خانواده ها

فرقه ای که 34 سال است که نگذاشته خبری ازبرادرم داشته باشم!

برادرم حسنعلی پورمحمد روحی ازسال 1360 هجری شمسی ایران را ترک کرد وبه سازمان مجاهدین پیوست ومسلما بزودی دریافت که درچه ورطه ای افتاده است!

اما رهبران سازمان با القا کردن این مسئله که تو بدون سازمان نخواهی توانست زندگی کنی واگر به ایران هم برگردی اعدام میشوی، موفق به ترساندن ونگهداری برادرم درتشکیلات مافیایی خود شد.

دراین 34 سال گذشته ما ابدا نامه ای ازاو دریافت نکرده وحتی یکبار هم صدای او را ازتلفن نشنیده ایم واین درحالی است که رجوی که اطرافیانش را اینقدر محصور کرده، ادعای آزاد کردن ما مردم ایران را دارد!!

من اساسا از سرنوشت این برادرم اطلاعی ندارم؟ آیا ازدواج کرده؟ اگر کرده، فرزندانی داشته است؟ و در این صورت این فرزندان چه سرنوشتی پیدا کرده اند و سرنوشت همسر احتمالی اش بعد از صدور فرمان طلاق عمومی توسط مسعود رجوی، چه سرانجامی یافته است و…

دراین سالهای طولانی به هر دری زدم که جوابی به این سئوالاتم بیابم که درعوض دریافت جواب، اززبان جدا شده ها فهمیدم که رجوی به همه ی آنها گفته است که خانواده های شما مرکز فساد هستند و نباید فکری بآنها بکنید!!

این موضوع مرا بشدت مضطرب ونگران کرده و گمان نمیکنم که بدون حمایت ارگان های حقوق بشری، این برادر بداقبال من، موقعیت وجرات یک سلام وعلیک خالی با من داشته باشد!

علیرضا پور محمد روحی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا