مریم رجوی

مریم خانم قجر و مبارزه با بنیاد گرائی تا تحقق آن

مریم خانم!؟ قجر که خود را پیش قراول مبارزه با بنیاد گرائی می داند، نمی دانیم چه نقطه مثبتی در خودش و شوهر خیانتکارش می بیند که اینگونه شعار می دهد و به این پروسه گذشته خود می بالد و خود را پرچم دار مبارزه با بنیاد گرائی می بیند؟! آدمها با واقعیت بیشتر کنار می ایند تا به شعر و شعار، خانم رجوی در فرانسه با آن تجملات و ول خرجی های آنچنان و دادن  مبالغ هنگفت به افراد خارجی که برای خود حمایت جلب کنند و مشروعیت دیگر چه فرصتی برای مبارزه؟!  شما طی این سال ها فقط تلاش کردید خودتان را بشناسانید و آدمهای از کار افتاده و مهره سوخته های دولت ها شما را قبول کنند. تا این جا که مبارزه ای نبود و لازم هم نیست اینقدر به خودتان فشار بیاورید و تا پدیده شومی تحت عنوان بنیاد گرائی را از بین ببرید. آرتروز می گیرید این همه تلاش، شاخ غول را دارید می شکنید.
در این چند سال چقدر پیشرفت داشتید  و چه حرف جدیدی داشتید غیر از اینکه فقط نشستید تا ببینید ایران هر کاری که می کند شما نسبت به ان موضع گیری و اطلاعیه صادر کنید. شما ایران را پدر خوانده تروریسم می دانید حال اینکه شما خود تروریست هستید با آن کارنامه درخشانتان که دیگر یاد اوری نمی کنم و خودتان بهتر می دانید.  اما تا آنجا که به مناسبات خودتان چه در اروپا و چه در لیبرتی بنگریم عقایدی خشک، دگم و افکاری بسا متحجر و قرون وسطائی حاکم کرده اید و آدمها را برده و اسیر کرده و در زندان افکارتان نگه داشته اید.  تمام فاکت های موجود دال بر فرقه بودن شما و ترویج یک فکر بسته دارد.  شما که دست طالبان را هم از پشت بستید و اجازه ندادید به مردان و زنان که با یکدیگر صحبت کنند، مانع شدن از ارتباط خانوادگی، حق تشکیل خانواده ندادن و طلاق های اجباری، در آوردن رحم زنان، داستانهای گزارشات غسل هفتگی و عملیات جاری که خود ترویج گناه است. حال چه کسی شعار مبارزه با بنیاد گرائی سر می دهد. مثال معروف "زاهدان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند " آری شما با همین شعارها وارد شدید و آدمها را جذب خود کردید آن هم با فریب و نیرنگ.  اما طی این سالیان ماهیت شما برای همه آشکار و عیان شد. چرا با وجود آن همه خوش رقصی برای بیگانگان کمترین توجهی به شما از طرف آنها نشده است. پس این شعارهای شما کاربردش  فقط صرفا جهت اطلاع است و هیچ کسی که ذره ای شما را بشناسد به حرافی های شما توجه نخواهد کرد پس بیهوده خود را خسته نکنید.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا