همکاری با بیگانگان

فرقه رجوی و آل سعود!

درشرایطی که خاورمیانه روزهای پر تنشی را پشت سر میگذارد و رژیم آل سعود از هر امکانی برای ضربه زدن به کشور ما استفاده میکند٬فرقه مجاهدین با نزدیک کردن خود به این رژیم منفور٬تلاش دارد که به خیال خود از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرد و بر این باور است که ایجاد تنش در منطقه و بطور خاص بین ایران و سعودی٬ به جرقه و جنگ منتهی میشود و این همان چیزی است که دار و دسته رجوی بآن نیازدارند! واقعیت اینست که حکام جدید عربستان که پیداست بسیار کم تجربه و حتی بی اطلاع از تاریخ چند دهه گذشته منطقه هم هستند٬ بدنبال ماجراجویی و به خیال خود کوبیدن میخ خود بعنوان قدرت برتر در منطقه میباشند و بدنبال این هستند که بتوانند که با کم ارزش کردن بها نفت به اقتصاد ایران ضربه وارد کرده و پس از آن کار را بجایی برسانند که مثلا صدام دو دهه پیش با کویت کرد! یعنی که عرصه بر ایران تنگ شود و ناچار دست به اقدام نظامی علیه آل سعود بزند. در این میان مسعود رجوی که بر تخیلی فکر کردن و تحلیلهای بی اساس سابقه طولانی دارد٬ برای خودکیسه دوخته و براین تصور است که با شروع جنگ٬اسراییل و امریکا هم وارد عمل میشوند و خلاصه کار ایران را بخیال خود یکسره میکنند و این همان چیزی است که رجوی میخواهد!
حکام جدیدالکار سعودی بایستی کمی به سالیان گذشته برگردند و تاریخ را مطالعه کنند! ایران همان کشوری است که وقتی در منطقه اسمش میآمد٬شما ازترس غالب تهی میکردید و به لکنت زبان میافتادید! تصور نکنیدکه در صورت جنگ٬با کشوری مانند یمن بی دفاع طرف هستید که هر جنایتی که خواستید به لطف جنگنده هایی که از امریکا خریده اید٬ انجام دهید! حتی تفنگداران نیروی دریایی امریکا هم که ارباب شما هستند اگر عمدا یا سهوا نزدیک مرزهای ما شوند٬ راهی جز تسلیم و عذرخواهی نخواهند داشت! واقعیت اینست که رژیم آل سعود مسیری را انتخاب کرده که انتهایش تباهیست! تصمیمات احساسی و تشخیص ندادن درست شرایط منطقه ٬بزرگترین اشتباه سعودی هاست که متوجه آن نیستند! در این میان مسعود رجوی و دار ودسته اش که مرزهای وطن فروشی و رذالت را درنوردیده اند٬برایشان دیگر فرقی ندارد که برای کی مزدوری کنند. صدام باشد یا نتانیاهو. اوباما باشد یا حکام جدید سعودی!
اما هرچه جنگولک بازی درآورند مانند کسی هستندکه در تاریکی مطلق بسر میبرند.خودرا آنقدر به در و دیوار میزنند تا هلاک شوند! به حکام سعودی هم پیشنهاد میکنم  که از سرنوشت صدام درس گرفته و خودشان را به مردم ایران درنیندازند!
مراد
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا