همکاری با بیگانگان

همکاری تروریستی میان عربستان صعودی و سازمان مجاهدین

چندی است که در فضای رسانه ای و بویژه فضای مجازی شاهد انتشار اخبار متعددی در موضوع همکاری گسترده و علنی دولت عربستان سعودی با سازمان مجاهدین هستیم. اینکه به چه دلیل یک کشور با موقعیت عربستان سعودی در جهان و دنیای اسلام حاضر به همکاری با یک سازمان سیاسی ورشکسته و بدنام شده موضوع مقاله حاضربوده که از زوایای مختلف و با دلایل گوناگون قابل بحث خواهد بود. اما قبل از ورود به این مهم، ذکر این نکته حائز اهمیت است که به نظر می رسد همکاری دولت عربستان و سایر کشورهای عرب با پیشینه سیاسی شبیه عربستان با سازمان های تروریستی از سالها قبل یعنی حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است و در این مقطع زمانی تنها رویکرد انها تغییر یافته است به این معنی که قبلاً این همکاری کاملاً مخفی و پوشیده بوده است و این قبیل دولتها تلاش داشتند بر همکاری خود با این سازمانها سرپوش بگذارند، اما در حال حاضر آنها هیچ ابایی از بیان علنی همکاری خود با سازمانها با پیشینه تروریستی نظیر سازمان مجاهدین ندارند.  بنابراین اینکه چه تغییری در فضای سیاسی منطقه خاورمیانه بوجود آمده که باعث تغییر تاکتیک دولت عربستان شده است خود موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما در پاسخ به این سؤال که چرا و یا چه مسائلی سبب شده است دولت عربستان سعودی به حمایت علنی از سازمان مجاهدین بپردازد؟ می توان از زوایای مختلف پاسخ داد و دلایل گوناگونی بر آن برشمرد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل این همکاری علنی تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است.
جمهوری اسلامی ایران ثمره یک انقلاب ایدئولوژیک با محوریت مذهب شیعه بوده که پس از گذشت کمتر از چهار دهه توانسته است به عنوان یک قدرت منطقه ای و به طور کاملاً مستقل از قدرتهای جهانی به منصه ظهور برسد و مسلماً با گذشت زمان بر دامنه اقتدار و حوزه نفوذ قدرت آن در همه ابعاد سیاسی، مذهبی و اقتصادی افزوده خواهد شد و به موازات گسترش حوزه نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی ایران، از دامنه و حوزه قدرت عربستان کاسته خواهد شد.
 یکی از زمینه های اصلی دشمنی عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران به موضوع مذهب شیعه و ایدئولوژیک بودن نظام ایران مرتبط است. دولت عربستان نیز بطور سنتی و تاریخی ریشه در یک بنیان جعلی مذهب به نام وهابیت دارد. عربستان حامی سنتی گروههای سلفی نظیر داعش و طالبان بوده و کمکهای بسیاری به ظهور و تداوم حضور این گروهها در منطقه داشته و تلاش می کند به هر نحو ممکن آنها را در کشورهای منطقه به قدرت سیاسی برساند. تجربه نشان داده است که این گروهها از هیچگونه جنایتی برای رسیدن به قدرت فروگذار نکرده و در مرام آنها هدف وسیله را توجیه می کند بطوریکه زیرپاگذاشتن تمامی ابعاد حقوق بشر تنها و تنها ذره ای از جنایتهای آنان است. از سوی دیگر:
اگر نگاهی اجمالی به پیشینه فعالیتهای سازمان مجاهدین داشته باشیم به خوبی می توان تشابه و تفاوت عملکرد های این گروه را با گروههایی مثل داعش دریافت. در نگاه سیاسی سازمان مجاهدین نیز محور اصلی این است که هدف وسیله را توجیه می کند و آنها نیز حاضر هستند برای دستیابی به قدرت از تمامی ابزارها استفاده کنند، تعریف اقدامات جنایتکارانه در روند فعالیت سیاسی آنها در چارچوب منافع و ابزار رسیدن به قدرت توجیه می شود.
هر اقدامی که در رسیدن به هدف و قدرت آنها را یاری کند، از نظرشان مباح و مجاز است. اقداماتی مثل بمب گذاری در مراکز عمومی، به قتل رساندن انسانهای عادی و بیگناه، ترور شهروندان، حمله به سرزمین خودی، سوزاندن مخالفین و…یعنی رفتاری کاملاً مشابه به اقدام داعش در سوریه و عراق (مثل سوزاندن انسانها، گردن زدن در ملاء عام، انفجار و بمب گذاری در مراکز عمومی و خیابانها و حمله به شهرهای خودی و…)بنابراین با توجه به تشابه رفتاری و عملکرد گروههایی مثل داعش و مجاهدین عربستان سعودی از این گروهها برای رسیدن به منافع خود در منطقه استفاده خواهد کرد. دولت عربستان سعودی در راستای رسیدن به این هدف سرمایه گذاری وسیعی در حمایت از گروههای سلفی مثل داعش و طالبان و همینطور سازمان مجاهدین داشته و مثالهای بسیاری از این اقدام می توان ذکر نمود.
از جمله یکی از اساسی ترین آنها استفاده از ابزارهای فرهنگی و آموزشی، جهت تولید و گسترش شیوه تفکری است که نهایتاً به ساخت و پرورش انسانهایی منجر خواهد شد که به راحتی اقداماتی شبیه اقدامات اعضای داعش و مجاهدین از آنها سر خواهد زد، دولت عربستان با صرف هزینه های گزاف در بعد فرهنگی نظیر نشر کتاب و ایجاد مراکز آموزشی  و مدرسه، ایجاد سایت و شبکه های اینترنتی، تخصیص بودجه جهت ساخت مسجد و دایر کردن مراکز آموزشی در آنها به دنبال رسیدن به این مقصود است. مسلماً محور تمامی این اقدامات فرهنگی مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و تفکر شیعی در کل منطقه و جهان است، مبارزه با تفکر شیعه در منطقه خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز و حتی در اروپای شرقی و غربی است.
حمایت دولت عربستان از سازمان مجاهدین نیز در همین راستا قرار می گیرد. عربستان به دنبال حمایت از گروههایی مثل داعش و مجاهدین و استفاده از آنها برای هژمونی و قدرت شیعه و جمهوری اسلامی در منطقه و جهان است. دولت عربستان همواره حمایت های گسترده ای در ابعاد مالی و اقتصادی و تجهیز این گروه با انواع ابزارهای نظامی نموده است که نمونه آن حضور سازمان مجاهدین در عراق و اختصاص پایگاه نظامی اشرف به دست آنها است و در تمامی این سالها دولت عربستان به حمایت سیاسی از سازمان مجاهدین پرداخته است تلاش می کند به هر شکل ممکن این گروه اضمحلال یافته و نابود شده را در عرصه سیاسی همچنان زنده نشان دهد.
دولت عربستان سعودی یکی از اولین کشورهایی است که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به حمایت از عراق در جنگ علیه ایران پرداخت و حمایت بسیار گسترده اقتصادی، نظامی و فرهنگی از صدام و در کنار آن از سازمان مجاهدین نمود. در تمامی این سالها عربستان تلاش نمود از دو طریق از مخالفین جمهوری اسلامی ایران حمایت کند و آنها را به اشکال مختلف تقویت کرده و زنده نگاه دارد.
یکی از این راهها، استفاده ابزاری از کشورهایی مثل عراق و صدام حسین بود که به جنگ علنی و رودر رو با ایران پرداخته بود و راه دوم نیز حمایت، گسترش و کمک به نیروهای اپوزسیون داخلی و گروههای مخالف فعال در ایران بود.اماامروز عربستان سعودی موضع خود را در حمایت از مجاهدین به راحتی و به شکل علنی بیان می کند و علناً اظهار می کند که هدف آنها سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا تلاش می کند از تمامی ظرفیتهای موجود در ایران مثل اختلاف قومی، مذهبی و حتی اقتصادی استفاده کند و به نوعی همبستگی ملی ایران را هدف قرار داده و انرا تضعیف نماید. عمق کینه عربستان با ایران آنها را به سوی حماقت سیاسی برده است آنها از مجاهدینی حمایت می کنند که حتی در خارج از کشور نیز به یک گروه مرده سیاسی تبدیل شده اند که آخرین نفس های خود را در بستر مرگ می گذراند مسلماً عربستان در این راستا همبستگی ملی ایران را هدف قرار داده است که قطعاً راه به جایی نخواهد برد.
از سوی دیگر در مسیر تحقق این هدف عربستان تلاش می کند مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مجاهدین را چهره ای دموکراتیک داده و این اقدام را مورد حمایت غرب و بخصوص آمریکا نشان دهد و تلاش می کند حمایت سازمانهای حقوق بشری غربی را نیز مورد توجه خود کند.
تغییر رویکرد عربستان در حمایت علنی از گروههایی مثل مجاهدین بیانگر این نکته مهم است که تمامی تلاش های آنها در مبارزه با ایران دچار شکست شده و ایران اسلامی توانسته با اقتدار همه این تلاش های مذبوحانه را به شکست بکشاند و روزبه روز حقانیت ایران در مبارزه با گروههایی مثل مجاهدین در داخل و خارج در اذهان عمومی جهانیان به اثبات رسیده است.
اینکه امروز دولت عربستان با یک چرخش تاکتیکی یعنی بطور علنی از مجاهدین حمایت می کند و رئیس سابق سازمان اطلاعاتی خود (بندربن سلطان) را به دیدار سران مجاهدین اعزام میکند و علناً اتاق عملیاتی در اردن راه اندازی می کند بیانگر شکست اقدامات این دولت در سوریه و ایران است، امروز همه دنیا می دانند که عربستان از سالها قبل حمایت مالی از گروههای تروریستی داشته است. حتی کمک مالی به تروریستهای برج های دوقلو  در آمریکا داشته است، حتی شواهدی وجود دارد که سازمان مجاهدین در قتل عام حجاج ایرانی در سال 66 که منجر به شهادت جمعی زیاد از حجاج ایرانی شد با عربستان و عراق همکاری کرده است. مجاهدین در سرکوب حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشرکین با عربستان همکاری داشته است و دهها و صدها اقدام دیگر که اعترافات بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین گواهی برهمکاری مجاهدین با صدام و عربستان و سایر دشمنان ایران بود.
و امروز دعوت رسمی دولت عربستان از مریم رجوی جهت شرکت در مراسم حج نیزیکی دیگر از این دلایل وهمگی بیانگر عمق همدستی و یکپارچگی جبهه نفاق در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین عزت الله سبحانی از اعضای نهضت آزادی در کتاب خود در خصوص همکاری میان سازمان مجاهدین و دولت عربستان و عراق در زمان صدام  به صراحت ذکر می کند که« متأسفانه در اثر  دخالت های مرموزی که انجام شده است تعداد زیادی از هموطنان ما در عربستان کشته شدند» و حتی شواهدی حاکی از همکاری عراق با مجاهدین در این کشتار است، عباس داوری که در سال 66 ریاست کاروان اعزامی مجاهدین به حج را بر عهده داشت با افسران امنیتی عراق به موضوع حضور مجاهدین در حج و همکاری بعثی ها با آنان می گوید:« ما می خواستیم اگر امکان داشته باشد در درون هیأت عراقی اعزامی به حج حضور یابیم و به گونه ای مشخص شود که از مجاهدین و غیر عراقی هستیم و همان روزی که ایرانی ها وارد می شوند ما ملحق شویم. البته می دانند که ایرانی ها به صورت کاروانی به حج می روند حتی افسر عراقی اعتراف می کند که گذرنامه های اعضای مجاهدین توسط دولت عراق صادر شده بود.
در سال 1379 نیز پس از اتفاقات ناگوار مکه، تصویری از مسعود رجوی در نشریه مجاهد چاپ شده که نشان می دهد وی در سال 66 در مکه بوده است.
در همین رابطه مهدی ابریشمچی به افسر عراقی می گوید: ما برای اینکه مخفی بودن سفر را تأمین کنیم یک جدول زمان بندی برای ورود داریم…)
مسعود رجوی در مذاکرات با سپهبد صابر الدوری رئیس کل اطلاعات عراق می گوید روز پنجشنبه هفته گذشته نماینده ما با ریچارد مورفی در آمریکا دیدار کرد و ما تلاش کردیم که به آنها ثابت کنیم رژیم ایران تهدید جدی علیه منافع امریکا به حساب می آید، و این خطر و تهدید متوجه عربستان هم می شود…. این مطالب و بسیاری اسناد دیگر اثبات می کند که سازمان مجاهدین در کشتار خونین مکه در سال 66 دست داشته و با رژیم سعودی همکاری می کرده است این مطلب اوج جنایت یک سازمان تروریستی را نشان می دهد که از هیچ ابزاری برای دستیابی به اهداف خود رویگردان نیست آنهم در زمانی که دولت عراق مشغول جنگ با ایران بوده است به راستی این عمل تفاوتی با اقدامات داعش در سوریه و عراق امروز دارد؟!همه این نکات و بسیاری دلیل دیگر که از حوصله این مقاله خارج است ثابت میکند که اولا همکاری عربستان با سازمان مجاهدین محرض بوده و ثانیا این همکاری سابقه طولانی داشته و حداقل به سالهای اول انقلاب باز میگردد.
ثانیا دولت عربستان رویکرد قبلی خود را تغییر داده و امروز به شکل کاملا علنی با سازمان مجاهدین و سایر گروههای تروریستی نظیر داعش و طالبان همکاری میکند.
ثالثا هدف اصلی همه این اقدامات دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است.چرا که ایران امروز توانسته با استقلال سیاسی کامل به اهداف خود دست یابد.
رابعا ایران امروز بزرگترین قدرت حامی شیعه در جهان بوده
خامسا ایران اسلامی بدون تردید قدرت اول منطقه خاورمیانه است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا