مگر خیانت به مردم وملت ایران شاخ و دم دارد؟

آیا وقتی سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی ومریم رجوی با برداشته شدن تحریمها علیه مردم ایران مخالف هستند این خیانت نیست؟

مگر خیانت به مردم وملت ایران  شاخ ودم دارد؟  حال در هر نقطه ای از جهان باشید فقط کافی است از مردم ایران سوال شود مشکل اول شما چیست؟ مگر بزرگترین آرزوی مردم ایران در زندگی برداشته شدن تحریمهای ضدمردمی نیست؟

حتما پاسخ می دهند آری بزرگترین آرزوی ما قطع وبرداشته شدن تحریمهایی است که حاصل این تحریمها گرانی کمرشکن است. وقتی یک قرص نان سنگک6000 ریال است، وقتی 10عدد قرص خواب بیمار10000ریال است و… و از همه مهمتر داروهای ویژه  بیماران در بازار خرید وفروش و یافت نمی شود بزرگترین مشکلات تا کوچکترین مشکلات  مردم ایران ناشی ازاین تحریمهای ضدانسانی وغیر قانونی است و اگر از مردم اروپا وامریکا سوال شود حتما مردم این ممالک می گویند ما مخالف این تحریمهای اقتصادی علیه مردم ایران هستیم.

حال می پرسیم چه کسانی مخالف برداشته شدن تحریمها هستند وچه کسانی در جهان مصاحبه می کنند ویا کنفرانس مطبوعاتی می گذارند و پشت میکروفون ومطبوعات از برقراری تحریمها دفاع می کنند؟ پاسخ آن دررسانه ها واینترنت داده شده است سازمان  مجاهدین خلق به رهبری مسعود ومریم رجوی و اسرائیل  و راستترین جناح حزب جمهوری خواه امریکا ی جنگ طلب وعربستان سعودی وجدیدا دولت فرانسه وبقیه جاهلان وازمردم بیخبران که درد گرسنگی وتحرمهای اقتصادی مردم را حس نمی کنند.

 این سازمان وفرقه رجوی همدست وهمصدا با دشمنان مردم ایران ازوضع تحریمها وادامه وشدت بخشیدن به تحریمها دفاع می کند و مستمر تبلیغ وکنفرانس مطبوعاتی می گذارد و درسایت هایش علیه مردم ایران خیانت می کند و چگونه  است این فرقه خیانتکار نام خود را ایرانی می گذارد و دفاع صوری  ازمردم ایران می کند. فرقه رجوی همصدا با نتانیاهوی فاشیست اسرائیلی و عنصرضد مردمی  که هیستریک علیه مردم ایران و مستمر فریاد می زند و مصاحبه می کند بنام شورای ملی مقاومت ایران، و بنام  گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی و از "ساخت یک مرکز هسته ای زیرزمینی در ایران" خبر می دهد و می خواهد که تحریمها علیه مردم ایران ادامه یابد وشدت هم پیدا  کند وهرگز دولت امریکا با حکومت ایران مذاکره نکند و بر این خیانت اصرار می ورزد.

باید از این فرقه رجوی خطرناک ودشمن مردم ایران پرسید تا به کی به این خیانت ادامه می خواهند بدهند؟!!!!!! , وتوجه باید کرد که طبق آخرین آمارگیری یک شرکت آمارگیری آمریکایی شصت وچهار درصد مردم ایران ازپیشرفت برنامه اتمی ایران حمایت کرده وخواهان تعطیلی آن نیستند.

زهرا میرباقری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا