انجمن نجات گیلان

رضا رجب زاده در جمع خانواده های چشم انتظارگیلک – قسمت سوم

متعاقب برگزاری اولین دیدارحضوری شماری ازخانواده های درد کشیده از ظلم وجور رجوی با آقای رضا رجب زاده عضو رها شده ازچنگال رجوی که به اقتضای وظیفه گزارش آن در دو قسمت درسایت نجات اطلاع رسانی شده است , روز یکشنبه مورخه 29/4/1393 دومین جلسه دیدارشماری دیگرازخانواده های اعضای گرفتاردر قلعه الموت رجوی با آقا رضا دردفترانجمن نجات گیلان دریک فضای کاملا دوستانه وصمیمی والبته خانوادگی برگزارشد.
دراین جلسه خانواده های اعضای اسیردرزندان رجوی ساخته لیبرتی احمد وامین تلاوتی , منصورراهدار, سید ولی محمدزاده , اسماعیل میرزایی , امین اسدان , خسروسلیقه دار, جمشید لقمانی , منصورفدایی گوهری , داود زاد اسماعیلی , ومجید رجبی به استعداد 18 نفرمشارکت داشتند وضمن تبریک وتهنیت بمناسبت رهایی آقا رضا اززندان رجوی و بازگشت به کانون گرم و پر مهرخانواده و شنیدن صحبتهای تکاندهنده ایشان پیرامون آخرین وضعیت عزیزان اسیرشان درتشکیلات مافیایی رجوی کسب خبرنمودند و پاسخ ابهامات وسوالات خودشان را به روشنی تمام گرفتند ودرآخرجلسه فرصتی دست داد که یکایک مدعوین محترم بتوانند هرکدام یک گپ جداگانه صمیمی حول وضعیت جگرگوشه هایشان با آقا رضا داشته باشند وباهم عکس یادگاری هم بگیرند.
درابتدا مسول جلسه ضمن سلام وعرض ادب وخوش آمدگویی به حضار با آرزوی رهایی تمام اعضای نگون بخت گرفتار و بازگشتشان به دنیای آزاد خصوصا کانون پرمهرخانواده که شدیدا درانتظارتحقق آن لحظه شماری میکنند, صحبتهای روشنگری داشتند که توجه مخاطبان محترم را به چکیده ای ازآن جلب می کنیم.
این ایام , ایام لیالی قدربوده. خصوصا دیشب شب شهادت مولای متقیان علی (ع) اطمینان خاطردارم که یکایک شما به واسطه گم شده ای که دارید تا سحرقرآن به سر با جان ودل جوشن کبیرخواندید, با خدای خود رازونیازکردید ودرخلوت خود درصدرخواسته ها و آرزوهایتان نابودی واضمحلال رجوی خائن و به تبع آن رهایی عزیزانتان ازچنگال دیو اهریمن و شب پرست و بازگشتشان به خانه وکاشانه خود را کردید.. امروزصبح  هم امیدوارانه با دلی آرام ومهربان به دیداریک عضورها شده ازاسارتگاه رجوی شتافتید. امیدوارم آنچنان که شایسته است خدا آینده عزیزانتان را به نحواحسن رقم بزند وازشررجوی برهاند.
به واسطه درد مشترکی که ما داریم توانستیم درگراگرد انجمن نجات حلقه بزنیم که متعلق وازآن شماست وسالیان به فعالیت انساندوستانه وخیرخواهانه درامری مهم وحیاتی درخصوص رهایی انسانهایی که دریک دستگاه مخرب کنترل ذهن وتروریستی که بشدت اغفال شدند ومهمتروفراترازآن توجه داشته باشید که مسخ شدند ومتاسفانه بعضا که شامل حال عزیزانتان نمیشود فسیل ومردار گشتند که بقولی ازقرآن بازگشتی برایشان متصورنیست دست یازیده وهمت گماشتیم. آنان خود چنین خواستند وسینه هایشان به جای دل ومهرومحبت منبعث ازآن , گویی که سنگ نهادینه شده وتماما سروکارشان با داس وتبروتیرو تفنگ وخشونت وتروروآدمکشی بوده و خواهد بود وامیدی به هدایتشان به صراط نیست ولاجرم حکم خدا وخلق وتاریخ درمجازات ومعدومیت آن سفلگان توصیه شده است.
لابد خبرها را خوب کنکاش میکنید وبروزهستید. من باب بازنگری ببینید دوهفته تمام است که آنهم درایام ماه مبارک رمضان غزه ومردمان آن خصوصا زنان وکودکان مظلومانه زیرشدیدترین موشک باران صهیونیست جنایتکار زائیده امریکای ابر تروریست قرارگرفتند ومتاسفانه هم اکنون نیزبا صبعیت تمام ازسوی صهیونیستها باحمایت امریکا جریان دارد که فکرمیکنم آمارشهدا تاکنون از400 تن گذشته با انبوه مجروح وزخمی وآواره. تمام آدم وعالم دراین داستان بغایت غم انگیزوخونبارموضع مخالف گرفتند واسراییل را محکوم کردند وداشتیم که بسا مردمان شریف کشورها از5 قاره دنیا با آکسیون اعتراضی وتظاهرات دردفاع ازفلسطین مظلوم قیام ستودنی کردند ولیکن دراین وانفسا بواسطه شناختی که شخصا ازرجوی دارم برایم حیرت انگیز نیست که تاکنون مطلقا علیه آن جنایات صهیونیستها موضع نگرفته ودلش به حال مردمان محروم فلسطین که سابقا سنگ حمایت ازآن وسازمان الفتح وشخص عرفات را دجالانه به سینه می زد , نسوخته است چراکه ترورست تروریست است وجملگی چونان حمار از یک آخور ارتزاق کرده وروزگارمی گذرانند تا که بزعم خود ودرتوهم افسارگسیخته به قدرت وشهوت برسند وزهی خیال باطل. به نظرشما نباید گفت که رجوی هم همدست اسراییل دربه شهادت رساندن عزیزان فلسطینی نقش خود را درسکوت ایفا کرده است. تف و لعنت خدا بر قاتلین فلسطینیان و آنانیکه این جنایات را دیدند وسکوت کردند ومهرتایید گذاشتند.  درعوض ببینید مدتی است که سوریه واخیرا هم عراق دربحران داخلی قرارگرفته است یعنی مشتی اراذل واوباش وخونخوار وآدمکش وهابی که گویی سرازقهرتاریخ وقرون وسطی برآوردند آنچنان به نام اسلام وشریعت! به نوامیس مردمان سوری وعراق تجاوزکردند ودرفراسوی فهم وطاقت و توان انسان به معنای دقیق کلمه " جنایت " کردند که نه تنها تمام ممالک شدیدا آنرا محکوم کرده وقبیح دانستند , حتی آش آنقدرشوربود که آشپزآن یعنی حامیان دست اول تروریستهای داعش والقاعده وبقایای بعثی یعنی امریکا وعربستان وقطرمجبورشدند طی مواضعی که اتخاذ کردند جنایات به وقوع پیوسته  درسوریه خصوصا درعراق بتوسط گروهک تروریستی تکفیری داعش را محکوم کردند والبته با تلاش نابخردانه خواستند که ازجانیان فاصله بگیرند!
blankبواقع جای بسی شرم و حیا دارد که دراین خصوص رجوی وجماعتش خیلی شفاف وآشکارتا توانستند ازاین تروریستها حمایت لفظی وکلامی ومالی ونیرویی کردند ودررسانه ها وسایت های رنگارنگ خود به انعکاس جنایات آنان درسوریه وعراق پرداختند و پوشش دادند. آن جنایتکاران را ارتش آزادی بخش نامیدند. عشایرانقلابی و سلحشورقلمداد کردند واینکه خوش خبرشدند ونوید دادند که درمنطقه خصوصا درعراق قرار است تحولی صورت بگیرد وشاید که ازاین رهگذرآبی برایشان گرم شود وازبحران لاعلاج وباطلاق عراق رهایی یافته وباحمایت همدستانش شاید که بتواند دوباره به پادگان مضمحل شده اشرف برگردد ومجددا اینبارنه با سلاحهای فرسوده شرقی بلکه با سلاحهای غربی صاحبخانه جدید (امریکا) تسلیح شده وخوب تمام دیگر. لابد مرزها هم بازمیشود واین بارسرنگونی! محقق وعملی میشود!
خانواده های عزیز. خیلی کوتاه ومختصرخدمتتان ازمخصات فرقه تروریستی رجوی گفتم. حالا توجه دارید که عزیزان شما هرچند با اغفال وشستشوی مغزی ودرگرو دایره آدم ربایی به عضویت چه جریان مخوفی درآمدند ودراسارتش هستند. اینجای بحث است که بیش ازپیش طلب میکند که فریاد رس آن اسرا باشیم وازهیچ فعالیت وتلاشی فروگذارنکنیم. خیلی هشیارباشیم که نه تنها بتوانیم عامل رهایی عزیزان خود باشیم بلکه اجازه ندهیم که نوه های شما ناخواسته بخواهند درفضای مجازی خام واغفال شوند وفکرکنند که گویی آن طرف بحث قصد خوشبخت کردن آنان را دارند.باید دریابیم که مسولیت من جداشده ازفرقه رجوی وسایرجداشدگان ازجمله آقا رضا عضوجدید رهاشده ازدست اهریمنان وشما که خودازقربانیان رجوی هستید به مراتب بیشترشده وباید که کاری بکنیم کارستان. من میخواهم ومصرهستم که بتوانم به لطف ومرحمت خدا وهمت شما عزیزانتان را درهمین انجمن نجات تحویل شما بدهم وشما را ازچشم انتظاری درآورم.
خانواده های محترم حاضردرجلسه که هریک سالیان هست که با  انجمن نجات وآقای پوراحمد ارتباط فعال وتنگاتنک وصمیمی ودوستانه دارند وفعالیتهای مشترکی درراستای رهایی عزیزانشان ازتشکیلات مافیایی رجوی را رقم زدند دیگرطاقت نیاوردند و با هجمه عمومی اعلام کردند که قبل ازهمه ما ازشخص شما وسایراعضای انجمن ازبابت زحماتی که برای رهایی عزیزانمان متحمل ومتقبل میشوید تشکروقدردانی میکنیم واین ما هستیم که باید درپیشاپیش این جنگ ونبرد سهمگین کمافی السابق  تا نیل به مقصود حضورداشته باشیم وقیمت بدهیم.
blankدراین فرصت بدست آمده تا قبل ازشروع صحبت آقا رضا , آقای حسین فدایی گوهری ازاعضای فعال ومرتبط با انجمن وپدر منصورعضو اسیر لیبرتی ضمن اجازه از سایرحضاردرجلسه گفت " آقای پوراحمد ازبابت فعالیتی که شما دارید حتم دارم که عوضش را ازخدا گرفتید ومی گیرید ولیکن با وجودیکه خودم وهمسرم به اتفاق همین دوستان درجلسه سابقا به دفعات توانستیم بامشقات زیاد خودرا به اسارتگاه برسانیم وبه تحصن بنشینیم وبا بلندگوعزیزانمان را تک به تک وبه اسم صدا بزنیم که البته حاصل بلافصلش یک قلم جدایی شمارقابل توجه ازجمله همین آقای رجب زاده بوده وهمچنین گل گرفتن اشرف که برای رجوی مرزسرخ بوده وانتقال اسرا به لیبرتی که بازآنجا موقتی وسرپل محسوب میشود وباید که به دنیای آزاد انتقال داده شوند. این کارشدنی است وباید که اتفاق بیفتد.ما خوب میدانیم که خواست رجوی این نیست که بچه ها ازلیبرتی وازعراق ناامن خارج شوند وپایشان به دنیای آزاد برسد وموجبات رسوایی رجوی را فراهم کنند. مگرهمان اندک که به آلبانی رفتند عمده آنان جدا نشدند وپی زندگی خود نرفتند وازدواج نکردند والان برعلیه رجوی روشنگری نمی کنند؟ خب قلب قضیه اینجاست. رهایی بچه های ما قریب الوقوع است. بخدا قسم فاصله آنان ازاسارت ورهایی شاید به اندازه تارمووپوست پیازباشد. من به رهایی منصورم امیدوارهستم.فقط کافی است قدری بیشترتلاش کنیم. چطورمریم رجوی با پول اهدایی صدام وحال کمک عربستان واسراییل سالانه ولیپنت را تکرارمیکند. آدمها را میخرد وحال فرقی نمیکند ایرانی هم نباشد. مشتی سناتورولابی ورشکسته مواجب بگیردارد و قدرت نمایی میکند ومثلا بخواهد روزی پایش به ایران برسد! ازطرفی بقول شما ازتروریست های داعش حمایت میکند وبرعلیه دولت مردمی سوریه وعراق شیطنت میکند ودرامورداخلی عراق وسوریه دخالت میکند وککش هم نمی گزد که تروریست قلمداد بشود. پس چطوراست که ما ساکت هستیم ونشستیم که ببینیم تقدیربرعزیزانمان چگونه رقم میخورد! ما خواسته مان حق است ومشروع. باید که فتیله فعالیتمان را شعله ورتربکنیم وخودرا به عراق درمجاورت کمپ لیبرتی برسانیم وتحصن بکنیم واگرهم ضروی باشد هجوم ببریم به داخل کمپ تا عزیزانمان را درآغوش کشیده ورهایشان بکنیم. قبل ازآن اگرشما صلاح میدانید برای هراقدامی آماده هستیم. برویم جلوی سفارت عراق درتهران وجلوی دفترملل متحد وصلیب سرخ درتهران تجمع بکنیم. جملگی فریاد بشویم وازوجدانهای بیداربشری استمداد بکنیم وبخواهیم که بتوانیم با عزیزانمان آزادانه مکالمه داشته باشیم. بدورازکنترل جماعت رجوی ملاقات ودیدارحضوری داشته باشیم. آخرتا کی اسارت عزیزانمان را شاهد باشیم وروزانه خبرمرگ ومیرآنان را بشنویم. دراین خصوص ازدولت محترم ایران هم درخواست مساعدت وتسهیلات دراین امرخیررا داریم.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا