مریم رجوی

بلاهت و شیادی مریم قجر در اورسوراواز

بعد از به کشتن دادن و قربانی کردن اعضای فریب خورده و اسیر در پادگان اشرف توسط رجویهای خونریز، مریم قجر نمایش بزرگداشتی برای آنان گذاشته بود که درآن مراسم از تعدادی از فسیلهای فرقه و فرانسویهای همسایه اور به عنوان مهمانان مراسم هم دعوت شده بود. دراین مراسم به اصطلاح تجلیل ازشهدای اشرف!! مریم با شیادی هرچه تمامتر که از مسعود به ارث برده است تلاش نمود که احساسات حاضرین را به بازی بگیرد و پای تصاویر یکایک قربانیان می ایستاد و گلاب می پاشید. بعد از این نمایش مسخره، پشت میکروفون رفته و بعد از کلی مدیحه سرایی سر موضوع اشرف و ایستادگی و شهادت این قربانیان!! به شکل منزجر کننده ای، درصحبتهایش گفت: " یا لیتنی کنتُ معکم وأفوزُ فوزاّ عظیماّ " ایکاش با شما می بودم وهمانند شما پیروزمی شدم!!! واقعا که به مریم قجراین شیاد قرن،چه باید گفت! اما همین قدر می دانم که رجویها (مریم قجر و مسعود فراری) هیچگاه اهل قیمت دادن نبوده و نیستند و همیشه با شم ضدانقلابی که دارند به موقع احساس خطرکرده و فرار را بر قرار ترجیح داده و به نقطه امنی خزیده اند.حال سراین قربانیان هرچه آید خوش آید، مهم نجات جان رهبری است!! به آنها نباید گزندی برسد تا بلکه به رؤیای محقق نشده خود که همانا سلطنت باشد برسند. زهی خیال باطل واقعا انسان ازاینهمه بی شرمی و بی چشم و رویی مریم قجربه خشم می آید. آدمی باید تا کجا پیش رفته باشد و چه مرزهایی را در ذهن خود در نوردیده باشد! که اینطور حرف مفت بزند.مریم قجر اگربه دنبال پیروزی و شهادت بود که الان در کنارقربانیانش بود نه اینکه بیرون از گود نشسته و…….. خانم قجر اگرراست می گویی و سرلوحه تو همان شعار فدا و صداقت باشد باید در کنار این قربانیان می ماندی. البته اگر به دنبال فوزعظیم بوده باشی. راه نجات و رستگاری و پیروزی همیشه برای شما باز بوده، این شمایید که همیشه درچنین مواقعی جایتان خالی است. مگرفراموش کرده اید که درجریان دستگیری تان درهفدهم ژوئن توسط پلیس d.s.t فرانسه تحمل چند روز بازداشت را نداشتید و برای رهایی خود اعلام کرده بودید که اصلا شما مجاهد نیستید!! بلکه رئیس جمهور منتخب هستید!!! ای ننگ برشما که اینچنین برای نجات جان ناقابل خود حاضرید همه کار بکنید ولی اعضای نگونبخت خود را به زور و تهدید در مسلخ و قربانگاه پادگان اشرف وعراق نگه دارید و بعد با یک نمایش مسخره بخواهید دستان آغشته به خون این قربانیان را با حرفهایی که هیچگونه اعتقادی به آنها ندارید بشویید.
رجویها هم که در فرهنگ فریب و ریای خود، در وارونه نمایی ولوث کردن کلمات استادند، پادگان اشرف سمبل خیانت و وطن فروشی را سمبل صلابت و اقتدار، عقب نشینی مفتضحانه از پادگان اشرف را تکثیرآن وعناد ولجاجت وکارشکنی خود را به نام ایستادگی، فرارخودشان از صحنه های خطر را، حفظ رهبری وخط و نشان کشیدن برای نیروهای اسیردرلیبرتی را انتخاب آگاهانه اعضا!!، وقربانی شدن این 52 نفر را شهادت، می نامند این بار نیزبه رسم شیادانه خاص رجویها مریم قجرقصد دارد که ازخون قربانیان هوی وهوس آنها ارتزاق سیاسی نماید وبا به صحنه آمدن و ریختن اشک تمساح،مذبوحانه تلاش دارد که همه تقصیرها را به گردن دولت وارتش عراق ومجامع بین المللی ونهایتا نظام ایران بیندازد و دستان به خون آغشته خویش را با وارونه نمایی، سفید نماید.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا