ماشین تبلیغاتی مجاهدین

فیل هوا کردن مریم قجر اینبار به نام شورای به اصطلاح مرکزی زنان فرقه

بعد از توافق هسته ای کشورهای 1+5 ایران سران فرقه باز هم سعی نمودند فیلی دیگر هوا کنند تا شاید بتوانند با این ترفند افراد خود را تا مدتی در مناسبات نگهدارند. بعد از شکست در عملیات دروغ جاویدان و بازگشت به اشرف، رجوی که همه چیز را خراب شده می دید تصمیم گرفته فیلی به نام بحث تنگه و توحید هوا کند و در این شوی مسخره مقصر اصلی شکست نیروهای شرکت کننده در عملیات بودند نه خط و خطوط و استراتژی رجوی ها. البته در این بحث باز هم برادران به اصطلاح مفت خور فرقه که همیشه کاسه خود شیرینی به دست دارند به کالبد شکافی این شکست پرداختند و مقصر خودشان را جلوه دادند تا دیگران بدانند که باید این گونه وارد بحث شده و رجوی جنایتکار را مبرا از هر گناهی بدانند.
بعد از مدتی برای اینکه افراد مسئله دار نشوند بحثی به نام انقلاب طلاق در مناسبات جاری شد و با این ترفند رجوی ها سالیان افراد را سر کار گذاشته و در مناسبات فرقه نگهداشتند تا کسی به فکر جدا شدن از تشکیلات جهنمی نباشد ولی بعد از شکست و سقوط حکومت عراق سران فرقه باز هم به شیوه های مختلفی سعی نمودند که افراد را در تشکیلات جهنمی خود نگهدارند که این کار تا مدتی جواب داد ولی با جدا شدن تعداد زیادی از افراد دیگر این خط جواب نداشت و رجوی ها سعی نمودند با مرحله ای کردن و اینکه به اصطلاح سرنگونی نزدیک می باشد افراد را در عراق نگهدارند ولی اکنون بعد از توافق هسته ای با ایران و سرازیر شدن کشورهای مختلف برای ایجاد ارتباط با ایران ترس در درون سران فرقه بوجود آمده که دیر یا زود دیگر دولت فرانسه نیز به سایر کشورها خواهد پیوست تا بتواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند و با ایران رابطه بر قرار نماید.
مریم قجر که حقه بازی را از شوهر دومش به خوبی یاد گرفته با آوردن بحث مسخره ای به نام به اصطلاح زنان شورای مرکزی مجاهدین سعی دارد افراد را در مناسبات ماندگار نموده تا کسی به فکر جدا شدن از فرقه نباشد.
در این رابطه مریم قجر شو مسخره ای در اور به راه انداخت تا بتواند با به صحنه آوردن افراد قدیمی و البته فسیل شده  به تعریف و تمجید از این شوی مسخره بپردازند تا افراد مستقر در لیبرتی متوجه شوند که این برادران به اصطلاح مسئول البته بی خاصیت از این برنامه مسخره مریم قجر حمایت کردند. اگر به حرفهای این افراد توجه کنیم هیچ فرقی با حرفهایی که در مراحل مختلف در اشرف می زدند نداشته و همه اش تعریف و تمجید از مریم قجر سر دسته گروه تروریستی فرقه.بود.
اکنون به قسمتی از سخنان بی خاصیت این برادران فسیل شده توجه نموده  تا دریابیم که این فرقه تا کجا در اوج درماندگی دست و پا می زند.
محمدعلی توحیدی یکی از افراد مسئول اما بی مصرف فرقه فقط به درد تعریف و تمجید کردن از مریم قجر می پردازد معروف است و همیشه کارش در مناسبات فرقه همین بوده است و این بار هم عنوان می کند" این خواهران شورای مرکزی صفی تا تهران، وضعیت زنان ما را همه عالم مورد توجه قرار دادند و این پاسخ ضروری به خلق!! " البته رجوی بوده است.
کسی نیست در آن جمع از این بی خاصیت سئوال کند که کدام هزار اشرف شما در نگهداشتن همان یک اشرف مانده اید و دیگر جایی در عراق ندارید و به زودی بساط چندین ساله شما از عراق جمع خواهد شد چرا از واقعیت های موجود فرقه حرف نمی زنید که بالاخره سرنوشت این فرقه و افرادش چه خواهد شد. برای ما کاملا روشن است کسی که سالیان کارش فقط به تعریف و تمجید از رجوی جنایتکار بوده و اکنون که در فرانسه کنار رود سن نشسته و از زنان شورای مرکزی تعریف می کند بیشتر از این هم نباید انتظار داشت.
فرد دیگری که در این مراسم حرف های بی مصرف بار دیگران کرد کسی نبود جز شوهر اول مریم قجر مهدی ابریشم چی که در بی غیرتی و زدن حرفهای لمپنی در فرقه مشهور می باشد او وقتی لب به سخن گشود کاملا روشن بود که باز هم سعی دارد یک مشت کلمات را کنار هم ردیف کند.
وی در جایی از حرف های بی سروته اش اشاره دارد که به اصطلاح" ایستادگی زنان ما باعث شده حکومت ایران به این روز بیفتد و وضعیت سرنگونی پیدا کند.!! ". کسی نیست در آن جمع از وی سئوال نماید ایستادگی کدام زنان را می گوئید همان هایی که درگرمای تابستان زیر کولر نشسته و با دیدن ماهواره و فیلم های آنچنانی به مبارزه ادامه می دادند یا زنانی که در مناسبات با مردهای دیگر به خاطر ارتباط نامشروع لو می رفتند. اگر معنی کوثر بودن این است پیشکش خودت و اون زن اولت.
در ادامه این بی غیرت بیان می دارد که " امروز همانند روز غدیر خم می باشد و انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیک وارد مرحله جدیدی شده است ". اول از همه این مقایسه بسیار شرک می باشد شما جنایت کاران را چه به روز بزرگ اسلام وغدیر خم در ثانی از شما هم بیشتر از این نمی توان انتظار داشت وقتی شمر و یزد و معاویه خود را مسلمان و برتر از حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) می داند شمای بی غیرت هم باید انتخاب این زنان بی مصرف و از دور خارج شده فرقه را با آن روز مقایسه کنید.
اگر این به اصطلاح انقلاب وارد مرحله جدیدی شده است قابل شما را ندارد شما همچنان کاسه لیسی همسر اولت مریم قجر را بکنید تا شاید گوشه چشمی به شما نشان دهد. شما که در مناسبات مرزهای اعلاء بی غیرتی را طی نمودید بهتر بود از خجالت می مردید نه اینکه اکنون به تعریف و تمجید از کار کثیفی بکنید که در سال 1363 انجام دادید.
فردی دیگری که در این بازار مکاره مریم قجر حرف زد کسی نبود جز محدثین (بهنام) که این فرد در مناسبات به عنوان تن لش ترین فرد شناخته می شد کسی که اصلا حال تکان دادن خودش را هم ندارد و همیشه به مفت خوری و کاسه لیسی در مناسبات مشهور بوده است او در این شوی مسخره می گوید "که بسیار جوان شده است و این به اصطلاح شورای مرکزی فرقه را برای 50 سال آینده بیمه کرد و همه برادران جوان شدند و آینده ای درخشان برای فرقه خواهد داشت ".
اگر حرفهای این بی خاصیت طی این سالها که در نشست های مختلف حرف زده را کنار هم بگذاریم هیچ فرقی با حرفهای سال 64 و 68 و… ندارد همه مدت بیان می دارد بیمه شدیم، جوان شدیم، و اراجیف دیگر.
نخیر آقای بهنام مفت خور، بیمه شدن شما از همکاری با سازمان های جاسوسی غربی و صهیونیستی و ترور و همکاری با دشمن ایران و ایرانی بوده است. جوان شدن شما هم نه از این انقلاب های من در آوردی مریم بلکه از مفت خوری شما در فرقه می باشد که هیچ وقت سعی نکردید چیزی سنگین تر از قلم خود بلند کنید.
فرد دیگری که جلوی مریم قجر مانند میمون ادعای پیروزی در می آورد کسی نبود جز ابوالقاسم رضایی گفت: این " انتخاب مانند شلیک موشک به ارتجاع و بورژوازی است و یا بیان نمود که شکوفا بودن و رویان بودن فرقه را نشان می دهد ".
دیر آمدی از نگار سرمست این کار شلیک به سوی خودتان بوده است در قلب بورژاوزی نشستن و ادعای به اصطلاح مبارزه علیه آنان را در آوردن بیشتر به جوک شبیه می باشد که بیشتر مریم قجر را به خنده وا    می دارد.
شما که در جریان جاسوسی علیه سایت های هسته ای ایران و همکاری با صیهونیست ها مرزی  چیزی کم و باقی نگذاشتید. مگر رهبر فراری شما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد در جریان بحث طعمه در سال 80 مگر بورژوازی را دشمن شماره یک خلق ها نمی دانست ولی چه شد که اکنون جنگ طلب ترین فرد در غرب به حمایت از مریم پرداخته و آنرا مایع افتخار برای خود می دانید.
بهتر است شما همانند دیگر برادران فسیل شده در مناسبات اینقدر از مبارزه با بورژوازی و… حرف نزنید چرا که آنقدر در منجلاب خیانت فرو رفتید که آب هفت دریا شما جانیان را پاک نخواهد کرد.
راه اندازی به اصطلاح شورای مرکزی زنان بیکار فرقه هیچ مسئله ای از رهبران جنایتکار حل نخواهد کرد اگر قدری به عمق این سازمان نگاه کنیم از ابتدا رهبران فرقه راه درستی را انتخاب نکرده بودند و به علت التقاطی بودن به بیراه رفته و رجوی جنایت کار هم در رشد این مسیر نقش بسزایی بازی کرد و اکنون این فرقه در جایی قرار گرفته که برای همه روشن شده است که راه برگشتی برای وی وجود ندارد. راه اندازی این شوهای به غایت مسخره و نام گذاری ایدئولوژیک هیچ دردی از رجوی ها حل نخواهد کرد. حال بگذار هر چقدر برادران فسیل شده و کاسه لیس فرقه اندر مزایای این زنان بی کار و بی عار بگویند و مقاله بنویسند باید بیان نمود دیگر آن سبو بکشست و آن پیمانه ریخت و به کار گیری این زنان مفت خور و تنبل و شوهای این چنینی هیچ مسئله ای از مریم قجر و دار و دسته او حل نخواهد نکرد.
البته می توان به این نکته اشاره نمود که شاید این حربه تا مدتی جواب داشته باشد ولی با افشاگری اعضای جداشده این ترفند رجوی ها هم نقش بر آب می شود و روسیاهی برای رهبران جنایت کار آن باقی خواهد ماند. از هم اکنون عنوان می دارم که این بازی مسخره که مریم قجر از سال قبل به دنبال آن بوده و اکنون راه اندازی شده هیچ مسئله ای از درون تشکیلات حل نخواهد کرد و بیشتر به یک نامگذاری مسخره می باشد و دم جنباندن برادران بی خاصیت و کاسه لیس فرقه هم مشکلی از این زنان نگون بخت حل نخواهد کرد.
هادی شبانی    
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا