به اذعان فریب خوردگان رجوی، خانواده ها دشمن حساب میشوند!

آقای ابراهیم حدادی که جزو فریب خوردگان قبلی واسیر فعلی رجوی است، بفرموده وارد میدان شده تا با نوشتن مطالبی، نگرانی شدید باند رجوی را ازاقدامات خانواده ها درمورد قابل تحمل ترکردن زندگی این اسرا وکمک بدانها که ازحداقل حقوق انسانی خود برخوردار شوند، بنمایش بگذارد!
نامبرده طبق نوشته ی خودش از تحصیلات زیر دیپلم برخوردار بوده ودر جریان خدمت سربازی اش به ارتش ضدملی رجوی پیوسته ویا اسیر شده و ماندگار گردیده است.
نوشته ی نامبرده " بهای انتخاب مبارزه " نام دارد و  در سایت ایران افشاگری منتشر شده که ما بدون توجه به پرگویی های بی ارزش او، قسمتی ازمطالب اورا که مربوط به خانواده هاست، ذیلا نقل کرده ونظرات خود دراین زمینه  و اعتراضات خود را به عملکرد دستگاه شستشوی مسعود رجوی که موفق به ازبین بردن نشانه های انسانیت دراین قربانی خود بوده، به سمع ونظر دیگر اعضای خانواده های گرفتار ونیز تمامی ارگان های ذیصلاح حقوق بشری و نیز انسان های باوجدان وبشریت ترقی خواه میرسانیم.
آقای حدادی نوشته است:
" یکی از وجوه کارزار کثیف شیطان سازی که وزارت اطلاعات آخوندی علیه مجاهدین و تشکیلات آن, مورد سوءاستفاده قرار می دهد، موضوع خانواده است. توطئه یی که آخوندها برای مقابله و انهدام این مقاومت و تک به تک اعضا و همة اشرف نشان ها با رسوایی و آبرو باختگی به کار می گیرند. این مأموریت کثیف وظیفه اصلی انجمن های نجاست رژیم است و در هرکجا که توانسته اند تعدادی مزدور خود فروخته را به کار گیرند, خانواده های مجاهدین را تحت فشار قرار می دهند که علیه فرزندان مجاهد خود موضع بگیرند… در همین رابطه وزارت بدنام آخوندها از طریق مأموران نجاستی مرا نیز که آگاهانه و آزادانه مسیر زندگیم را انتخاب و به مبارزه تمام عیار علیه رژیم آخوندی و تحقق آزادی مردم و میهنم قیام کرده ام، سوژة  این جنگ کثیف روانی کرده است تا شاید به خیال خام خود خللی در عزم جزمم برای مبارزه ام برای سرنگونی این رژیم ایجاد کند ".
نامبرده ویا نویسنده ای که این مطلب را ازقول وی نوشته،هیچ فاکت وسندی که ثابت کند ازخانواده ها سوء استفاده شده واگر شده این سوء استفاده درچه راستایی بوده و چه کسانی ازاین کارها متضرر شده و چه جریانی ازآن منتفع شده اند، ارائه نداده است!
حقیقت مسئله عبارت از این است که با بازشدن مرزهای عراق بر روی ایرانیان، خانواده هایی که عضو یا اعضایی ازآنها داخل مناسبات رجوی شده بودند واین خانواده ها کوچکترین اطلاعی ازسرنوشت فرزندانشان نداشتند، بطور طبیعی برای کسب اطلاع ودیدار فرزندان خود به عراق مسافرت کردند که دراوقاتی با کمک اداری وراهنمائی مفید انجمن نجات – که اعضایش بدون استثنا یا رها شدگان ازمناسبات برده داری رجوی بوده وهستند ویا ازاعضای خانواده های گروگان رجوی میباشند- انجام گرفته است.
دراین مسافرت ها که حق طبیعی هرانسانی برای آگاهی حال عضو خانواده اش ودیدار با اوست، چه خسارت مادی به سازمان موسوم به مجاهدین خورده که ما ازآن بی اطلاعیم و چرا اینهمه باید موجب رنجش باشد که این هموطن ما حاضر ویا مجبور به نوشتن مطالب توهین آمیز به خانواده ها گردند؟
تاکنون دیده ویا شنیده نشده است که به یک مراجعی که فامیلی ازاو وحتی بجرم انجام جنایت درزندان است، اینقدر توپ وتشر آمده باشند!
 دلواپسی شما آقای حدادی که این مراجعات برای ملاقات رادرحد تک تک اعضای مجاهدین بد دانسته وموجب ازهم پاشیدگی سازمان میدانید، برای چیست؟
ما خانواده ها به مرض آبولا گرفتار نبودیم که این مرض مسری خود را بشما هم سرایت داده وموجب مرگتان ومتلاشی شدن سازمان تان گردیم واگر چنین است که بود، پس دلیل اینهمه رنجیدگی خاطر چیست؟
احزاب سیاسی معقول همواره سعی دارند تا دیدار بیشتری با خانواده ها ودوستان وهموطنان خود داشته باشند وحتی المقور حاضر نمیشوند که خود را ازمردم ومخصوصا عزیزانشان دور نگه داشته و خود را منزوی کنند واگر این طرزتفکر درشما نیست که نوشته ی آقای حدادی نشان میدهد که نیست، حق با آنهایی است که تشکیلات شما را نه یک سازمان سیاسی، که یک فرقه ی بسته میدانند!
دیگر اینکه برداشت ما ازحملات رونق گرفته ی اخیر فرقه ی رجوی برعلیه خانواده ها این است که شما  با مشکلی بنام ریزش نیرو مواجهید ودرپی استارت ماه محرم اخیر مسعود رجوی، این شاخ وشانه کشیدن ها برای این است که ازبرقراری تماس حضوری اسرای رجوی درکمپ لیبرتی با خانواد ها واهمه دارید که ممکن است حکم کاتالیزوری را دراین ریزش داشته باشند!
درهر صورت، سازمانی که درارتباطات مردمی اش درسطح خانواده ها میلنگد، چطوری میخواهد با " خلق قهرمان" رابطه زده وحکومت درایران را بدست گیرد؟!
البته این مشکل تشکیلاتی شماست و انسان ها حق دارند به تشکیلاتی وارد شده یا ازآن خارج شوند وربطی بما ندارد وآنچه که بما مربوط است این است که مجبور نیستیم که هرچه بیشتر سکوت کرده وحق انسانی واحساسات بشری خود را کنار بگذاریم که مبادا رجوی ها بی سیاه لشکر بمانند!
 با این توضیح مختصر، با تاکید وقاطعیت تمام اعلام میداریم که علیرغم مشکلات امنیتی عراق، درهماهنگی بادولت عراق که هم اکنون کم وبیش مستقر گردیده، مترصد مسافرت به عراق وتقاضای دیدار آزادانه ی فرزندان خود درکمپ لیبرتی میباشیم و اهمیتی نمیدهیم که این مسئله درتوازن قوای موجود بین دولت ایران ورهبری سازمان مجاهدین باصطلاح خلق، چه تاثیری میتواند داشته باشد و اصولا چرا باید داشته باشد؟!
ما کماکان واین بار با سماجت بیشتر، خواستارتحقق این حقوق انسانی خود هستیم وابدا اهمیتی نمیدهیم که چه جریاناتی  از این ملاقات ها وسفرها سود یا زیان میبنند واصولا چرا باید احقاق حقوق ابتدائی ما سود وزیانی برای دیگران داشته باشد!
گروهی از اعضای خانواده ای اسرای لیبرتی در آذربایجان شرقی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا