این نظر” فاکس نیوز” صائب نیست وحکم دخالت درامور داخلی ایران را دارد!

خبر کوتاه زیر از رسانه های  باند رجوی گرفته شده است:
" تلویزیون فاکس‌ نیوز آمریکا طی گزارشی درباره روند بررسی توافق اتمی در کنگره آمریکا گفت: رهبر بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون ایران، مریم رجوی از شورای ملی مقاومت ایران (گفت): پس از دو سال، ما توافقی را در برابر خود داریم که نباید قطعنامه‌های 6 گانه شورای امنیت را نقض می‌کرد و می‌بایست برچیده‌شدن برنامه اتمی نامشروع آخوندها را دنبال می‌کرد…".
دربرابر این درشت گویی باید گفت که فاکس نیوز ازکجا باین نتیجه رسیده که این خانم حرمسرادار سابق، رهبر بزرگترین اپوزیسیون ایران است!
زمانی به این قبیل افراد میتوان نام اپوزیسیون داد که پوزیسیون را مخالف حرمسراداری بدانیم واگر چنین باشد،  اکثریت مردم ایران که حرمسرا داری که سهل است، با چند همسری هم موافقتی ندارند، با این پوزیسیون موافق حواهند بود ونه اپوزیسیون مورد نظر شما!
با این وصف این اپوزیسیون شما مورد اقبال مردم نبوده وحرفش دراظهار نظر درمورد مسائل کشور وآنهم مسئله ای بدین مهمی (اتمی) کشک است و فاکس نیوز تنها میتواند با سابیدن این کشک خود را مشغول کند!
خواننده ی گرامی این سطور!
خانمی که خودش به خودش رهبر بزرگترین اپوزیسیون ایران لقب داده، ازقدرت های جهان که قطعنامه های ظالمانه ای را درحق ما روا داشتند وما آثار این تحریم های حاصله را درسختی معیشت روزمره ی خود با پوست وگوشت احساس میکنیم، میخواهد که با پس گیری امضای خود ازتوافق حاصله، مارا کماکان درفشار ظالمانه ی خود داشته باشند!
آه وفغان مریم رجوی دراین رابطه است وعجیب اینکه در وظیفه ی  سخنگوی شورای امنیت که با ما بد عمل کرد، وارد میدان شده و سخنگویی خودخوانده بخش نانجیب تر شورای امنیت،  با پیشنهاد ایجاد فشارهای مضاعف برعلیه ما، چگونه میتواند ازاو  یک رهبر اپوزیسیون ایرانی بسازد؟!
واقعیت این است که این خانم بدستور همسر دومش آقای مسعود رجوی، سخنگوی نئوکان ها وصهیونیزم شده وچنین شخصی همراه تشکیلات فرقه ای جهنمی اش، نمیتواند رهبر اپوزیسیون ایران باشد وبهتر است نام خود را پوزیسیون جهانخواران نامیده وفاکس نیوز را هم اینقدر بی چشم ورو وبدنام نشان ندهد!
وحید
 

منبع

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا