چرا ما در ائتلاف سازندگان داعش حضور نمی یابیم؟

فرقه ی رجوی بدجوری روی ائتلاف های قلابی علیه داعش؟! حساب بازکرده وبرای استفاده از امکانات احتمالی که تصور میکند این ائتلاف مبهم  برایش خواهد داشت، چه مطالبی که نمی نویسد و بدتر از آن چه تلاش های خائنانه ای برای کتمان حقیقت انجام که نمیدهد.
اینجانب برای اینکه با تمرکز کردن روی نوشته های دست چندم این جریان و راحت کوبیدن این قبیل نویسنده ها به  نامردی و ضعیف زنی متهم نشوم، درست برروی سرمقاله ی وبسایت رسمی این سازمان فرقوی که  تیتر " بین چکش ائتلاف ضدداعش و سندان تحریمها"، را برای آن انتخاب کرده میروم ومختصری درباره ی واقعیات موجود وآرزوهای دور ودراز وبی فایده ی باند رجوی دراین مورد، درد دل هایم را با خوانندگان خود مطرح میکنم.
سرمقاله نویس در " سخن روز" اش مینویسد:
 " 10روز پس از کنفرانس جده و اعلام تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، فریاد و فغانهای درد آلود، گاه به‌صورت آه و ناله و سوز و گداز، گاه به‌صورت عربده‌های بی‌رمق و گاه به شکل پارسهای خوابیده از سراسر دستگاه تبلیغاتی رژیم به گوش می‌رسد وکر گوشخراشی از وحشت را به نمایش می‌گذارد. یک وجه این کر، ابراز یأس نسبت به پیشرفت مذاکرات هسته‌یی و لغو تحریمهاست. ابراز یأس البته به زبان آخوندی و در پوشش، ادعاهایی مانند «زیاده‌خواهی» و «فقدان صداقت» در طرفهای مذاکره و حسرت و حرمان نسبت به دورانی که با فریب می‌توانستند مذاکرات را کش بدهند و مشوق هم دریافت کنند. برخی رسانه‌های رژیم این وجه خطر را برجسته کرده‌اند… "… شرایط کنونی را می‌توان بیش از تنگتر شدن حلقه محاصره بحرانها به قرار گرفتن رژیم در میان چکش ائتلاف ضد داعش و سندان تحریمهای خفه‌کننده تعبیر کرد. به همین دلیل است که فریادهای درد آلود در پوشش انواع دوگانه‌گویی‌ها، آه و فغانها و دود و دم‌ها به هوا برخاسته و مداوماً هم شدت و اوج می‌گیرد. به نظر می‌رسد نظام ولایت‌فقیه بر سر دوراهی مرگ یا خودکشی از ترس مرگ، قرار گرفته و زمان تعیین‌تکلیف و تصمیم‌گیری نهایی بسیار نزدیک شده است ".
اینکه رژیم ایران خود کشی خواهد کرد یا ازترس مرگ به خود کشی دست خواهد زد، ما این مسئله را طی گذر زمان خواهیم داد وقضاوت نهائی رادرآن موقع درستتر خواهیم یافت!
اما این ائتلاف مبهم ومشکوک که گردانندگان آنهم حرف یکدستی درباره اش نمیتوانند بزنند، آش چندان دهن سوزی نخواهد بود که ملت ودولت ایران را مجبور به خودکشی و… بکند.
واقعیت آنست که این تحریم های بشدت ظالمانه ای که مردم ایران را هدف قرار گرفته، آسیب های جدی بما میزند ولی پایان کار ما را رقم نمیزند.
دولت ایران باوجودی که فشارهایی را تحمل خواهد کرد اما بیکار ننشسته وبرای آلترناتیو های دیگر فکر وعمل خواهد کرد ومیکند.
 یک اصل فلسفی میگوید: " هر قدرتی را ضعفی است وهر ضعفی را قدرتی " واینکه این تحریم ها بعنوان یک نقطه ی فشار برما بوده ونقطه ی ضعف فعلی ما  محسوب میشود، هر آن امکان دارد که به نقطه ی قوت ما تبدیل شود که مثلا با شناخت بیشتر ازدوستان ودشمنان جهانی خود درصدد اتخاذ سیاست های اصولی تر برآمده و تحریم های ظالمانه را تبدیل به فرصت هایی درراستای تلاش هرچه بیشتر برای خود کفائی ملی خود بکنیم!
عکس قضیه نیز درمورد دشمنانی که با اعمال این تحریم های ظالمانه، زندگی مارا هدف گرفته اند وچشم طمع به منابع مادی ومعنوی ما دارند وفعلا قدرتمند نشان میدهند، صحیح است!
اما کسانی که دارند برعلیه داعش مثلا ائتلاف تشکیل میدهد، عمدتا خود جزء تجهیز کنندگان آن بودند وتاکنون تحلیلی ارائه نداده اند که ثابت کنند که داعش چرا خوب وبعدا بد شده وبنابراین این ائتلاف هرکاری هم که بکند، کار موثری برعلیه داعش نخواهد کرد و ماموریت حقیقی اش چیز دیگری خواهد بود!
 دراین بین تلاش میشود که موجودیت " ارتش آزاد سوریه" را که میخواهند آنرا بعنوان سکولار وکمتر خشونت طلب به مردم معرفی کنند، برجسته تر نمایند تا این ائتلاف، مقبولیتی درافکار عمومی جهانی داشته باشد!
اما حیف که  طرف تاب مستوری نداشت و رهبر این ارتش باصطلاح آزاد صراحتا اعلام کرده که گروه او نمیتواند همزمان با داعش ودولت سوریه بجنگد و اولویت اش ساقط کردن دولت سوریه است!!
آیا این اظهارات بقدر کافی شرمنده ی تان نکرده پته هایتان را برروی آب نیانداخت و ماهیت ائتلافی را که بر محوریت ارتش آزاد؟! سوریه با چنین بنیان سستی آفریده میشود، برملا نکرد؟
به ابعاد دیگر مسئله هم نظر کوتاهی بیاندازیم:
آموزش این گروههای ظاهرا وابسته به ارتش آزاد سوریه توسط پنتاگون در عربستان و سازمان سیا درکشورهای دیگر انجام میشود و گفته شده است که دربین این دوسازمان نظامی واطلاعاتی آمریکا دراین مورد رقابت وجود دارد وهرازچند گاهی بعضی ازمامورین سیا اظهار میدارند که ازلاابالی گری افراد ارتش آزاد وبی انضباطی آنها سخت نگران اند ومیترسد که کار ائتلافی که تشکیل میشود، چندان موفقیت آمیز نباشد!
جالب تر اینکه یک ژورنالیست ترک مقاله ی تکان دهنده ای درنیویورک تایمز بچاپ رسانده وبا مدارک کافی ادعا کرده که استخدام این افراد درترکیه انجام میشود وافراد ارتش آزاد که استخدام میشوند ماهیانه صد دلار دریافت میکنند وعموما ازاراذل واوباش ومعتادین تشکیل شده اند!
این ژورنالیست ترک نوشته است که داعش پول بیشتری دارد وسخاوتمندانه تر استخدام کرده وبه هریک ازمستخدمین خود 150 دلار میدهد.
موضوع این افشاگری اردوغان را سخت برآشفته و او برعلیه نویسنده ی هموطن اش اقامه ی دعوا کرده واین جریانات در  شماره های اواخر شهریور روزنامه ی آمریکائی منعکس شده است واین قصه میرود که سر درازتر داشته باشد!
اینکه مامورین برجسته وبخود آمده ی سابق سازمان سیا و…، با پیوستن به صف مردم چه حقایقی را افشا میکنند و ضمن مخالفت با اینگونه رفتارهای خشن، چه تذکرات خیرخواهانه به سردمداران آمریکا میدهند، بعدها مطرح خواهد شد.
با این تفسیر کوتاه و بحد کافی مقنع، آیا دریافتید که چرا ایران نمیتواند درچنین ائتلافاتی شرکت کند!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا