل مناسب و رعایت نظم و انظباط نشست می‌باشد.
مسئول تشکیل و پایان نشست در زمانبندی اعلام‌شده می‌باشد.
مسئول نشست مسئولیت دارد که چپ و راست صحبت‌های افراد را در چارچوب آیین‌نامه ببندد.
مسئول نشست برای افراد غایب باید ظرف 48ساعت نشست بگذارد.
مسئول نشست هفتگی، گزارش نشست را طبق فرم، تهیه و تنظیم می‌کند سپس همراه با گزارش‌های هفتگی افراد به مسئول قسمت می‌دهد.

مهمترین نکات گزارشات غسل
(نام قسمت) همه محورها پر شود تغییر داده نشود
تاریخ:
اسامی نفراتی که در نشست غسل شرکت نکردند (به دلیل تشکیلاتی، بهم‌ریختگی و امداد و…):
زمان صفرصفر:
گزارش وضعیت لایه‌ها (فضای عمومی/ مسائل مبتلابه هر لایه/ تاثیرات نشست‌ها بریف‌ها برای هر لایه نوشته شود):
ملاحظات عام:
لایه FG
لایه MO

لایه Mج
لایه OK1
لایه K2
وضعیت غسل نفرات JS، SP، U2 و یا دارای سوابق A و تهدیددار:
الف- نفرات SP و U2 (خانواده مزدور) JS:
ب- نفرات دارای سوابق A:
ج- چهره‌های ثابت سیما (اگر نکته خاصی داشتند):
مواردی که حول خانواده و حسرت‌به‌دلی و زندگی‌طلبی فاکت داشتند:
گزارش موارد خاص (رد مرز سرخ، رو به برادران و پیله، اقدام عملی، ط.ب.، اجتماعی، فاکت با اسم و رده):
مواردی که بین وضعیت غسل فرد با مناسبات کاری و تشکیلاتی وی ناهمخوانی وجود ندارد:
نکات قابل توجه در گزارش افراد:
نکات مهم تجارب و جمعبندی افراد (منظور نکاتی است که در قسمت جمعبندی غسل نوشته‌اند):
FG
MO


K-O
K2
نفراتی را که در دستور گذاشته‌اید با آنها صحبت کنید و پیگیری‌هایی که طی هفته باید انجام گیرد:
اقدامات انجام‌شده در رابطه با لیست نفرات ضعیف در غسل (بطور مثال، کلی نوشته شود که از 20نفر با 10نفر صحبت شده و سه نفر عبور داده شدند و از لیست خارج شدند):
گزارش نفراتی که جدای از نشست غسل با آنها صحبت کردید (جمعی یا فردی):
نکات آموزشی منتقل شده در پایان نشست (بریف‌ها، تجارب، جملات و بحث‌ها و…) انعکاسات افراد:
ضوابط نقض‌شده مطابق آیین‌نامه غسل:
تهدید غافلگیری در دستگاه شما چیست و چه کسانی هستند:
امضاء F قرارگاه:                    امضاء FM یا مسئول شاخه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا