اسماعیل فلاح رنجکش مهمان خانواده های چشم انتظار در دفتر انجمن نجات – قسمت چهارم

روز دوشنبه مورخه 18 مردادماه 1395 در سلسله جلسات خانواده های دردمند از ظلم و جور رجوی با حضورعضو رها شده ازمافیای رجوی اسماعیل فلاح رنجکش ؛ شمار دیگری از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی با آقای رنجکش در دفترانجمن نجات گیلان دیدار و به گفتگو نشستند و از آخرین وضعیت عزیزانشان با خبر شدند.
مسول جلسه ضمن خیرمقدم به حضار گرامی و با آرزوی رهایی عزیزانشان از چنگال اهریمن صفت رجوی گزارشی از آخرین حضور شمار کثیری از خانواده های چشم انتظار از اقصی نقاط ایران به لیبرتی خدمت حاضرین تقدیم کرد و افزود " مطابق معمول اینبار نیز خانواده های اعضای گرفتار در لیبرتی بواسطه کارشکنی های نابخردانه رجوی موفق به دیدارعزیزانشان نشدند ولیکن به پشتوانه عزم راسخ و فریاد دادخواهی توانستند تشکیلات عنکبوتی لیبرتی را به اتم وجه به چالش بکشانند و سران جنایت کار آنان را به جانب اروپا خاصه کشور آلبانی فراری بدهند."
آقای پوراحمد در خصوص انتقال چند صد نفره اسرای لیبرتی به آلبانی که در همین ماه صورت گرفته است را به فال نیک گرفت و نسبت به فرار چند ده نفر از سران زن و مرد جانی که در دادگاههای قضایی عراق محکوم و تحت پیگرد قانونی و قضایی هستند را نشان ازضعف و فروپاشی تشکیلات سیاه رجوی درمقابله با حضور خانواده های مقاوم در لیبرتی و خاصه فعالیتهای روشنگر جداشده های مقیم ایران و اروپا دانست و اضافه کردند " کارنامه لیبرتی نیز چونان اشرف وقت ؛ بسته ولیبرتی نیز مضمحل و نابود شد و رجوی ناگزیر به پذیرش تخلیه تمام و کمال اسرای لیبرتی تا پایان شهریورماه امسال  به جانب آلبانی تن داد ومهر باطلی براکاذیب واصرارورزی احمقانه ی پیشترخود مبنی بر حضور دائمی درعراق درپناه چتر حفاظتی نیروهای تکفیری ازجمله امریکا و داعش و قوای پس مانده بعثی گذاشت ودر حضیض ذلت و خواری به عقب نشینی مفتضحانه تا قعردره خودکشی سقوط کرد."
متعاقب روشنگری مسول جلسه از عملکرد زشت و ناپسند گماشته های چماقدار رجوی در مقابله با پدران و مادران و دیگراعضای خانواده متحصن لیبرتی وضرب وجرح آنان که خواسته ای مشروع به جز دیدار چند دقیقه ای با عزیزانشان نداشتند ؛ حاضرین درجلسه از این همه حماقت رجویها درحیرت ماندند و آرزو کردند که با مرگ رجوی و فروپاشی تشکیلات دیکتاتورمابانه و فرقه گرایانه اش ؛ شاهد رهایی و بازگشت عزیزان خود دردنیای آزاد خاصه وطن وکانون گرم خانواده هایشان باشند.
blankآقای اسرافیلیان سلطانی که برادرش مجید را دراسارت رجوی دارند ضمن محکوم کردن ایدئولوژی نکبت بار رجویها تاکید کردند " هیچوقت ازخاطرم نمی رود که ما بعد قیام ضد سلطنتی که برادرم به سمت مجاهدین وقت کشانده شد قاطعانه به وی گوشزد کردم که بواسطه درک واستنباطم ازمسایل سیاسی وقت ؛ مجاهدین خاصه شخص رجوی را شایسته یک گروه سیاسی نمی دانم وبالطبع آینده تیره وتاری را برایشان تصویروتبیین میکنم وبراین عقیده ام که آنان بدنبال جاه ومقام وسلطنت هستند تا یک دیکتاتوری دیگری را برشانه های مردم تحمیل کنند. باید عرض کنم که برادرم مجید هرچند به توصیه دلسوزانه من اعتنایی نکرد وخام خیالانه درپی مجاهدین رفت ومتاسفانه عمروجوانی خودش وهمچنین خانواده ام را پای رجوی ریخت وقربانی کرد ولیکن الان احساس میکنم که تحلیل من از جریانات انحرافی مابعد انقلاب خاصه مجاهدین درست درآمد وملاک درستی نقطه نظراتم نیزحال وهوای گرفتار و فروبرنده فرقه رجوی است که در مسیراضمحلال و فروپاشی بشدت روان است."
blankآقای سید طالب سادات محسنیان از دیگر خانواده های حاضر درجلسه که برادرش سید جعفررا در زندان آلبانی دراسارت رجوی دارد ضمن تایید فرمایشات آقای سلطانی گفتند " من تمام وکمال با نقطه نظرات آقای سلطانی موافقم. برادرمن سید جعفر نیزمثل برادر آقای سلطانی ازاعضای قدیمی فرقه رجوی است یعنی که مابعد انقلاب سال 1357 فریب ظواهرامر و شعارهای به ظاهرانقلابی و اسلامی و مردم دوستی رجوی را خورد و به چاه بطالت سقوط کرد طوریکه هم  خودش را قربانی مطامع جاه طلبانه رجوی کرد وهم خانواده ما خاصه پدرومادرم را سالیان چشم انتظارخودش کرد ومورد آزارواذیت قرارداد که البته من اعتقاد دارم ایشان نیزقربانی دستگاه دوزوکلک رجوی قرارگرفته اند ومسبب تمام ناملایمات و سختیهایی که ما تحمل کردیم را باید درشخص رجوی جستجو کرد."
blankدیگرخانواده های دردمند حاضردرجلسه ازجمله پدر و مادر اعضای اسیردرلیبرتی احمد وامین تلاوتی وخواهرجمشید لقمانی که چند هفته پیشتربه آلبانی انتقال داده شدند نیزضمن تایید درد دل هم دردان خویش افزودند " شخص رجوی به تمام اعضای خودش خیانت کرد حال چه عضوقدیمی باشد ویا اسیرجنگی باشد ویا اینکه ازکشورهای ثالث مثل ترکیه اشخاص را با ترفندهای مختلف ربوده باشد ویا… همگی اعضای قربانی دستگاه تروریستی ومخرب رجوی بودند وهستند وما نیزسالیان است که درپی رهایی شان درارتباط با آقای پوراحمد وانجمن نجات گیلان فعال هستیم وکوتاه بیا هم نیستیم ولو اینکه ضرورت داشته باشد برای رهایی عزیزانمان به آلبانی نیزمسافرتی داشته باشیم."
ادامه جلسه با ورود آقای رنجکش به بحث وتشریح چگونگی پیوستن وخروج پردرد ورنج خود ازاسارتگاه رجوی درلیبرتی وپاسخ به سوالات وابهامات حاضرین ؛ صمیمانه به پایان رسید وجملگی برعهد وپیمان خود درکارزار خیرخواهانه رهایی عزیزان خود ازچنگال رجوی میثاقی دوباره بستند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا