خانواده ها

خانواده های شالیکار گیلانی با کوله باری از امید بازگشتند

کارزار انسانی کاروان 130 نفره خانواده ها برای رهایی اغفال شدگان از چنگال اهریمنان رجوی از اسارتگاه لیبرتی یک هفته تمام بلاوقفه بطول انجامید ودستاوردهای عظیمی به همراه داشت.

درملاقات با شماری ازخانواده های اعزامی به لیبرتی دریافتم که رجوی را با همت وانگیزه بالابلند پدران ومادران وخواهران وبرادران وهمسران وفرزندان اسرای گرفتار در مافیای رجوی قدر و اندازه ای نیست که بخواهد برغم ایجاد زندان وچارچوبهای بازدارنده اش آنان را ناگزیز به عقب نشینی از مطالبات به حق و مشروع خود مبنی برملاقات و دیدار حضوری با عزیزانشان بکند. ازقضا بنا به اظهارات خانواده های گیلک شوروهیجان شان دربازپس گیری اسرای خود از رجوی صد چندان شده وبرای بازگشت قریب الوقوع خود به لیبرتی ازدریافت پاسپورتهای خود ازمسول انجمن امتناع ورزیدند ومصرانه خواستاراعزام مجدد به عراق و لیبرتی تا به ثمر نشاندن مطالبات خود دردیدار باعزیزانشان شدند.
خانواده های دردمند و رنجدیده از ظلم وجور رجوی با امیدواری تمام اذعان داشتند ما دراین کارزار و نبرد سهمگین انسانی و رهایی بخش درراستای گسستن عزیزانمان ازچنگال رجوی پیروز شدیم و توانستیم در دیالوگ چند قدمی خود با عزیزانمان برافکار تخریب شده شان اثرگذار باشیم و بوضوح از برخوردها و چشم ها و نگاه هایشان دریافتیم که در لحظه ضروری ضمن جدایی از فرقه بدنام رجوی به دامان پر مهرومحبت خانواده هایشان بازخواهند گشت.
درادامه از دیدار با یکایک خانواده های بازگشتی ازعراق و لیبرتی و ازکم وکیف کارزارشان برای مخاطبان خود بیشترخواهم نوشت.
پوراحمد
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا