خود بزرگ بینی مفرط مریم رجوی در جمع ضد ایران و ایرانی

باز هم مریم رجوی در گردهمایی پاریس که با شرکت دشمنان ملت ایران  برگزار شد وعده سرنگونی داد.
رئیس جمهور خود بر گزیده فرقه مجاهدین طی سخنانی به شرکت کنندگان در اجتماع گفت:"ابراز احساسات شما یاد آور تعهد بزرگی است که بر شانه های من گذاشته اید."
ای مریم بیچاره و ای هرزه و ای آلت دست بیگانه که تو را بزور بزک و گریم و… به این نشست آورده بودند :
تظاهرات هزاران نفری که با انواع و اقسام دروغ ها و ترفند ها و پول خرج کردن های آنچنانی به چشمان تو عظیم و بزرگ جلوه می کند هیچگاه نمی تواند نماد هشتاد میلیون جمعیت ایران باشد در ثانی تو کی هستی و چه کار مهمی میتوانی برای مردم ایران آنهم از آنطرف دنیا  انجام دهی که احساس تعهد و بزرگی می کنی. این نشاندهنده کمبود محبتی است که در وجود تو و شوهر منحوست نهفته شده است.عقده ی رسیدن به قدرت و منصب دارید.شما که تا می توانید و هر چه عقده دارید بر سر افراد اسیر و دربندتان در لیبرتی و آلبانی خالی می کنید. مطمئن باشید اعمال شما خود عبرتی است برای ملت بزرگ ایران یعنی باید آرزوی حکومت بر ایران و ایرانی را با خود به گور ببرید.
 توهم شکست توافق اتمی هم دردی از دردهای شما را دوا نخواهد کرد.شما همچنان به شادی تان دست در دست دشمنان ایران ادامه دهید که نه از شکست توافق اتمی و نه از پیروزی آنها سودی عاید شما نخواهد شد.
ای مریم:
اگر نیروهای تو در اشرف و لیبرتی و در اوین و گوهردشت تکثیر و زیاد شده اند کجایند چرا دیده نمی شوند؟ ما که کاملا در جریان امورات تو و فرقه کذاییت هستیم آمار نیروهایت روز به روز کاهش یافته و کمتر می شود. همچنین تعداد سه هزار نفری آنها در مقابل جمعیت عظیم ایران هیچ است.تو چقدر آنها را زیاد می بینی متاسفم برایت که اینقدر خودت را بزرگ می بینی.میدانی خود بزرگ بینی یعنی چه؟ نوعی اختلال است که فرد احساس بی نظیر بودن می کند و فکر می کند که انسان خاصی بوده و باید دیگران با او رفتار خاصی داشته باشند.آری تو اینچنین هستی پس باید به فکر درمان بیماریت باشی که بیماری  بسیار بدیست.
ای مریم:
اگر پول نفت ملت ایران به تنور سوریه سرازیر می شود که چنین چیزی ممکن نیست شما که تمام تکدی گری ها و همیاری هایی را  که به اسم بچه های مظلوم لیبرتی از کشورهایی مانند اسراییل وعربستان به جیب می زنی همه را خرج عیاشی ها و خوشگذرانیها و بر پایی میتینگ ها یت می کنی. کسانی که به جای پشتگرمی و توکل به خدا  پشتگرمی شان به دولتهایی مانند اسراییل و امریکا و امثالهم باشد چگونه می توانند در بین مردم ایران جایی داشته باشند. به همانها تکیه کنید و مطمئن باشید که با تکیه بر دشمنان ایران راه به جایی نخواهید برد و خداوند تکیه گاه مردم ایران بوده و خواهد بود.
ای مریم:
ضرب المثل معروفیست که می گوید: شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
حال حکایت توست که دائما در خوابهایت سرنگونی حکومت ایران را میبینی و حکمرانی بر آنرا. تقصیر تو نیست چون از اساس دچار بحران  و بی ثباتی در دستگاه مخوفتان شده اید و یک آلترناتیو آماده و هوشیار مانند خانواده های اسرای در بندتان را در پیش روی خود دارید و می دانید که همین آلترناتیو اوضاع بحرانی شما را به نابودی می کشاند لذا از آنها گریزان و فراری هستید.
ای مریم:
ملت بزرگ ایران هم در برخورد با فرقه دروغین شما به سه  حقیقت واقعی رسیده اند:
1- قرارنیست که مردم ایران هم از امنیت و آزادی و رفاهی که دارند دست بکشند وبه مار غاشیه ای چون شما پناه ببرند.ملت ایران آنقدر آگاه و با هوش هستند که گول افرادی چون شما را نخورده و به دامشان نیفتند.
2- همانطور که می دانید به دلیل فشارهای روحی و جسمی که به افراد اسیر خود می آورید احتمال انقلابی درونی و انفجار و فرار نیروها از فرقه شما را بسیار ممکن می سازد.
3- خانواده های اسرایت هم تنها راه حل برای نجات عزیزانشان از چنگال کثیفتان را همانا نابودی و بر چیده شدن فرقه کذاییتان می دانند.
این را هم بدانید که در نهایت اسرای شما آلترناتیوی دیگر برای شما خواهند بود واین راه حلیست مبتنی بر جوشش و آمادگی افراد و نیروهای تحت امرتان که آنروز بسیار نزدیک است. هزاران اشرف که نه اگر میلیونها اشرف  به کمک پشتیبانان ضد ایرانی تان بسازید مطمئن باشید که در ایران جایی ندارید ومردم ایران هم نمی توانند دارایی و تکیه گاه شما باشند. چرا همیشه از مردم دیوار گوشتی و سپر بلا برای خود درست می کنید و در پشت آنها مخفی می شوید؟ چرا از خودتان مایه نمی گذارید و حاضر نیستید خودتان را فدای خلقتان کنید؟ رهبر واقعی کسی است که در میان مردم و برخاسته از توده مردم باشد در همه سختیها و رنجها و مشکلات در کنار آنها بوده و به آنها کمک کند نه اینکه فرار کرده و به کشورهای دیگر پناه ببرد و مردم را تحریک به شورش و خرابکاری نماید. باشد که همان اشرفیها تیشه ها شده و به ریشه فرقه ات خورده و باعث نابودیتان شود.
ای مریم:
منظورت از امید خجسته یک ملت کیست؟ مسعود رجویست؟  آیا از یک مرده کاری ساخته است؟ حال اگر هم نمرده باشد چون سالهاست که خود را پنهان نموده است با مرده فرقی ندارد. چگونه می تواند چراغ راه زندگان باشد؟ در ثانی مگر مسعود با آرش کمانگیر یکیست که تو آنها را در یک ردیف میدانی؟  آرش میدانست که بعد از انداختن تیر از کمان تکه تکه خواهد شد و مردم به راحتی و آسایش خواهند رسید ولی مسعود هنگامی که جوانان وطن را تحریک به آشوب و خرابکاری کرد از ترس مرگ فرار را بر قرار ترجیح داد و به دامن دشمنان ملت ایران پناه برد. خداوند هم هیچگاه او را به حال خود رها نکرده و نخواهد کرد چرا که باید جوابگوی تمام خونهای به ناحق ریخته فرزندان این وطن باشد که آنها را در راه اهداف پلید خود و رسیدن به خواسته های ناحقش فدا کرد.
ای مریم:
حکومت اسلامی ایران شبیه داعش عمل می کند یا سازمان تروریستی شما؟ شما که در بنیاد گرایی و ارتجاعی عمل کردن دست داعشی ها را از پشت بسته اید. شما مگر نبودید که در ایران با مغزشویی و تحریک، جوانان ناآگاه را وادار به عملیات انتحاری می کردید مثل داعش که حتما شما یادش دادید. مگرداعش مثل شما از خانواده وحشت ندارد؟ راستی ابوبکر بغدادی مگر یک بعثی – صدامی نیست که رجوی خود را هم خون و هم مسلک صدام می دانست و به آن افتخار می کرد؟ مگر شما داعشی ها را جوانان انقلابی عراقی معرفی نکردید؟ شما چرا از آزادی فلوجه ترسیدید و می ترسید؟ شما چرا جنس نگرانی هایتان دقیقا جنس نگرانی های تکفیرها، بعثی های صدامی ، عربستان و اسرائیل است؟ و چراهای دیگر که نه تو زنک هر جایی و نه شوهر مرحوم شده تو جواب داده و خواهد داد… راستی چرا در کمپ اشرف پمپ بنزین زنان را از مردان جدا کرده بودید؟ چرا از فلاخون که در زمانهای بسیار دور از آنها در جنگها و یا در شکار استفاده می شده جهت پرتاب سنگ و یا فلزات آنهم به سمت خانواده ها استفاده می کردید؟ چرا اسرای در بند شما هنوز نحوه استفاده و کار با کامپیوتر و موبایل را نمی دانند؟ اینها گواه بر واپسگرایی و  بازگشت به قرون وسطا نیست؟
شما عمدا افراد تحت امرتان را در نادانی و جهالت و عقب ماندگی نگه می دارید زیرا که از خودتان می ترسید مبادا در آینده از آنها بر علیه خود شما استفاده کنند.
ای مریم:
دایه ی مهربانتر از مادر شده ای و سنگ مردم سوریه و عراق و یمن را به سینه می زنی. مردم آنها خود تصمیم گیرنده هستند و سرنوشتشان را باید خودشان تعیین کنند شما نگران آنها نباشید نگران امنیت و آسایش بچه های زندان لیبرتی تان باشید که در دمای 50 درجه و در بیابانهای عراق از گرما تلف میشوند و نگران امنیت آنها باشید که بی گناه کشته و یا زخمی می شوند.اینها واجب ترند یا ملتهای بیگانه که اصلا به شما ربطی ندارد.
ای مریم:
به عنوان آخرین حرفم اگر تو فقط از آزادی نامش را یدک می کشی الحمدلله ما در آزادی و آسایش و امنیت کامل به زندگی خود ادامه می دهیم.
در تورات، خدا به موسی گفت:" من تو را صدا کردم برای آزادی اسیران و برای آزادی کسانی که در ظلمت زندگی می کنند."
گفته بسیار زیباییست و مناسب حال اسرای سازمان کذایی توست. اتفاقا تنها آرزوی همه خانواده های اسرای در بند تو در لیبرتی و آلبانی رهایی آنها از چنگال کثیف تو و نجات آنها از زندگی ظلمانی و تاریکی است که برای آنها درست کرده ای.همچنین برای آنها این پیام قرانی را دارم که می فرماید:" مقاومت کنید و مقاومتی زیبا همانا آنها آن را دور میبینند و ما نزدیکش می بینیم." (نابودی فرقه رجوی)
درود بر ملت بزرگ ایران
زهراکریمی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا