وارونه نمایی

عدم طرح سلایق و نظرها، خاص مناسبات و دنیای فرقوی بسته است!

از آنجا که در مناسبات فرقوی، از افراد وابسته به این جریانات توان اندیشمندی و خلاقیت انسانی  سلب گردیده وآنان حکم روبوت هایی را پیدا میکنند که تنها به نشخوار فرامین عجیب وغریب رهبر عقیدتی خود پرداخته وقدرت تحلیل وتشخیص آنها از بین میرود.

 این افراد تنها چیزی را که بطور شرطی شده باور کرده اند، قبول کرده و تکثر آرا وعقاید را برنتابیده ودرصورت ملاحظه ی این تکثر که لازمه ی طبیعی زندگی اجتماعی است، آنرا بحساب تناقض وازهم پاشیدگی گذاشته وبراین تحلیل دگماتیک که اختلافات نگرش دربین مردم ویا دولتمردان کشور وسیعی مانند ایران بمعنای فروپاشی عنقریب آنست، پای میفشازند!

نوشته ی " سخن روز" این فرقه که " اوجگیری دوباره تناقض گویی‌ها! چرا "؟ نام دارد، دقیقا در راستای صحت ادعای فوق ماست!

کاملا مسلم است که برای ما مردم ایران ودولتمردان آن، حل اختلافات هسته ای با 4 قدرت برتر جهانی دراولویت خاصی قرار داشته وپر واضح است که دراین مورد افراد متعدد – اعم ازمسئول یا غیر مسئول- به اظهار نظر خواهند پرداخت که پرداخته اند.

درمیان این اظهار نظرهای متعدد، طبیعی است که اختلاف آرا  وتنوع سلایق وجود خواهد داشت که دارد.

فرقه ی رجوی این اختلافات طبیعی را ندیده وبا نگرش منجمد به تحلیل یکجانبه پرداخته ونتایج دلخواه خود را ازآن استنتاج کرده وگویا خواسته است که " تحلیل روشن از اوضاع مشخص" را ارائه بدهد!

درقسمت آخر پرگویی های غیر علمی وخسته کننده ی  این باند مفلوک و منحط چنین آمده است:

" حالا سؤال این است که علت اوجگیری تازه تناقض گوییها چیست؟ جواب به‌طور خلاصه این است که نزدیک شدن پایان ضرب‌الاجل گفتگوها رژیم را در معرض انتخاب نهایی قرار داده است. انتخاب میان خوردن جام زهر و عقب‌نشینی کامل از بمب‌سازی و تحمل عواقب بسیار خطرناکش برای نظام ولایت، یا رفتن در مسیر رویارویی با جامعه جهانی با چپ کردن آشکار میز مذاکرات یا کش دادن آن البته با عواقب کشنده‌یی که برای رژیم دارد. خامنه‌ای راه دیگری ندارد و فشار این بن‌بست است که سردمداران نظام را به چنین دوگانه گوییهای مضحکی وادار کرده است ".

جواب ساده ی این یاوه گویی ها این است که:

1-  کشور ما قصد بمب سازی ندارد که مجبور به توقف آن شود وبنابراین جام وزهر ومشابه آن ازطرف ما مطرح نیست. اکثریت مطلق مردم ما بهمراه مسئولین دولتی خود هرگز ادعا نداشته اند که میخواهند بمب بسازند وحالا مجبور شده اند که دست ازآن بردارند بلکه مسئله عبارت از آنست که مانند تمامی اعضای NPT حق خود میداند که ازاین تکنولوژی مدرن درجهات صلح آمیز(  امورپزشکی، الکتریکی و…) استفاده کند وبرای مجبور نشدن به واردات محصولات این تکنولوژی، دست حاجت بسوی دیگران دراز نکند. چرا که دیده ایم کشورهای دیگر درسر هربزنگاهی این نداشتن ما را بعنوان اهرم فشار علیه ما استفاده میکنند وامتیازات زیاد وغیر قابل قبولی از ما درخواست میکنند که این امر با مسائل خود کفائی ما که بشدت بدنبال آن هستیم، درتضاد قرار میگیرد!

2-  شما جامعه ی جهانی را دروجود 4 قدرت فوق و باضافه ی  و مخصوصا اسرائیل میدانید و چون می بینید که آنها برخورد خصمانه وشیطنت آمیز با ما دارند، خوشتر میدانید که آنها واقعا هم سخنگو ورئیس سازمان جهانی باشند!

جهان فعلی از حدود 140 کشور عضو سازمان ملل متحد تشکیل شده و اربابان شما فقط از4 کشور قانونی ویک کشور اشغالگر تشکیل یافته واین کشور اشغال گر که اسرائیل شما باشد، خودش به خودش چهارچوب مرزی قایل نیست وعملا خود را به رسمیت نمیشناسد!

دیگر اینکه شما به هم رای بودن این اربابان خود اطمینان نداشته باشید چرا که همین نتیانیاهوی محبوب شما بعد از اجلاس اخیر نیویورک بلافاصله به آمریکا رفت و نارضایتی خود را ازنتایج مذاکرات بعمل آمده به اوباما ودبیر کل بی استخوان سازمان ملل متحد ابراز داشت واین نشان میدهد که روند مذاکرات آنقدرها هم بد نبوده است که شما دربوق وکرنا میکردید و انتظارات نتانیاهو را که دقیقا شما درخط آن حرکت میکنید، برآورد نکرده است وبنابراین عجله نکنید ومنتظر باشید که تا سحر چه زاید!

صابر

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا