ماشین تبلیغاتی مجاهدین

چرا ترکی الفیصل خبر مرگ رجوی داعشی در شوء مریم قجر اعلام کرد؟!

روز شنبه ترکی الفیصل بر روی سنی که شوء مریم قجر اجرا می شد ۲ بار با تاکید خطاب به شخص مریم قجر داعشی از او به عنوان شوهر مرده (مرحوم مسعود رجوی) یاد کرد.

از آن لحظه که مرگ رجوی داعشی توسط ترکی الفیصل اعلام شد دوستان وهموطنان زیادی از طریق سایتهای مجازی سوال می کنند و به دنبال این هستند که ایا مرگ رجوی داعشی واقعیت دارد یا نه؟

البته این را هم تاکید کنم همه کسانی که به مرگ رجوی داعشی واکنش نشان دادند چه در خارج از ایران و چه داخل ایران از اعلام خبر مرگ رجوی ابراز خوشحالی می کردند و انزجار و نفرت خودشان را بیان و به نمایش می گذاشتند و بار دیگر ثابت شد که رجوی داعشی بی نهایت در نزد مردم ایران منفور می باشند.

ولی من آرزویم اینکه رجوی داعشی باید مثل صدام ملعون از سوراخ موش کشید بیرون ؛ دندانهایش را شمرد و سپس برایش یک نشست عمومی در جائی مثل ورزشگاه آزادی گذاشت و سرنوشت وی را به دست خانواده های قربانیان و خانواده های اعضاء اسیر در چنگال رجوی داعشی و جدا شدگان از این فرقه گذاشت و آنجا رجوی داعشی پاسخگوی این همه جنایت ؛ وطن فروشی ؛ جاسوسی هایش باشد.

اما بر گردیم به اصل موضوع که آیا واقعا رجوی مرده است؟!

البته جواب این سوال نزد خود شخص رجوی داعشی و مریم قجر داعشی می باشد و آنها باید به این سوال جواب بدهند که نمی دهند و نخواهند داد.

شاید رجوی داعشی سقط شده و سران فرقه مثل مرگ ملا عمر ؛ مرگ رجوی داعشی را هم مخفی می کنند. چون ساختار گروه های تروریستی و جنایتکار در کل با هم یک مدل هستند وتفاوتها جزئی هستند. بطور خاص حال وقتی به جنایتهای داعش نگاه می کنیم می بینیم آنچه را داعشی های البغدادی امروزه انجام می دهند،  رجوی داعشی پایه گذارش بوده. مثل عملیات انتحاری که برای اولین بار در خاورمیانه رجوی داعشی از اعضاء خودش برای کشتن و ترور به عنوان بمبهای جان دار استفاده کرد و ….

اما من شخصا به موضوع از یک منظر دیگر نگاه می کنم.

رجوی که نزدیک ۱۵ سال در سوراخ موشی خزیده و خودش را نشان نمی دهد، یک علت بیشتر ندارد آنهم اینکه شخص رجوی داعشی بهتر از هر کس می داند که چه جنایتهائی را در حق مردم ایران، عراق و  اعضاء خودش مرتکب شده و چه آینده ای در انتظارش هست و از ترس پاسخگوئی در سوراخ موش خزیده و بیرون نمی اید.

اگر به خاطر داشته باشید نزدیک یک سال پیش سرهنگ جنایتکار امریکائی بنام مارتین، رییس زندان سابق تیف در جلسه ای در یکی از کمیته های جانبی مجلس امریکا وقتی از وی در مورد سرنوشت رجوی داعشی سوال شد گفت: سران فرقه به وی اطلاع داده اند که رجوی داعشی در بمبارانهای عراق زخمی شده بعد به اروپا منتقل شده و هم اکنون در اروپا می باشد!

این خیزی بود که یکسال پیش مریم قجر داعشی و سران فرقه برای رو نمائی از رجوی داعشی برداشته بودند. چون رجوی داعشی و سران فرقه نتوانستند ان فضاء باز و راحت را در اروپا برای حضور رجوی داعشی بیابند در نتیجه مجبور شدند از علنی کردن رجوی در اروپا بگذرند.

اما با شناخت و تجربه ای که از شیوه کار فرقه رجوی دارم می توانم نظرم را در مورد مرحوم خطاب کردن مسعود رجوی داعشی توسط ترکی الفیصل بیان کنم.

واقعیت اینکه هر وقت رجوی یک مشت سیاستمدار ورشکسته بد نام و باز نشسته را با پرداخت دهها هزار دلار برای هر سخنرانی به شوء و جلسات مریم قجر می اورند قبل از جلسه هر کدام از این سخنرانان توسط سران فرقه توجیه می شوند و از هر کدام می خواهند در سخنرانیهایشان به چه موضوعاتی اشاره کنند و حتا متن سخنرانی خیلی از این افراد خود سران فرقه رجوی از قبل نوشته واز سخنران می خواهند همان متن در شوء روی سخن رو خوانی کند.

اما در مورد ترکی الفیصل وضع فرق می کند!

از انجا که هیچ کدام از سران فرقه رجوی داعشی در حد و قواره ای نیستند که برای ترکی الفیصل خط سخنرانی مشخص کنند و یا نوشته ای دست اش بدهند که رو خوانی کند حتما در جلسات قبل از شوء مریم قجر ملاقاتهائی با سران فرقه داشته و در ان ملاقاتها سران فرقه بصورت شفاهی عمدآ در صحبتهایشان اشاره کرده اند گویا مسعود رجوی قبل از مرگش با برادران سعودی اش رابطه های نزدیکی داشته حتا به دعوت ملک عبدالله به مکه رفته و ….بدین شیوه خبر مرگ رجوی داعشی را به اطلاع ترکی الفیصل رسانده اند تا وی نیز در زمان سخنرانی از رجوی داعشی بعنوان مرحوم مسعود رجوی یاد کند.

ــ اما چرا سران فرقه به این ترفند دست زده اند؟

از آنجا که در هرکجا نام مسعود رجوی داعشی به میان می اید جزء ترور و کشتار و جاسوسی، مزدوری، پولشوئی و … چیز دیگری به ذهن نمی اید.

رجوی نزدیک ۱۵ سال در سوراخ موشی خزیده خودش را نشان نمی دهد ویک علت بیشتر ندارد، آنهم اینکه شخص رجوی داعشی بهتر از هر کس می داند که چه جنایتهائی را در حق مردم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء خودش مرتکب شده و چه اینده ای در انتظارش هست و از ترس پاسخگوئی در سوراخ موش خزیده و بیرون نمی اید.

همچنین شخص رجوی داعشی و مریم قجر برای فریب سیستم های امنیتی اروپا و حتا ایران برای رد گم کنی از وجود رجوی داعشی می توانند از این ادعا استفاده خاص خودشان را ببرند.

همچنین از آنجا که رجوی داعشی در زمان صدام ملعون نوکر و مزدوری صدام  را می کرد و نزد بعضی از کشورها بد نامی دارد با این خبر برای جلب رضایت اربابان جدید مثل عربستان و اسرائیل و همچنین امریکا و اروپا اینبار با میدان داری مریم قجر داعشی خودشان را قالب کنند.

چون دقیقا همین سیاست کثیف را زمانی که رجوی داعشی مریم قجر به عنوان رئیس جمهور باسمه ای انتخاب کرد و سپس مریم قجر داعشی در سال ۷۲ از عراق روانه پاریس شد دقیق به یاد دارم هم شخص رجوی داعشی و هم سران فرقه در مصاحبه ها و صحبتهایشان می گفتند ترورهایی که در زمان شاه انجام گرفته مربوط به دورانی هست که رهبری سازمان دست یک عده دیگر بود! یعنی رجوی داعشی تقصیر گردن حنیف نژاد و دیگرانی می انداخت که اعدام شده بودند ولی رجوی داعشی به خاطر همکاری با ساواک و لو دادن ادرس و مشخصات شخص حنیف نژاد از بخشش ملوکانه شاه برخوردار شد.

حضور ترکی الفیصل در شوء مریم قجر نمایش از اوج مزدوری و نوکری ؛ وطن فروشی رجوی داعشی بود.

ترکی الفیصل به عنوان یکی از شاهزاد گان سعودی ؛ وزیر سابق سرویس اطلاعاتی عربستان نشان دهنده این بود که رجوی داعشی برای مزدوری در هر کجا و به هر قیمیت حاضر است.

رجوی داعشی و مریم قجر داعشی فکر می کنند می توانند با شیادی سر مردم کلاه بگذارند. از روزی که ترکی الفیصل روی سن شوء مریم قجربه دروغ از شاهنامه مثال آورد همه فهمیدند که ترکی الفیصل ان روز ملخ و سوسمار زیادی با شاش شتر خورده و سرمست از عرعرستان به پاریس امده بود چون عربها به طور خاص سران و سیاستمداران عرب،  فردوسی و فارس زبان را دشمن عرب می دانند و همه برای اثبات حرفهایشان که ایرانیها دشمن ما هستند به شاهنامه استناد می کنند که فردوسی در شاهنامه به عربها توهین کرده.

حال چطور می شود که یکباره ترکی الفیصل از مرحوم مفقود الاثر رجوی داعشی به عنوان اسطوره ای مثل شاهنامه یاد می کند؟

وقتی ترکی الفیصل از تلاش برای آزادی ملت ایران روده درازی می کند مرغ پخته هم به خنده می آید!

ایا بهتر نبود همین ترکی ملخ خور ؛ شاش شتر نوشیده سرمست اول به فکر آزادی در مملکت خود می افتاد و اجازه می دادند زنان عربستانی حق رانندگی داشته باشند!

ایا بهتر نبود از ترکی الفیصل خواسته می شد به همان اندازه ای که زنان ایرانی در داخل ایران با همین نظام حکومتی حاکم آزادی اجتماعی دارند زنان عربستانی هم داشته باشند؟

ایا بهتر نبود از ترکی الفیصل خواسته می شد در عربستان داشتن حرمسرا را جمع می کردند و داشتن ۴ یا ۵ زن همزمان ممنوع می کردند؟

در حالی که زنان دوشادوش مردان در امورات سیاسی ؛ نظامی و اجتماعی فعال هستند و در ایران اکثر دانشجویان دانشگاهها دختران ایرانی می باشند و با وجود بعضی از محدودیتها هستند زنانی که در فعالیت سیاسی ؛ اجتماعی و تجاری فعال هستند.

اما در عربستان آنهم به تازگی برای اینکه نشان بدهند پیشرفت کرده اند زنان به عنوان همردیف ؛ هم سطح شتر حساب می کنند. (مریم قجر داعشی بهتر از همه می داند که دیدگاه شیوخ مرتجع عرب به چه اندازه ضد انسانی و ارتجاعی می باشد).

ایا بهتر نبود ترکی ا لفیصل و شیوخ مرتجع عرب اول دیده گاهشان را نسبت به زنان تغییر می دادند بعد دم از ازادی برای مردم ایران سخن می گفتند.

ایا بهتر نبود ترکی الفیصل اول اعدام وحشیانه ی گردن زدن وسط میدانهای شهرهای سعودی را در عربستان متوقف کنند و بعد ادعای ازادی برای ملت ایران می کردند؟

به راستی بهتر نیست در قرن بیست ویکم از ترکی الفیصل و شاهزاده های عربستان خواسته می شد به برده داری پایان دهند و زنان نگون بختی را که از کشورهای آسیائی برای کارهای منزل و … به بردگی می گیرند مورد تجاوز قرار ندهند ؛ دست و پاهایشان را با میخ به دیوار نکوبند.

ایا کسی از ترکی الفیصل خواست ریختن بمب های خوشه ای و فسفری به سر مردم و زنان ؛ کودکان یمنی را متوقف کنند؟

به راستی کسی از ترکی الفیصل خواست که پرداخت دلارهای نفت را برای تروریستهای وحشی داعشی در سوریه ؛ عراق ؛ افغانستان و جاهای دیگر متوقف کنند؟

به راستی رجوی و مریم قجر داعشی مخ پوسیده فکر می کنید مردم ایران اجازه می دهند یک نوکر و مزدور عربستان و موساد و.. سر نوشت ملت ایران بدست بگیرد؟ و مثل سوریه و عراق داعش ایرانی قبول کنند؟ اگر در این فاز سیر می کنید و من مطمئن هستم که فکر می کنید مثل جنایتکاران داعشی در سوریه و عراق و.. شما هم در ایران غلطی بکنید امتحانش مجانی ؛ آن وقت خواهید دید که ملت ایران نه بحث عمامه سیاه دارند نه عمامه سفید ؛ نه بحث این جناح نه ان جناح بلکه متحد بلائی سر عرعرستانی ها و شما بیاورند که در تاریخ بنویسند و مطمئن باشید هیچ فرد با وجدان و با شرافت و با غیرت اجازه نخواهد داد که حتی نزدیک مرزهای ایران شوید. همان بهتر که دور میز ؛ روی سن ؛ پشت پرده با همان شیوخ سوسمار خور ؛ شاش شتر نوش عرعرستانی مدتی عرعر کنید تا جانتان بالا بیاد.

به رجوی داعشی و مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه باید بگویم من یکی از حضور ترکی الفیصل سوسمار خور ؛ شاش شتر نوش عرعرستانی در شوء مریم قجر خوشحال شدم چون حضور ترکی الفیصل در شوء مریم قجر مدرک و سند زنده ای بود در مورد حرفهای ما جدا شدگان از فرقه رجوی و اثبات مزدور و وطن فروش بودن رجوی داعشی به هر قیمت و با هر کس و آرزو می کنم به زودی از رئیس موساد و یا نماینده اسرائیل در کنار مریم قجر پرده برداری شود.  اگر چه در پشت پرده دیدار دارند و در مجالس و شوهای مریم قجر حضور دارند و به مصلحت نبوده که علنی شوند ولی مطمئن هستم آن اتفاق هم رخ خواهد داد.

پاریس: محمد رزاقی

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا