خانواده ها

حمایت 220 خانواده چشم انتظار گیلک از خانواده های دردمند مستقر در لیبرتی

قبل از هر چیز به دلاور مردان و زنان چشم انتظار مستقر و متحصن درلیبرتی صمیمانه سلام و درود می فرستیم و برایشان عمیقا آرزوی موفقیت در رزم و پیکارشان با یک فرقه مخرب کنترل ذهن درراستای ملاقات حضوری و رهایی عزیزانشان از چنگال رجوی بدسیرت را ازخدای منان داریم.
پیشترازاین نیزدردونوبت شماری دیگرازخانواده های دردمند وچشم انتظار بمنظور دیدار و ملاقات حضوری با عزیزان دربندشان با هزار درد و شکنج خود را به عراق ناامن وزندان لیبرتی رسانده بودند ولیکن درکمال تاسف با چشمانی اشکبار بواسطه کارشکنیهای نابخردانه رجویها بی آنکه به ملاقات عزیزان خود نایل آیند به خانه وکاشانه خود بازگشته بودند وحال سری سوم از دیگرخانواده های رنجدیده از ظلم وجور رجوی ازچند استان کشور با مشقات فراوان به عراق جنگ زده و لیبرتی جن زده رفتند ومستقرشدند تا بتوانند ولو دقایقی با اغفال شدگان خود ملاقات داشته ودرد و دلی داشته باشند.
ما شماری ازخانواده های دردمند گیلک ضمن اعلام حمایت قوی ازمطالبات مشروع وبه حق خانواده های مستقردرکمپ لیبرتی مبنی بردیدارعزیزانشان اعلام آمادگی میکنیم که دراسرع وقت بتوانیم خود را به عراق و لیبرتی رسانده تابه خانواده های حاضر در لیبرتی بپیوندیم ودرشراکت کارزار انسانی با تمام قوا سهیم شویم.
دیگراز ناحیه تشکیلات مافیایی رجوی وهمچنین ازکمیساریا وسایرمجامع  به اصطلاح حقوق بشری تعلل وکارشکنی ضدانسانی را نمی پذیریم وخود چونان سیل بنیان شکن به قلب لیبرتی ورود کرده وعزیزان دربند خود را ازچنگال رجویهای خائن برای همیشه نجات خواهیم داد.
ملاقات حق مسلم عضو اسیربا خانواده هایشان است واطمینان خاطرداریم چنانچه درب لیبرتی درخصوص امرملاقات بازشود آنگاه خواهیم دید چگونه تمام اسرای نگون بخت اغفال شده به دنیای آزاد وکانون پرمهرخانواده هایشان بازخواهند گشت.
خانواده های مستقردرلیبرتی درکارزارتان مقاومت کنید چونکه خدا با شماست و حمایت تمام خانواده های اعضای گرفتاردراقصی نقاط ایران را بدنبال خود دارید.
موفق وپیروزباشید

خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی ازاستان گیلان
1-    حوری افضلی
2-    زهرا احمدی
3-    طاهره وناهید ایمانی خوشخو
4-    طاهره بازرگانی
5-    منیره واحمد بازگونه
6-    متیرا جعفرپور
7-    محبوبه پورتولمی
8-     مریم ترابی
9-    مژگان تقی پور
10-    اکرم تقی پور
11-    اعظم تقی پور
12-    پوران چاوشی
13-    نسرین چاوشی
14-    سید زهرا حسینی
15-    ربابه حقگو
16-    صدیقه حسینی
17-    آمنه حقیقت رودپشتی
18-    فاطمه (پری) خاوری
19-    فریبا خدا پرستی
20-    طاهره داورمنش
21-    زهرا دخت مسرور
22-    معصومه رئوف بشردوست
23-    هاجرریحانی مقدم
24-    سلیمه رضایی
25-    اعظم سید سدیدی
26-    آذرسید سدیدی
27-    پوراندخت سید سدیدی
28-    صفورا سید سدیدی
29-    افسرساعتچی
30-    حلیمه شکیبایی
31-    مریم صالح
32-    نسرین عترتی کوشالی
33-    زهرا فرحناک
34-    زیبا قوامی
35-    فاطمه کامیاب
36-    فهیمه گرفمی
37-    قدسی گنجی
38-    حسنی منصوری
39-    ربابه محجوب
40-    صفورا مقدسی
41-    شهنازنادری
42-    خاتون نظرپور
43-    آذرنگهدار
44-    لاله نقره ساز
45-    هایده ناصرحجتی
46-    پروانه وحدانی پور
47-    معصومه یزدانی
48-    بتول یوسفی
49-    محمدعلی آقاجانی
50-    هادی آلفته
51-    مهدی اکبری
52-    ولیرضا اکبری کهنه سری
53-    مجید استادیان
54-    حسن اعتمادی
55-    مهربان بالایی
56-    اصغربیاتی
57-    یدالله پورپیردهقان
58-    اسماعیل پورحسن
59-    سید خلیل پورشافع
60-     فرزان پورعابد
61-    علی تولمی مقدم
62-    جهانگیرجمالی
63-    علی اصغرحاتم
64-    میرافضل حبیب پورشریفی
65-    فرهاد حسن پور
66-    محمدرضا حقیقت
67-    رضا حسن زاده
68-    سعید خوش کردار
69-    بابک خلیلی
70-    محمود دهقان
71-     عظیم راد محمدعلیزاده
72-    منصورراهدار
73-    عبدالرضا زاهدی
74-    محمدتقی سرپرست
75-    محمد شبرخ
76-    جبارصباحی
77-    مسعود طوسی بخش
78-    حمید علی اکبری
79-    منصورفدایی گوهری
80-    محمدرضا فیضی
81-    محمد قادری
82-    اسماعیل قاسمی
83-    علی قلیزاده
84-    عیسی گل محمدی
85-    جمشید لقمانی
86-    سیدولی محمدزاده
87-    محمد محمودی
88-    داود مراد خانی
89-    مهدی مظلومی
90-    ابراهیم موسی پور
91-    سید مرتضی میرموسوی
92-    مهدی نوروزی
93-    محمدجواد نوروزی
94-    اسماعیل نیکزاد
95-    اسماعیل واحد خوش چهره
96-    علی وظیفه شناس
97-    ولی یکتا پرست
98-    محمدتقی یوسفی
99-    امیریونس  حقیقی
100-    ایوب آذری بگلوری
101-    محمد علی آگهی
102-    خسرو احمدپور
103-    حبیب افشانی
104-    سیفعلی اصلانی
105-    ابراهیم (امین) اسدان
106-    مسعود احمدی
107-    فرامرزاقبالی
108-    مجید اخلاقی
109-    حمید ادهم ملکی
110-    مجید (شعبان) اسرافیلیان
111-    کیومرث ومهربان بالایی
112-    محمدباقربانکی
113-    مجید بزرگ زاده سندی
114-    منصوربلالی
115-    کیوان (حسن) بهارستانی
116-    علی پاپون
117-    احمد پاک نهاد
118-    محمد جعفرپسندیده
119-    علی پورمحمدی
120-    مصطفی پوراحمد
121-    عادل پورجعفر
122-    علیرضا پورجعفر
123-    احمد وامین تلاوتی
124-    اسماعیل تقی پور
125-    محمد رحیم تقی پور
126-    مسعود جوادزاده
127-    فرهاد (علی) جلیل زاده
128-    مجید جمال نژآد
129-    اسماعیل وابراهیم جامع
130-    حسن (آرمان) جم  
131-    اسماعیل چمنی
132-    ابراهیم چرم فروش
133-    اکبرچاوشی
134-    رضا  چاوشی
135-    محمدعلی حقگو
136-    هامون حسن دوست
137-    سیدابراهیم حسینی
138-    ابراهیم حقیری
139-    ولی حقیقت طلب
140-    کیانوش حلاج پور
141-    حسین حقگو
142-    جلال ومجید خورسندی آستانه
143-    غلامرضا دیبایی
144-    صادق دلاور
145-    محمد اسماعیل دلسوزبحری
146-    احسان دادارخواه
147-    جواد دولت پور
148-    ابراهیم (رحیم) روشن دل
149-    سعید رجایی پور
150-    کاظم رمضانی
151-    محمد رحمت خواه
152-     اکبرربیعی شرفی
153-    علی زمان رستمی
154-    بهمن رضایی
155-    اسماعیل رضائیان
156-    بیژن رمقی
157-    احمد رهبر
158-    مجید رجبی شهرستانی
159-    علیرضا روستایی
160-    علی راسخی
161-    سعید راسخی
162-    مظفر زکی زاده
163-    داود زاداسماعیلی
164-    حسین سجودی حقیقی
165-    میرشمس سید سدیدی
166-    سید جعفر سادات محسنیان
167-    خسرو سلیقه دار
168-    عباس شیدایی
169-    شهریار شاخص
170-    علی شمس افضلی
171-    بهمن صالحی
172-    تقی صوفی
173-    بهمن عابدی
174-    مقصود عباسی
175-    جاوید عجبی
176-    ایرج علیپور
177-    محمدرضا علیپور
178-    اسماعیل علیپور
179-    نصرت علی مرادی
180-    حسین علیخواه
181-    قاسم غمگسار
182-    روزبه غنی پور
183-    منوچهرغلام پور
184-    حمید فیروزی
185-    مهدی فرزانه کار
186-    جمشید قلیزاده
187-    مصطفی گنجی
188-     محمد حسن گنج آور
189-    حبیب  کهنی
190-    ابراهیم کفایتی
191-    سیدعلی اکبر  کاظمی
192-    احمن وبهمن کامیاب شریفی
193-    میرمسعود میری
194-    میرحافظ میرعیسی پور
195-    محمدتقی محمدی
196-    اصغر مهدی زاده
197-    نادر مراد زاده
198-    اسماعیل مرادمند
199-    غلامحسین  ملون
200-    اسماعیل منصوری
201-    محمد رضا میرزا محمد علیپور
202-    یوسف مبرهن
203-    محسن  مهرورز
204-    اسماعیل  میرزایی
205-     محمد حسین  ملکی
206-    یزدان مجتهدی
207-    سیدضیاء میرحسین مقدم
208-    عبدالرضا مخزن زاهدی
209-    کیخسرو(سینا) مومن نژاد
210-    قاسم نجف زاده
211-    محمد مهدی نظیفی
212-    رمضانعلی نیک روش
213-    سید ابراهیم نورنیا
214-    علیرضا نژاد شمس
215-    نصیر نصیری
216-     میرمحمد واحدی
217-    بهادر وهیمی
218-    فرشاد والی زاده
219-    محمود هادی پور
220-    محمدرضا  یوسفی
221-    محمد علی  یکتا

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا