بازنشخوار اراجیف رجویها بتوسط زینت میر هاشمی

لابیهای خارجی درخیمه شب بازی نمایش ویلیپت پاریس فرقه رجوی صف کشیدند وبا نشخوار اراجیف دیکته شده رجویها مزدشان را دریافت کردند و رفتند.
دراین وانفسا زینت میرهاشمی به اصطلاح سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو کمیته مرکزی 4 نفره چریکهای فدایی خلق و ازاعضای شورای دست سازرجوی فرصت را مغتنم شمرد و بعنوان سخنران در ویلپنت ؛ به صورت دیکته شده کوتاه اباطیل رجویها را بازنشخوارکرد تا ازغافله عقب نمانده و ضمن بهره وری ازپاداش باد آورده ؛ برحقوق ماهیانه خود وهمسرش نیزمهرتایید وتاکید بزند و نکند که مثل حقوق بگیرهای عرب ازطرف رجوی قطع حقوق شود.
خانم میرهاشمی درمیان هورا کشیدن خارجیهای متشکل از تهیدستان کمپهای پناهندگی به گمان اینکه درمیدان آزادی ودرجمع پرشکوه خلق ایران! به سخنوری مشغول است ؛ با شوروحال وصف ناپذیرواحساسات انقلابی! اراجیف دیکته شده رجویها را بازنشخوارکرد ودرخصوص 30 خرداد سرآغاز خیانت وجنایت رجویها علیه مردم ایران وبا به قربانگاه فرستادن 17 هزار از اقشار مختلف جامعه بشری ایران از زن ومرد و پیر و جوان و حتی کودک ؛ نابخردانه گفت” رویداد ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ نقطه عطفی در تاریخ جنبش ضد استبداد دینی است.رژیم بنیادگرای اسلامی باگلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم،دستگیری،شکنجه واعدام اعضاء وهواداران نیروهای انقلابی وآزادیخواه و بطور خاص نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران را شروع کرد.”
جیره خوار رجوی زینت میرهاشمی بی آنکه دخل وتصرفی درانشاء دیکته شده رجویها داشته باشد با همان ادبیات رجویها آغازمبارزه قهرآمیز تروریستی را” تظاهرات مسالمت آمیز” قلمداد کرد که به گلوله بسته شده است.!!
همسر مهدی سامع که ازجانب رجوی همواره مورد تحقیر و اهانت واقع میشد ومیگفت که این زوج ازمفت خوران شورایی هستند که تعداد اعضای سازمان شان ازانگشتان یک دست تجاوزنمیکند وبا لمیدن درپاریس ودرمنطقه خوش آب وهوا که برایشان تدارک دیدیم ؛ باید که مطیع اوامر من و مریم باشند و غلط اضافی نکنند واینچنین بود که ایشان بی اختیار و زبونانه ؛ پشت میکروفون قرارگرفتند وبا انجام ماموریت داده شده به پاداش کثیف وخون آلود خود رسیدند.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا