فرقه گرایی مجاهدین

چرا ساکنین لیبرتی در حضور خانواده ها صورت خود را می پوشانند؟

در گزارش سوم از اعزام خانواده های اسرای کمپ لیبرتی به عراق فیلمی توجه مرا جلب کرد که افراد ساکن صورت های خود را پوشانده وبا فحش و ناسزا و اعمالی غیرطبیعی و هیستریک همچون بیماران روانی از خانواده های داغدیده وگریان خود پذیرایی می کردند. البته این مسئله تازگی نداشت زیرا قبلا در قلعه اشرف نیز هنگامی که این افراد با خانواده های خود روبرو می شدند نیز صورتهای خود را می پوشاندند.آنجا که غیراز توهین و ناسزا از پرتاب سنگ و یا وسایل دیگر به سمت خانواده ها ابایی نداشتند.در حالی که تنها خواسته بحق خانواده ها ملاقات و دیدار با عزیزانشان است و بس.
اما چرا صورتهایشان را می پوشانند؟   
واضح و مبرهن است زیرا او خود می داند که به زودی از این قفس رهایی یافته و به دنیای آزاد پا می گذارد و زمانی که خود را آزاد دید مطمناً این صحنه ها را تماشا خواهد کرد، آنوقت است که با صورت پنهان دیگر شرمنده وجدان خود و خانواده اش نخواهد بود زیرا کسی او را نمی شناسد. ولی آیا انسان می تواند از خودش فرار کند و خودش را نفی کند؟ مسلما خیر، اگر صورتش باز باشد تصویرش انعکاس جهانی خواهد داشت چه از طریق  ماهواره های کذایی خودشان و چه از طریق فیلم هایی که خانواده ها می گیرند. بالاخره تا ابد که آنجا نمی ماند او میداند که عمر سازمان رو به پایان است و بزودی به همت خانواده ها و تلاش آنها ریشه کن خواهد شد و او نیز به جمع آزاده ها خواهد پیوست، لذا صورت خود را می پوشاند تا درآن زمان نزد وجدان خود و خانواده اش و جامعه ای که در آن زندگی خواهد کرد خجل وشرمنده نباشد که هیچ چیز بدتر از این نیست.این مسئله اگر از ترفندهای فرقه هم که باشد چنین هدفی جز این نمی تواند داشته باشد زیرا کسی که در قفسی چون لیبرتی محبوس است چه خطری می تواند او را تهدید کند که کسی او را بشناسد یا نشناسد.
 با آرزوی پیروزی هر چه سریعتر خانواده های اسرای فرقه رجوی- زهرا کریمی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا