مریم رجوی

فرقه رجوی و روزهای تهوع آور سی مهر…

به تاریخ سی مهر نزدیک میشویم! سی مهر٬ برای مجاهدین روز خاصی است! خاص بودنش هم از این بابت است که مریم رجوی بعد از اینکه در یک انتخابات فرمایشی بعنوان رییس جمهور شورا باصطلاح ملی مقاومت٬انتخاب شد٬ به فرانسه فرستاده شد تا بتواند از آنجا داستان پولشویی های سازمان را شخصا مدیریت کند! هرساله وقتی به تاریخ سی مهر نزدیک می شدیم ٬روزهای سخت و طاقت فرسا شدت میگرفت. چرا که مجبور بودیم آماده سازیهای جشن های ایام سی مهر را انجام دهیم! اسمش جشن بود٬ولی برای ما چیزی جز خستگی بیشتر و کار چند برابر و بسیار تهوع آور بهمراه نداشت!از این بابت تهوع آور که مجبور بودیم از صبح تا بعضا فردا صبح کار کنیم و برای مریم خانم شعر حفظ کنیم و عکس های او و مسعود را به در و دیوار قرارگاه بچسبانیم و نمایشنامه های بی محتوا تمرین کنیم و خودمان را الکی شاد نشان دهیم که وای خدایا روز مریم فرارسید! طرف را در شهر راه نمیدادند٬دنبال خانه کدخدا میگشت!! ایشان اصلا معلوم نیست که چه کسی  اورا رییس جمهور کرد و با کدام رای و کدام مردم و کدام انتخابات ٬خودرا رییس جمهور کرد و کف و سوت و هورا  براه انداختند که خواهر مریم٬رییس جمهور شد! مریم رجوی که همانند شوهر دومش مسعود٬تشنه قدرت و دیده شدن و جلب توجه است٬در این روزها سر از پا نمیشناخت و اجازه میداد که جلوی خودش٬برایش شعر بخوانند و قربان صدقه اش بروند و تصاویرش را روی شعرهای خواننده لس انجلسی بگذارند و در سالنهای قرارگاه پخش کنند! آری اینست همان خواهر مریمی که وقتی باو میگفتیم که تو خودپرست و خودخواهی٬رگ گردنش بیرون میزد و برای کسی که این حرف را میزد حکم اعدام هم میدادند.
مراد
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا