انجمن نجات آذربایجان شرقی

از نامه ی این اسیر جدا شده استقبال میکنیم!

مشاهده شد که پاره ای از سایت های اینترنتی، نامه ای ازیک اسیر رها شده ازمناسبات فرقه ی رجوی درآلبانی را منتشر کرده اند که این عمل موجب امتنان فراوان شد.
درنامه ی این اسیر آزاد شده- که ما پیشاپیش این آزادی اورا به خود وخانواده  محترم اش تبریک عرض میکنیم – به مسائل جالبی ازجمله تداوم کارهای شستشوی مغزی، تهدید وتحقیر اعضای نگون بخت فرقه ی رجوی و… اشاره شده که انتظار نمی رفت که درقبال تعهداتی که دولت آلبانی درمقابل کمیساریای عالی پناهندگان دایر برجلوگیری ازروند شستشوی مغزی متقبل شده، این روند ضد انسانی ادامه داشته باشد!
بدین ترتیب ضمن محکوم کردن این نقض تعهد ازطرف دولت آلبانی، مقامات ذیربط این کشور وهمچنین کمیساریای عالی امور پناهندگان را به انجام وظایف قانونی خود درمورد ساکنین کمپ تیرانا و… فرا خوانده ونهایت اعتراض خود را به حضور اجباری فرزندان خود درکلاس های بازسازی ذهن وشستشوی مغزی، به استحضار می رسانیم!
این آزاد شده ی اخیر، درنامه ی خود تاکید دارد که رجوی دشمنی بالاتر از خانواده ها نداشته وبیشترین انرژی تشکیلاتی خود را صرف ایجاد کدورت بین این گروگان های خود وخانواده ها گذاشته وازاین روست که اخیرا تلویزیون سیمای ضد آزادی رجوی، با حاضر کردن افرادی از ساکنین کمپ تیرانا (آذربایجان شرقی) درمقابل دوربین، بیشترین هتاکی ها وفحاشی ها را برعلیه خانواده ها ویا کسانی ازجدا شده های قدیم که ازاین اسرا وخانواده های منتسب دفاع کرده اند، بعمل آورد.
ما با مشاهده ی این وضع که اسرای آذربایجانی رجوی آنچنان تحت فشار روحی قرار گرفته اند که مجبور به عدم رعایت حرمت خانواده شوند، بر مشکلات سخت این عزیزان خود بیشتر پی برده ومصمم شده ایم که با عزمی راسخ تر ازگذشته، برای رفع این محدویت ها و جلوگیری از شکنجه ی روحی آنها وارد عمل شده واقدامات قانونی خود را درسطح وسیعتر وبطور خستگی ناپذیرتری پیگیری نماییم.
ما باین جدا شده ی گرامی قول میدهیم که به توصیه های او توجه لازم رانموده وبه دوستان وهمکاران هنوز اسیر او کمک کنیم تا وضعیت بهتری پیداکرده و قدم های موثری درکسب امتیازات مرتبط باحقوق انسانی وشهروندی خود بردارند!
گروهی از اعضای خانواده ی اسرای رجوی درآلبانی
تبریز- ایران

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا