مریم رجوی٬ شیطان مجسم!

هشتم مارس روز جهانی زن نامگذاری شده است.روزیکه مریم رجوی هرساله با برپایی یک شوء تکراری و مسخره و دور خودجمع کردن زنان سالخورده از کوچه و خیابانهای محل سکونت خود در فرانسه که البته به صرف شیرینی و شام میباشد سعی براین دارد خودش را نخستین و تنها حامی زنان در جهان نشان بدهد!او با صحبتهای به ظاهر قشنگ و جدید اینگونه وانمود میکند که در این دنیایی که خشونت بطور عام برای همه مردم و بطور خاص برای زنان هر روز افزایش می یابد حرف جدید یا مدافعی سرسخت برای احقاق حقوق زنان در جهان است! اما واقعیت درست صد و هشتاد درجه با آنچه در ظاهر از مریم رجوی می شنویم متفاوت است!

مریم رجوی یکی از کسانی است که اکنون نزدیک به سه دهه است که راس یک فرقه بشدت متعصب و متحجر قرار گرفته است و بر خلاف صحبتهای روشنفکرانه خود عملکرد کاملا عقب مانده دارد! اساسا ایدئولوژی مریم رجوی براساس استفاده حداکثر از افراد بطور عام و بطور خاص از زنان بنفع خود و اهداف فرقه رجوی بنا شده است. او حتی از خودش هم استفاده ابزاری کرده است. در سال 1364 با حرکتی بشدت عجیب و نا متعارف از شوهر اول خود طلاق گرفت وبرای رسیدن به پست سازمانی بالاتر خودش را به عقد مسعود رجوی که مسئول اول و بعد بعنوان رهبرعقیدتی معرفی شد درآورد! از آن پس او به بزرگترین استثمارکننده نیروهای و بطور خاص زنان در سازمان تبدیل شد. او باز با حرکتی کاملا ضد انسانی در سال 1368 بحثی را در سازمان براه انداخت بنام طلاق ایدئولوژیک و تمامی زنان را مجبور به طلاق اجباری در سازمان کرد. او با بحث برابری زن و مرد و برای اثبات بحثهای پوشالی خودش زنان را مجبور می کرد که وارد کارهایی بشدت سنگین که از عهده مردان که بلحاظ جسمانی از چثه قوی تری برخوردار بودند هم بسختی بر میآمد بشوند. او زنان را مجبورکرد که خدمه تانکهای سنگین تی 55 و چیفتن شوند و رانندگی آنرا انجام بدهند.بطوریکه بسیاری از زنان ودختران جوان٬ در اثر انجام کارهای سخت و طاقت فرسا ٬ درگیر دردهای شدید کمر و ستون فقرات و کتف و…شده بودند.  همچنین زنان مجبور بودندبرای اثبات بحث های مریم رجوی ٬ وارد انجام عملیاتهای بسیار پیچیده و خطرناک نظامی شوند که در این اثناء بسیاری از آنها هم بدلیل نداشتن تجربه کافی و حتی قدرت جسمانی مناسب یا دچار نقص عضو شدندو یا  حتی از بین می رفتند! مریم رجوی برای هرچه بیشتر گوش به فرمان کردن زنان و البته استفاده ابزاری ٬آنها را در مواضع حساس مسئولیت قرار داد. این تا آنجایی ادامه داشت که شورایی تحت نام شورای رهبری تشکیل شد و باز این تنها زنان بودند که اعضاء این شورا بودند. کسانیکه در موضع شورای رهبری قرار می گرفتند بایستی که فرامین سازمان را مو به مو و بدون کوچکترین اعتراض و حرفی قبول و اجرا کنند. این کار تا آنجا پیش رفت که زنان برای اثبات خودشان به سازمان حتی از فرزندان خود هم بگذرند و دست به کارهایی مانند شکنجه زندانیان مرد در سازمان بزنند! برای نمونه زنانی مانند سپیده ابراهیمی ٬عذرا علوی طالقانی(سوسن) فهیمه اروانی ٬ بتول رجایی و… زنانی بودند که در شکنجه گاه های فرقه رجوی دست به این کارها زدند.

استفاده های فرقه رجوی به فرمان مستقیم مریم رجوی باین جا هم ختم نشد! مریم رجوی هرکاری که به ذهنش می رسید انجام میداد. برای هرچه بیشتر تحت فرمان آوردن زنان ٬بحثی در سازمان براه انداخت بنام بحث حوض رهایی که زنان مجبور بودند بصورت تکی یا جمعی خودشان را در اختیار مسعود رجوی برای رهایی صددرصد و برای حل شدن ایدئولوژیک تمام عیار قرار دهند!  بحث رهایی و ایدئولوژیک شکل داستان بود. او برای اینکه مواضع مسئولیت و کلیدی را درسازمان به زنان سپرده بود٬ برای اینکه بنوعی آنها را برای ماندن درسازمان بیمه کند٬دست به اینکار زد که البته خیلی هم فایده نداشت وبالاخره اخبار این جنایت علیه انسانیت و خصوصا علیه زنان بی دفاع در سازمان٬نهایتا به بیرون فرقه هم رسید!

یکی از کسانیکه از زنان به معنی واقعی کلمه استفاده جنسیتی می کرد٬شخص مریم رجوی است. او چه در دوران صدام وچه بعد از سرنگونی حکومت صدام و روی کار آمدن نیروهای امریکایی٬ زنان را مجبور می کرد که در ملاقاتها و یا مراسم هایی که از سوی سازمان به قرارگاه دعوت میشدند٬ مسئولیت پذیرایی و خوش آمدگویی ها را انجام بدهند. برای اینکار هم اساسا از دختران و زنان جوانتر استفاده می شد..

سازمان مجاهدین بدلیل بی کفایتی رهبری آن و مشخصا مسعود و مریم رجوی٬ به یک فرقه با تمام خصوصیات آن تبدیل شده است. مریم رجوی از یک سو به زنان فرقه حتی اجازه نمی داد که وضعیت ظاهری خود هم رسیدگی کنند٬ اما در سخنرانی ها سخن از آزادی و برابری زن و مرد میکند! مریم رجوی به زنان فرقه اجازه نمیداد که بتوانند حتی فرزندان خود را هفته ای یکبار ملاقات کنند٬ اما در سخنرانی های خود صحبت از نقش زن در تربیت فرزندان و آینده جامعه میکند! مریم رجوی در فرقه به زنان اجازه نمی داد که بتوانند دقیقه ای به خودشان و زندگی شان و آینده شان و علائق شان و خواسته هایشان و… فکر کنند٬ اما در سخنرانی هایش صحبت از بزرگی افکار و اندیشه های سازمان واینکه در فردای به قدرت رسیدن استفاده از زنان در پست های کلیدی میکنند! مریم رجوی از یک سو برای خودش بهترین و کاملترین امکانات را تهیه میکرد٬ اما حداقلها را هم از زنان در فرقه دریغ می کرد و اگر هم کسی ذره ای به خودش رسیدگی می کرد٬ مجبور بود که در نشستهای جمعی پاسخگوی این باشد که چرا برای خودنمایی کردن مثلا کمی به ظاهرخود رسیدگی کرده است.!

اصل و نهاد هر جامعه را٬ خانواده که از زن ومرد تشکیل شده است تشکیل می دهند. در فرقه رجوی٬ خانواده کانون فساد است و این تعریفی است که مریم رجوی بدان معتقد است! او از یک طرف می گوید: فطرت مرد٬وحشیگری است و فطرت زن هژمونی پذیری و ضعیفه بودن است که به همین دلیل بایستی تمامی خانواده ها را برای حل این مسئله که از دید او یک معضل بزرگ اجتماعیست منهدم کرد! اما از طرفی دیگر برای هرچه بیشتر خنثی کردن زنان در سازمان همگی آنها را مجبور به (رقص رهایی) در حوض سراسر نجاست رجوی کرد.!

مریم رجوی در سخنرانی هایش صحبت از این می.کندکه زنان با همبستگی و البته باداشتن یک ایدئولوژی٬ بایستی حقوق پایمال شده خود در طول تاریخ را بازپس بگیرند!و همچنین او معتقد است که خودش در عصر ما تنها کسی است که میتواند رهبری زنان را برای این مهم بدست بگیرد! او با قیاس خود (البته با استغفار) با حضرت فاطمه (س) خودش را طوری نشان میدهد که سمبل یک زن پاک و همانند اوست! بیاد دارم که مسعود رجوی در معارفه مریم بعنوان مسئول اول سازمان جمله سیده نساء العالمین را برای مریم استفاده کرد که البته باعث تناقض و بحث های زیادی در همان زمان شده بود!

آری٬ تصور میکنم بعد از بودن نزدیک به دو دهه از بهترین سالهای عمرم در سازمان٬ به درجه ای از شناخت رسیده باشم که به جرات بتوانم بگویم مریم رجوی سمبل واضح و مشخص شیطان است! او به معنی واقعی کلمه تجسم مادی کلمه تناقض و دروغ است! او نه تنها زنان که مردان سازمان را به نقطه نابودی وتهی شدن از شخصیت واصالت خودشان کشاند و با بحث های تخیلی و کاملا ذهنی٬ زنان و مردان را درسازمان٬ به موش های آزمایشگاهی تبدیل کرد که از هرگونه اراده و قدرت تصمیم گیری تهی شده بودند! انسانهایی که حتی قدرت تصمیم گیری خیلی ساده برای  خودشان را هم نداشتند!

اکنون به عنوان یک انسان مرد٬ روی صحبتم با زنانی است که شاید پای صحبت او یعنی مریم رجوی می نشینند و شاید تحت تاثیرصحبتهای به ظاهر زیبا و جدید او قرار  بگیرند. در یک کلام میتوانم به آنها این تجربه را کاملا رایگان در اختیارشان بگذارم که دو دهه به حرفهای او گوش دادم و هرچه تامل کردم چیزی جز تناقض بین حرف و عمل و دروغ و ریا و تظاهر و بحث های غیر کاربردی و کاملا ذهنی ندیدم. او٬ شما را از اصل خودتان دور و تهی می کند. لازم نیست حتما تجربه کنید! می توانید از تجربیات من وامثال من استفاده کنید تا در دام شیطانی همچون مریم رجوی اسیر نشوید!

مراد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا