کمپ اشرف

اشرف به عنوان تبعیدگاه مرگ

داستان قرارگاه اشرف که روزی سمبل و نماد رجوی بود و نقطه ارتزاق و انگیزه برای افراد ساده لوحی که رجوی از آنان بهره می برد و برای رسیدن به مقاصد شوم و پلید خودش و همچنین برای خوش خدمتی به یار وفادارش صدام از اشرف استفاده می کرد با خروج آخرین اکیپ و تخته شدن آن که ظاهرا تا خونی ریخته نمی شد رجوی حاضر نبود از آنجا برود، به پایان رسید.
رجوی خاطره های زیادی از اشرف ویران شده داشت هرکس که مخالف او بود را به بهانه های مختلف سر به نیست می کرد، یا او را به  زندان می انداخت و یا با تهدید و ابزارهای شکنجه روحی مخالفان خود را تنبیه سخت می کرد. برای رجوی سخت بود که اشرف را از دست بدهد. به خاطر همین جز با ایجاد درگیری و ریخته شدن خون حاضر نشد از اشرف دل بکند. و دوباره از این قربانی ها بهره برداری باندی کثیف خود را خواهد داشت.  
اشرف این شهر رذالت رجوی برای همیشه از اذهان پاک خواهد شد و  آثاری از نحوست رجوی باقی نخواهد ماند و تمام چیزهائی که رجوی به عنوان نماد درست کرده بود ویران شد. آری رجوی با فشار روحی و کار روزانه و هزینه های سرسام آور و سرگرمی برای افراد، برج و بارو راه انداخت، نمی دانست اینها ذره ای ارزش ندارد و مردم عراق منزجر و متنفر از هر چه آثاری که مربوط به او و سازمانش هست می باشند و تمام این موارد جز یک آه سرد از جانب رجوی بیشتر نخواهد بود.
رجوی آخرین سنگر خودش را از دست داد و تمام چیزهائی که برایش ارزش بود و با آنها عوامفریبی می کرد تمام شد این واقعه  به خوبی نشان داد او و فرقه اش  جائی در عراق ندارند و مردم عراق بر خروج آنها مصمم هستند اما چیزی که درد آور است اینکه رجوی هر بار جان تعدادی را به خطر می اندازد و اتفاقا افراد اسیری که هنوز در دست وی هستند دیگر فریب این سیاست را نخورند و بدانند رجوی با هرکس که خورده حسابی داشته باشد براحتی آن را تسویه می کند.
رجوی با از دست دادن اشرف پایگاه تروریسم خودش را از دست داد و حتما روزی فرا خواهد رسید که پایگاه سیاسی خودش در فرانسه را هم از دست خواهد داد و دیگر نامی از این موجود و جرثومه فساد برده نخواهد شد.
رجوی همیشه کارهای خود را طوری وانمود می کرد که الان کسی متوجه این حرکتهای ما نخواهد شد و فردا تاریخ گواهی خواهد داد و برگی زرین از این تاریخ خواهید بود. باید به رجوی گفت شما از همین الان فراموش شدید و همواره نفرین خدا و خلق پشت شما خواهد بود چرا که به نام خدا و خلق و منافع آنان هزار جنایت را مرتکب شدی  و دور نیست که در حضیض استیصال جان خواهی داد و مکافات الهی برای تو هم نزدیک است.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا