فریب

نویسنده عراقی صافی الیاسری از رجوی رشوه میگیرد و روزگار میگذراند

صافی الیاسری نویسنده عراقی در مزدوری به جماعت رجوی قلم فرسایی میکند و از برای گذران زندگی خفتبار خود و خانواده اش بیش ازدو دهه است که از رجوی رشوه کلان میگیرد.
آنزمان که در اسارتگاه اشرف بودم و به اقتضای مسئولیتم که به مهمانسرای عارفی واقع در درب ورودی اشرف تردد داشتم , بدفعات صافی الیاسری را با عیال وخانواده درآنجا زیارت میکردم!
ایشان هرچند عراقی الاصل تشریف دارند ولیکن بخاطردریافت کیف سامسونت حاوی دلار و دینار همواره دلشان با جماعت رجوی است وعلیه ملت و مملکت خودش به نفع رجوی قلم فرسایی میکند.
نامبرده اخیرا بیانیه دیکته شده جماعت رجوی را بنام خودشان منتشر و بیرونی کردند و مدعی شدند اطلاعات ایران و مشخصا شخص علی نویدی بواسطه یک نویسنده عراقی خود فروخته میخواستند که ایشان را خریداری کنند!!؟؟

ازجمله در بیانیه ایشان آمده است که "برخی قلمهایی که به ریا هویت عراقی دارند، در حالی که جز ارتزاق و نفس ضعیفی که تابع خواستهای خارجی است، هویتی ندارند و با دستمزدهای بالا برای کار در نهادهایی که قالب عراقی دارند و قلبشان ایرانی است، در طرحهای مزدوری تا وارد کردن یا کشاندن یا فریب دادن یا نیرنگ زدن به قلمهای عراقی ملی، حرکت میکنند. این همانی است که درمورد من اتفاق افتاد. اطلاعات در ترساندن من با تهدید به پناه بردن به دادگستری عراق و…

لازم به ذکراست که ایشان ازجمله عراقیهای بی هویتی هستند که بنام مردمان وعشایرمختلف عراقی در حمایت کذایی ازحضور مبارک! جماعت رجوی درخاک عراق خصوصا قرارگاه اشرف , امضاء جعل میکنند و از برای فریب و اغفال جامعه جهانی که البته صرفا برای اعضای گرفتار در قلعه الموت مصرف دارد, به هوچیگری می پردازند.
درپایان خواستم به آقای صافی الیاسری نویسنده عراقی رشوه خور ضعیف النفس تابع خواستهای خارجی بگویم که آغاز پایان حضور خفتبار و جنایتکارانه فرقه رجوی درخاک عراق فرا رسیده و زودی است که با تعطیلی تمام و کمال اسارتگاه اشرف , جماعت رجوی به خارج ازعراق بقول افغانیها پرتاب شوند! پس به خودت بیا و ضرب الاجل به تمدید پاسپورت خود وعیال و اطفال مبادرت نموده تا درآنسوی خاک عراقی بتوانی برای جماعت رجوی قلم فرسایی نمایید وگرنه مقرری شما قطع خواهد شد.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا