مجاهدین بازیچه ای برای غرب

کمیته شهرداران فرانسوی در دفاع از اشرفیان، دیگر چه صیغه ایست؟

تا به کی با پول این یک مشت خلق گرسنه
صبح عید و عصر جشن و شب چراغانی کنند؟!
البته اینطور نیست که پول های کلان صرف شده برای انواع کنفرانس ها، اجلاس، میتینگها، تظاهرات خیابانی، پارتی ها وشب نشینی های مجلل و “هزار و یک شب گونه” خانم مریم رجوی همراه با بذل و بخشش هایی که دراین موارد میشود، مستقیما از جیب ” خلق یا خلق های گرسنه ” در بیآید بلکه این پولها بطورغیرمستقیم واز محل غارت کشورهای فقیر وخلق های گرسنه ی آنان توسط اربابان متعدد فرقه رجوی است که تامین شده و اینگونه سخاوتمندانه ولخرجی میشود!
هم مفت وساده بدست آمدن این پول ها وهم نیاز مریم رجوی به خودنمائی وعقده گشائی که به عادت ثانویه ی او تبدیل شده، راه اینگونه ریخت وپاش ها را کاملا باز کرده است!
هنوزمیز وصندلی ها و ظروف مهمانی شاهانه برای پارلمانترهای اسبق وسابق انگلستان و …، کاملا جمع نشده که کنفرانسی دیگر بنام ” کنفرانس منتخبان فرانسه ” که گویا ازطرف «کمیته شهرداران فرانسوی در دفاع از اشرفیان» تدارک شده برگزار گردیده است!
البته به خانم مریم رجوی که عادت کرده امورش غیر از ترتیب پارتی های آنچنانی نگذرد، انتقادی نمیتوان کرد که وقتی سنگ وگنجشک مفت دراختیار دارد چرا ازهوسرانی هایش دست بکشد!
اما عجیب این است که این زندانیان لیبرتی و گماشتگان اورسورواز چگونه قبول میکنند که با تحمل مشقاتی که خود بدان معترفند، شاهد این مهمانی ها و خوشگذرانی های مریم خانم باشند؟
سکوت درمقابل این مراسم افسانه ای و حتی تایید این ولخرجی ها تنها ازطرف کسانی میتواند پذیرفته باشد که قبول کند که اسارتگاه لیبرتی درحکم “رزمگه لیبرتی” میباشد!
با این مقدمه وقت آن رسیده است که به سخنان گهر بار این خانم – که بعضا در مطبوعات آنچنانی غرب بنوعی بانوی اول ایران هم نامیده میشود- نگاهی بیاندازیم:
“مریم رجوی، روز سه‌شنبه ۴آذر (۲۵نوامبر) در کنفرانسی زیر عنوان «منتخبان فرانسه علیه افراطیگری مذهبی و همبسته با مقاومت» که در شهرداری منطقه ۲ پاریس برگزار شد، گفت: تمدید هفت ماهه مذاکرات اتمی فرصت بیشتری را در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد تا صلح و امنیت منطقه و جهان را بر لبه یک پرتگاه خطرناک برساند “.
خانم محترمه! امنیت منطقه قبلا با حمله ی آمریکا و متحدینش ها افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و… باندازه ی کافی خطرناک شده است واحتیاجی به اضافه کردن نام ایران براین لیست تجاوزگران نیست! وانگهی چرا شما خیال میکنید که تمدید مدت مذاکرات (توافق گام به گام) خطرناک است وآیا سران قدرت های بزرگ واصلی جهانی باندازه ی شما نمی فهمند؟
شما میدانید اینطوری نیست ودرعوض ما میدانیم که مواضع شما همسو با صهیونیزم جهانی و دولت اشغالگر اسرائیل است که اگر اوضاع اقتضا کند، با یک چشم غره ی تصمیم گیران اصلی و پشت پرده ی نظام حاکم بر آمریکا جرات آب خوردن هم ندارد و بنابراین شما تخم مرغ هایتان را بدجوری دریک سبد وآنهم سبد نامطمئن قرارداده اید!
به اظهارنظر عجیب وغریب مریم خانم توجه کنید:
“دست نیافتن به توافق پس از یک سال مذاکره نشانگر آن است که رژیم ایران آن قدر ضعیف است که به‌رغم امتیازهای ناموجه غرب، قادر به دست کشیدن از پروژه بمب اتمی نیست. این شکنندگی پس از برکناری مالکی، نفر تحت الحمایه‌اش در عراق، مضاعف شده است “.
رجوی خاطرنشان کرد: سنگ بنای شکست دور جدید مذاکرات اتمی «کوتاه آمدن غرب از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل‌متحد در سال گذشته بود».. وی افزود: وجه دیگر این رویکرد به‌غایت ضعیف، سکوت شرم‌آور نسبت به نقض هولناک حقوق‌بشر ایران و دخالتهای جنایتکارانه این رژیم در منطقه است سکوت دولتها سرنوشت مردم ایران و ملتهای منطقه را قربانی کرده است.
عجب! پس برداشتن پاره ای از تحریم های ظالمانه نشانگر ضعف ایران است وایران اینقدر ضعیف است که قادر به دست کشیدن از پروژه ی اتمی نیست و وضع عراق هم سبب شده که ما کماکان دنبال پروژه های اتمی باشیم؟!
آیا این مریم خانم است که یاوه سرایی میکند ویا این فریدون اورموی است که دارد خواب میبیند؟
پس تمامی تحقیقات هسته ای از طرف کشورهای قدرتمند بدلیل ضعف آنهاست و کشورهایی مانند بورکینا فاسو که این عمل قبیح را انجام نمیدهند، قدرتمندترند؟؟!!
بنظر شما چه کاردیگری میتوانستند در رابطه با حقوق بشر بکنند که ضعیف عمل کردند؟! اینها که خود اهل این کارها نیستند و بلدند تنها بنام حقوق بشر بر سر مردم کشورهای پیرامونی بمب بریزند، باید با ایران هم همین کار را میکردند که نکردند و درست تر اینکه نتوانستند بکنند؟؟ یا اینکه مردم ایران را درتحریم شدید تر ازاین قرار میدادند که چرا حقوق بشری شان پایمال می شود؟!
همچنین:
«اجرای بی‌کم و کاست قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و بازرسیهای سرزده بین‌المللی از کلیه مراکز و سایتهای مشکوک تنها راه دور کردن رژیم ایران از بمب اتمی است. این بدون یک سیاست قاطع که متضمن تحریمهای همه‌جانبه باشد امکانپذیر نیست. از طرف دیگر این سیاست باید خواست مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم را به‌رسمیت بشناسد».
بنظر شما چه قسمتی از قطعنامه های شورای امنیت اجرا نشده و کاستی های موجود کدامند؟
آیا کشوری بنام ژاپن بعنوان یکی از عاملین کشتار جنگ جهانی دوم که حتی درمورد داشتن ارتش منظم مورد تنبیه سازمان ملل متحد قرار دارد و با این حال تحقیقات گسترده ی هسته ای هم انجام میدهد که ازنظر شورای امنیت نباید انجام بدهد، شامل این بازرسی های سرزده میشود؟
آیا توجه ندارید که ما بعنوان “پل پیروزی” جنگ برعلیه فاشیزم اروپایی هیتلر، ابدا شامل مقرراتی نیستیم که درمورد ژاپن وآلمان وجود دارد؟ وآیا میخواهید مقرراتی را که بر علیه این دو کشور محکوم شده اجرا نمی شود، درمورد ما اجرا شود؟ مگر ما جزء بانیان سازمان ملل متحد نیستیم ونقش بزرگی در شکست فاشیزم نداشتیم؟
درحالی که شرکت مردم درانتخابات مختلف نشان می دهد که آنها علاج دردهای خود را دراتخاذ این روش های مسالمت جویانه میدانند، دیگران چه حقی برای برسمیت شناختن جریانی مانند شما بجای حکومت قانونی دارند؟ مسلما که ندارند! پس شما میخواهید که آنها قهرا این کار را به قیمت ویرانی کشور ما بکنند درحالی که می بینید توازن نیروی مدام تغییر یابنده برعلیه نظام تک قطبی، درراستای برآوردن این نیت ضدمردمی و ضد ملی شما نیست!
سخنان این بانوی اول فرقه ی رجوی چنین ادامه می یابد:
” رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران «داعش» را محصول حمایت ملاها از بشار اسد و مالکی و نتیجه سیاستهای فرقه‌گرایانه، سرکوب و به حاشیه راندن بخش بزرگی از جمعیت عراق و سوریه خواند که توسط مالکی و بشار اسد به دستور ملاهای حاکم بر ایران صورت گرفته است “.
ابدا اینطور نیست! داعش که همان القاعده ی پیشین عراقی باشد، درسایه ی ناامنی های ناشی از تجاوز آمریکا به عراق بوجود آمد ودر جریان تکه پاره کردن لیبی به سلاح ها وپول بیشتری دست یافته وقدرتمند ترشد وبه سوریه رفت وبا کمک سایر تکفیری ها و ارتش آزاد سوریه نیروی بیشتری گرفت و چنانکه رسم مستبدین است، با کنار زدن آنها ویا جلب وجذب نیروهایشان به قدرت اصلی تبدیل شد و به عراق حمله کرد و تنها زمانی مورد غضب قرار گرفت که هوس چاه های نفت کردستان عراق را کرد که دردست شرکت های چند ملیتی بود واین احمق ها نمیدانستند که حفظ منافع شرکت های نفتی و اسلحه سازی وظیفه ی اصلی دولت آمریکا درهر زمان ومکان است!
خانم رجوی ادامه می دهد:
” خانم رجوی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان به زنان آزاده ایران که در مقابل بربریت ملاها مقاومت می‌کنند، درود فرستاد و گفت: پاسخ ملایان به نارضایتیها و اعتراضات فزاینده مردم، سرکوب وحشیانه به‌ویژه علیه زنان و دختران بیدفاع، اعدام در ملأعام و اعدامهای هر هشت ساعت یک بار است.. این امر اثباتگر این حقیقت است که حسن روحانی رئیس‌جمهور این رژیم حتی در تظاهر به اعتدال هم شکست خورده است “.
خشونتی سبعانه تر از خشونت های شما در مورد زنان، اقلا در تاریخ معاصر ایران وجود ندارد! این ملاها نبودند که با طلاق های اجباری بچه های بیگناه اعضای مجاهدین را از پدر و مادرهایشان جدا کردند و … اصلا درقوانین ایران – علیرغم کاستی های زیاد ی که دارد- کسی حق صدور طلاق اجباری برای غیر را ندارد واگربفرض فردی پیدا شد که خود را صاحب جنین صلاحیتی دید، دستورش ابدا مورد قبول مردم قرار نمیگیرد.
هیچ قانونی درایران ازحق حرامسراداری دفاع نمیکند وابدا در مخیله ی ما که دراینجا زندگی میکنیم خطور نمیکند که مسئولی پیدا شود و با طلاق دادن زنان اطرافیانش، همه ی آنها را تصاحب نماید وبنابراین شما بعنوان حرمسرادار ارشد، حق دفاع از حقوق زنان را نمیتوانید داشته باشید که کارنامه ی تان دراین مورد بشدت سیاه وشرم آور است.

فریدون اورموی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا