مواضع مشترک رجوی و نتانیاهو

صحبتهای بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل را که گوش میدادیم  پنداری مسعود رجوی در حال صحبت کردن علیه ایران و رییس جمهوری ایران است. شاید تا پیش از این وقتی گفته میشد که فرقه رجوی در کنار اسرائیل و البته علیه مردم ایران قرار گرفته است برای بعضی ها باورش خیلی آسان نبود اما با این صحبتهایی که نخست وزیر اسرائیل علیه ایران کرد و اینکه صحبتهایش با حرفهایی که سالیان سال رجوی علیه مردم ایران میزند مو نمیزد! براستی کسی از نتانیاهو انتظار ندارد که به نفع مردم ایران حرفی بزند چرا که تنها کشوری که در منطقه میتواند قدرت جدی علیه اسرائیل بشمار آید ایران است. اسرائیل موضعش را رو گرفته و میگیرد و کسی در اینکه این کشور یا رژیم دشمن مردم ایران است شکی ندارد ولی اینکه رجوی هم در کنار این رژیم و علیه مردم ایران قرار گرفته است و موضعگیریهای این فرقه عینا مانند نتانیاهو است جای تفکر بیشتر دارد!
واقعیت اینست که اسرائیل و فرقه تروریستی رجوی به هیچ عنوان تمایلی به بهبودی روابط دیپلماتیک بین ایران و امریکا ندارند. چرا که هر دو به یک اندازه در این بهبودی زیان خواهند کرد! براستی صحبتهای قهرمانانه و مواضع هوشمندانه ریاست جمهوری و تیم دیپلماتیک ایران در ملل متحد و انجام تماس تلفنی و تلاش برای بهبودی روابط بین ایران و امریکا بسیاری را از جمله اسرائیل و فرقه تروریستی رجوی را خلع سلاح کامل کرد! تمامی دست و پا زدنهای نتانیاهو هم به همین دلیل است! واقعیت اینست که فرقه رجوی خیلی بر روی این موضوع حساب باز کرده بود که ایران بدلیل شرایط تحریم و بدلیل فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه بروی مردم ایران به نقطه ای خواهد رسید که منجر به نارضایتی در داخل و از طرفی با ارجاء پرونده ایران به شورای امنیت و دخالت احتمالی اسرائیل میتواند از این آب گل آلود برای خود ماهی صید کند. این اقدام سیاسی ایران مرا بیاد پذیرش آتش بس از سوی ایران انداخت که درآن زمان هم فرقه رجوی  بلحاظ استراتژیک در نقطه بن بست نظامی و خلع سلاح شدن قرار گرفت! در آنزمان با پذیرش آتش بس میان ایران و عراق بطور واقعی امکان انجام عملیات نظامی از داخل خاک عراق علیه ایران برای مجاهدین دیگر امکان پذیر نبود و آنها بواقع آن زمان یعنی سال 1367 خلع سلاح شدند و به نقطه شکست استراتژیک رسیده بودند. چرا که روز اولی که رجوی به عراق آمد بدلیل هم مرز بودن با ایران گفت برای جنگ آزادیبخش و انجام عملیاتهای گسترده نظامی می اید و با پذیرش آتش بس این استراتژی به پایان رسید! اکنون هم رجوی همانطور که در بالا اشاره کردم بروی هر چه بیشتر خراب کردن ایران در مجامع بین المللی و در انزوا قرار گرفتن ایران حساب ویژه باز کرده بود. بیاد دارم در نشستهای حتی آنزمان هم شخص رجوی میگفت که بدلیل وجود سپاه پاسداران ایران هرگز با امریکا سر میز مذاکره نخواهد نشست! چرا که اگر اینکار را انجام دهد پایه های حتی اعتقادی سپاه شل میشود و باعث ریزش نیروهای سپاهی و حتی فروپاشی از درون میشوند! حتی در تحلیلهایش رجوی میگفت که مذاکره  با امریکا به معنی زیر سوال بردن و عقب نشینی از تمامی شعارهای سی ساله نظام است و حتی دیگر ولی فقیه هم قدرت سابق خود را از دست خواهد داد و اینکار امکان پذیر نخواهد بود! البته پیش از این هم بارها ثابت شده بود که تحلیل های رجوی همگی اشتباه از آب در می امدند و این هم مثل آن! اتفاقا اکنون که خبرها حاکی از بهبودی روابط با امریکا بطور خاص و اروپا بطورعام است چیزیکه در بین مردم عادی خیلی بچشم میخورد و مشهود است اینست که اعتماد مردم به نظام بیشتر و بیشتر شده است و اینکار را بسیار بجا و سنجیده میدانند! اتفاقا هم اکثریت مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم هستند و هم فرمانده کل سپاه از این اقدام دستگاه دیپلماسی کشور حمایت کردند!
اکنون که تمامی دنیا به این مذاکرات و صحبتهای دکتر روحانی خوش بین و آنرا فرصتی تاریخی برای بهبودی و حل مسئله هسته ای و دیگر مسائل تاریخی ما بین ایران و امریکا میدانند سوال از فرقه رجوی اینست که شما از چه ناراحتید که آدمهای خود را بسیج میکنید که در بیرون ساختمان ملل متحد علیه دکتر روحانی رییس جمهوری که با اکثریت آراء مردم انتخاب شده است شعار دهند و سر و صدا کنید؟! چرا شما در کنار نتانیاهو خود را قرار میدهید و دنبال راه انداختن جنگ علیه مردم ایران هستید؟ براستی حاضرید که جنگی علیه مردم ایران راه بیفتد شاید که از آن کلاهی برای سر شما دست و پا  شود؟! آخر وطن فروشی تا کجا؟ خودتان از این اقدامات خودخجالت زده نمیشوید؟
خطاب به رجوی و فرقه کثیفش: شما منفور مردم ایران هستید و هرآنچه باین اقدامات خود بیشتر ادامه دهید نفرت مردم ایران بشما بیشتر و بیشتر میشود!
مراد
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا