مریم رجوی

جا دارد که میهن دوستان فرانسوی، به” عرب تایمز” اعتراض کنند!

رسانه های باند رجوی، نوشته ی کوتاهی ازعرب تایمز ترجمه ومنتشر کرده اند که عنوانش " مریم رجوی، ژاندارک ایران " میباشد و طی آن آمده است:
" امروز, بعد از ۳۷ سال از رژیم ملاها, ژاندارک ایران ظاهر شده برای شناساندن چهرة واقعی ایران با پیامی از تمدن, نه آنان که در داخل تونل های تاریک از عقب ماندگی که جهان در چهار دهه گذشته شناخته است ".
درست است که تاریخ معاصر ایران ژاندارک های زیادی بخود دیده، اما نام هیچکدام ازآنها " مریم عضدانلو- رجوی" نبوده وبرعکس کارهای خانم مریم رجوی – چه زمانیکه درمسابقات هرزه ی ملکه ی زیبائی ایران دردوران شاه شرکت داشت وچه زمانی که به تشکیلات مجاهدین پیوست ودر تبدیل این سازمان سیاسی به فرقه ی رجوی نقش مهمی را ایفا کرد- برضد ایده های وطن دوستانه ی این زن نامدار فرانسوی بود که بخاطر دفاع ازمیهن ومنافع مردمش، درآتش جهل وجنون سوزانیده شد!
ژاندارک درخدمت به انسان ها ومنافع کشور وحق حاکمیت کشورش به آتش کشیده شد وبعنوان یکی از سمبل های زن قهرمان انتخاب شد.
حال آنکه مریم عضدانلو به دست راست مسعود رجوی در ایجاد نظام برده داری در داخل سازمان مجاهدین خلق تبدیل شد و شب وروز نشناخت تا با توسعه ی " ایران هراسی" ودادن سند های قلابی بدست  قدرت ها وشخصیت های تجاوزگر جهانی، کارهای زیادی برضد سنت انسانی ژاندارک انجام دهد.
مریم درمقابل وطن دوستی ژاندارک، هرچه ازدستش برآمد به منافع ملی کشورش با جاسوسی ها ونشست وبرخاست های بی پایان اش با مرتجع ترین وابستگان امپریالیستی وصهیونیستی وتشویق آنها برای نابودی ایران، انجام داد!!
درقسمت دیگری ازاین خبر نشریه ی عرب تایمز، گفته شده است:
" سخنرانی که مریم رجوی در گردهمائی اپوزیسیون ایران ایراد کرد, که برای اولین بار توسط شخصیت و نمایندگانی از کشورهای مختلف در کنار صد هزار نفر از ایرانیان برگزار شد, ایران واقعی را به تصویرمیکشید ــ نه آنی که توسط ماجراجویان خونریز تحت استبداد, هرج و مرج و شکاف ملاها است…".
درجواب این ادعا باید گفت که مریم اگر طبیب بود، خود وشخصیت اش را اصلاح میکرد وحاضر به مشاطه گری برای ترتیب وصلت زنان همرزمان رجوی با این شهوتران سیاسی نمیشد.
زمانی سخنان او اهمیت پیدا خواهد کرد که یک تشکیلات سالم ودموکراتیکی را به مردم عرضه دارد وبگوید چیزی را که برای ایران میخواهد اینگونه باید باشد که تشکیلات موجودش، عملا برضد آنست وبه تحقیق، تشکیلات فاسد وغیردموکراتیکی مانند تشکیلات رجوی را درتمامی دنیا وبا نور چراغ  وچشم مسلح هم نمیتوان یافت!
همچنین:
" اگر پاریس از نظر تاریخی به عنوان پایتخت نور توصیف شده, مریم رجوی انتخاب کرده که اثبات کند ایرانیان شایسته نور هستند, نه مرگ رایگان برای خدمت به توهمات یک باند. این باند معنای ضرب المثل فارسی باستان را درک نمی کنند که میگوید: ”طمع مانند چاه عمیق و تاریک است که انتهای آن ناپیداست در حالی که ابتدای آن آشکار است“.
درست است که پاریس بنوعی به اسوه ی دموکراسی تبدیل شده، اما اختراع گیوتین وکاربرد آن هم ازاین شهر نور ودرایت برخاسته و قتل عام مردم الجزایر ودیگران هم توسط بزرگان این شهر صادر شده  وهمینطور بعنوان برباد دهنده ی اصلی کشور لیبی برسمیت شناخته شده که انصافا مریم رجوی هم برای سخنرانی در پاریس نوع دوم شایستگی های لازم را دارد!
قسمت های پایان پاراگراف، ازارزش انشائی وادبی فارغ بوده  وگویا که مترجم مربوطه، چیزی را که احتمالا نویسنده میدانسته چه مینویسد، نتوانسته عرضه کند وبسان یک حرف مفت ومبهم ارزش بررسی وگرفتن وقت خواننده را ندارد!!
سیروس غضنفری
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا