تغییرات سال 2016 هم دردی از رجوی را دوا نخواهد کرد!

باند رجوی دریک نوشته ی مثلا تحلیلی منتشر کرده در رسانه های مجازی اش آورده است :
 " سال 2016 ميلادي، سال تحولات بزرگ“ درباره نقش مجاهدين خلق – يكي از پرونده‌هاي فعال در صحنه منطقه‌يي و بين‌المللي تا امروز, پرونده پناهندگان ايراني در عراق است. بسياري از سازمانها و مراكز تحقيقي – استراتژيكي بر اين باور هستند كه اين پرونده در يكي از نقاط كانوني تحولاتي قرار دارد كه در اين دهه از قرن بيست و يكم در جريان است ".
اینکه سال 2016 سال پرفراز ونشیبی خواهد بود نه باین دلیل که فرقه ی رجوی درمیان پارامترهای این تحولات است !
چرا که نظام سلطه گر جهانی دچار بحران ساختاری است وبرای رفع این بحران ، مانند همیشه- واحتمالا این بار بیشتر ازگذشته- دست به تقلا وایجاد تنش خواهد زد.
اشتیاق وعطش این سیستم فرتوت جهانی، پایان ناپذیر است وپاد زهر آن، جمع کردن این بساط است تا این رویه باقی است، هرسال وماه میتواند تحول آفرین باشد!
اما مسئله ی اسرای رجوی درکمپ لیبرتی، اگر اهمیتی داشته باشد، اهمیتی است که برای خانواده های گرفتار ازیکسو و رجوی تشنه ی قدرت ازسوی دیگر دارد درکنار کشور عراق که قسمتی ازاراضی اش مجبور به تحمل این مهمانان ناخوانده است!!
والا سازمان های جهانی ودولتها هم وغم خود را مصروف این قضیه نکرده و چه بسا که اغلب اوقات فراموشش میکنند که خانواده های ذیربط چه استرسی را دراین مورد تحمل میکنند!
درنوشته ی مورد نظر آمده است:
" هم اكنون دو جبهه در سطح جهاني با محوريت خاورميانه شكل گرفته و هر روز ابعاد روشنتر و در عين حال عميق‌تري به خود مي‌گيرد. در يك طرف با محوريت رژيم حاكم بر ايران و در طرف ديگر كشورهاي عربي و اسلامي به فرماندهي عربستان ".
رژیم حاکم برایران، هیچیک از نحله های فکری اسلام را مرتد و مهدور الدم نمیداند ، درحالیکه عربستان شیعیان را که بیشتر ازهمه ساکن ایران هستند، کافر و مهدور الدم میداند. ایران طرفدار رفع تنش درمنطقه وعربستان ترسان وهراسان ازاینکه نتواند موقعیت گذشته وحال خود را درنزد امپریالیزم حفظ کند ، طرفدار تنش تمام عیار درمنطقه است والبته نیروی زمینی کافی برای تحقق آمالش را نداشته وبا ایران همسایه نیست و شما که دراین جبهه- جبهه ی سلفی ها وتکفیریها- قرار دارید، توقع حمایت ازمردم ایران را هم دارید؟
البته که نه ! شما مایوس ازحمایت حتی بسیار کم مردم ایران، برسر تنش های منطقه ای حساب بازکرده اید درحالی که میباید بدانید که دراین شرایط، نیروهای ضعیفی مثل شما، براحتی میتوانند مورد معامله قرار گیرند!
همچنین:
" هرچند كه به ظاهر وجه مشترك اين دو جبهه مبارزه با داعش است اما وقتي عميق‌تر به مسأله نگاه بكنيم خواهيم ديد دعواي اين دو جبهه در اصل بر سر حاكميت در ”ايران ”است. زيرا ايران كشوري است كه نقش استراتژيك بلاجايگزين در منطقه خاورميانه داشته و اكنون تحولات منطقه به خصوص بعد از توافقنامه اتمي غرب با رژيم حاكم بر ايران و شكستهاي سياسي و نظامي اين رژيم در سوريه و عراق و جنگهاي جناحهاي مختلف آن در داخل, اين رژيم را در تنگناي شديدي قرار داده است ".
نه عزیز!
جناح بندی عربستان، ترکیه، قطر و جناح افراطی هیئت های حاکمه ی غرب، بنفع تکفیری هاست وداعش را بدانجهت مطرح میکنند که درمنطقه بحد کافی منفور است و نظام سلطه گر جهانی، ماموریت خاصی درآسیای میانه باو واگذار کرده وبهتر است ازخاورمیانه برود!
شرکت عربستان دراین جناح بندی ها، ترس ازعواقب پیروزی های ایران درعرصه های دیپلماتیک است واین ترس آنقدر زیاد است که حتی باعث پرخاشگری سلطان عربستان برعلیه وزیر خارجه ی آمریکا شده است!
این حرکات هیستیریک عربستان، ازسر اضطرار و ضعف است که مسلما قبل ازهمه ، خود، قربانی این ماجراجویی های منطقه ای اش خواهد بود!
برخلاف نظر شما ، رژیم سوریه موفق ترین جریان در ماه های اخیر بوده وموفق شده که قسمت های عظیمی ازاراضی خود را از وجود گروه های آدمخوار پاک کند واین بمنزله ی درتنگنا قرار گرفتن ایران نیست!
درقسمتی از این تحلیل علمی ؟؟!! میخوانیم:
" سخن آخر, اكنون بيش از هر زمان ديگر, حمايت از اپوزيسيون ايران و به رسميت شناختن آن و بالاخص تامين حفاظت و امنيت براي جان اعضاي آن در عراق كه در هفت سال گذشته زير شديد‌ترين سركوب‌ها و قتل‌عامها بوده‌اند به عنوان يك ضرورت خود را نمايان كرده است. نمي‌شود عليه رژيم ايران بود و از اپوزيسيون آن حمايت نكرد هر چند كه در سه دهه گذشته, مماشاتگران غرب همواره در تلاش بوده‌اند كه اپوزيسيون ايران و به‌خصوص نيروي محوري آن‌را دور زد اما اين تلاش آنها تنها منجر به افزايش طول عمر اين رژيم و جدي‌تر شدن تهديدات اين رژيم عليه جهان و به‌خصوص عليه مردمان كشورهاي خاورميانه گرديده است ".
ضرورت ازطرف کی؟
آیا شما صراحتا ازعربستان نمیخواهید که شما را برسمیت بشناسند ومثلا همراه آمریکا نیرو درعراق پیاده کرده و لیبرتی را اشغال کنند ودست شما رجوی ها را برای ارتباطات گسترده تر با " عشایر انقلابی عراق" بازکند تا با یارگیری بیشتر، بهتر درخدمت عربستان و … باشید؟!
برسمیت شناختن یعنی چه؟!
شرم نمیکنید که به رژیم های مرتجعی مانند عربستان وآنهم ازبالای سر مردم ایران برسمیت شناخته شوید؟!
دیگران چه حقی درمورد تعیین سرنوشت مردم ایران دارند ، وطن فروش های گرامی؟
ونهایت اینکه:
" مجاهدين خلق در صحنه عمل و در طول سي و اندي سال گذشته اثبات كرده‌اند كه تنها هماورد اين رژيم بوده و تنها در حمايت از آن است كه مي‌توان منافع مردم را حفظ و حراست كرد و بر صدور تروريسم و بنيادگرايي اين رژيم نقطه پاياني گذاشت. خانم مريم رجوي به عنوان رئيس جمهوري برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران پلاتفرم ايران آزاد فردا را در سالهاي گذشته اعلام نموده كه بر اساس آن, سيستمي متكي به آراي مردم و آزادي‌ها و قوانين, متعهد به حقوق بشر و حقوق مردم كردستان, كثرت‌گرا, سكولار, برابري حقوق زنان و مردان, همزيستي مسالمت آميز با كشورها و يك كشور غيراتمي از ويژگي‌هاي بارز آن خواهد بود- برگرفته از سایت بهار ایران " .
استعمال این کلمه ی " تنها" قبل ازاینکه واقعیتی را روشن کند، آشکار میسازد که تشکیلات رجوی یک فرقه ی سیاسی منحط وبشدت انحصار طلب است!
منافع مردم ایران درتضاد عمده ای با منافع باند رجوی قرار دارد واگر ازاین باند حمایت شود، بمعنی این است که به مردم ایران خیانت باید بشود!
درمورد تروریزم وصدورش هم ، همه چیز درمعرض دید است و تروریست ها از گروه های تکفیری بوده و ارتباط آنها با ایران مفهومی ندارد!
به مریم رجوی هم میتوان گفت که عزیز برادر!
تو اگر متکی به رای مردم هستی و… چرا این کار را درتشکیلات خودتان نکردید؟!
کدام سیستم  مستبدی رادرجهان میتوان سراغ داشت که دردیکتاتوری به پای رجوی برسد و کدام یک ازآنها بچه مرشدی مانند تو دارند؟!
وحید
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.