فرقه گرایی مجاهدین

دیدار صمیمی ۷ نفر از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین ساکن اروپا ـ قسمت اول

روز شنبه ۲۹ ژوئن در یک دیدار صمیمی هفت نفر از اعضا جداشده تجارب شخصی خود را در رابطه با آسیب های روحی- روانی که از سوی فرقه رجوی به آنان تحمیل شده بود با یکدیگر درمیان گذاشتند.

همفکری و استفاده از تجارب جداشدگان بالاترین و ارزشمندترین سرمایه ای است که می توان برای یاری رساندن به دوستان جداشده پس از انتقال آنان به کشورهای مختلف و قطع رابطه آنان با مناسبات فرقه ای، استفاده نمود.

در این جلسه با نمایش تصویری پروسه التصاق روانشناسانه همراه با تجارب شخصی شرکت کنندگان به بحث و بررسی گذاشته شد. پروسه ای که با دگرگونی هویت فردی به هویت فرقه ای آغاز می شود و در فاز تکاملی خود فرد را به موجودی بیروح و خشن تبدیل خواهد کرد. انسانهائی که با کلماتی همچون مادر، عشق، فرزند، خانواده و همزیستی مسالمت آمیز و بسیاری از واژه هائیکه در ساختار زندگی معمولی بکار برده می شوند، غریبه هستند.

قابل ذکر است که بدانیم پس از قطع ارتباط با مناسبات فرقه (بتناسب مدت زمانی که فرد در اسارت جسمی و ذهنی بسر برده است) دوران گذار از شرایط بحرانی برای ترمیم آسیب های روحی به شرایط نرمال آغاز می گردد. مددکاران تجربی (جداشدگان از فرقه رجوی) در این مورد می توانند در پروسه ترمیم آسیب های وارده و بازگشت به هویت فردی، نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.

برای ترمیم آسیب های روحی- روانی که اعضا جداشده متحمل شده اند نیاز است که به هرم مازلو روانشناس معروف در مورد اولویت های نیازهای طبیعی انسان مراجعه کنیم. بنا به اظهارات و تجارب فردی جداشدگان در مناسبات فرقه ای، به هیچکدام از نیازهای پایه ای انسانی توجهی نشده است. نتیجه اینکه انسانی که جدا از این نیازمندیها بر اساس باورها و داده های ذهنی و فرقه ای رشد می کند، فردی آسیب پذیر، و سرشار از ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود و نیاز به توجه ویژه و یاری متخصصین تجربی (جداشدگان از فرقه) خواهد داشت.

خروج از داده های هرم مازلو به منزله خروج از روابط انسانی نیست ولی می تواند در زندگی معمولی با نرم های اجتماعی، سازگاری لازم را نداشته باشد.

در تصویر زیر می بایست زخم ها و آسیب هائی را که در مناسبات فرقه متحمل شده ایم بتوانیم بشناسیم و آن را برشماریم. در نقطه مقابل نباید به توانمندی های خودمان شک کنیم در این رابطه استعدادها انگیزه ها و آنچه که به صورت مادی و معنوی نقاط قوت ما محسوب می شوند، می توانند ما را در این تعادل روحی- روانی یاری رسانند.

دوستان شرکت کننده نیاز به ادامه جلسات را برای ترمیم آسیب های وارد شده توسط فرقه و مددرسانی به دوستان جداشده ای که دیر یا زود از مناسبات فرقه ای خارج می شوند را ضروری دانستند.

ادامه دارد …

مسعود جابانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا