مشاطه کاری زینت میرهاشمی برای مجاهدین

رای نسل دهه 60 و 70 تا به امروزی ها واضح و روشن است که مجاهدین از روز اول بند ناف خود را با خشونت و عملیات مسلحانه، ترور و کشتار بسته بودند و این را از افتخارات خود نیز میدانستند و در حدی حرص و ولع داشتند که گاهی عملیات مسلحانه سایر گروه ها را نیز تصاحب میکردند و قبل از هرچیز اطلاعیه به نفع خودشان میدادند. که می توان به فعالیت های مسلحانه زمان شاه علیه برخی مستشار های امریکایی نیز اشاره کرد که بعضا توسط برخی گروه های چپ ترور می شدند اما مجاهدین  خود را صاحب  امتیاز می نامیدند. و این روال ادامه پیدا کرد تا بعد از انقلاب ضد سلطنتی که همه به فکر سازندگی کشور بودند اما مجاهدین از همان روزهای اول به دنبال جمع آوری سلاح و مهمات و آموزش های نظامی بودند.

که همین موضوع سوال امام ره از مسعود رجوی و موسی خیابانی و مجاهدین نیز بود که اگر شما انقلابی هستید پس چرا دنبال جمع آوری سلاح هستید؟

از کارنامه خشونت بار مجاهدین نمونه ها و آثار مخرب فراوانی وجود دارد که این چهره کریه و خونریز آنان با گریمور و مشاطه گری  چون زینت میرهاشمی هیچگاه ترمیم و نرم و لطیف نخواهد شد..

 

تا برمی گردیم به سهم خواهی های رجوی از انقلاب، ایجاد تیم های تروریستی و تشکل های نظامی و تدارک و آمادگی برای کارهای تروریستی و نظامی در داخل کشور که نهایتا  در 30 خرداد سال 60 که مجاهدین با تمام توان از ماهها قبل برای صف آرایی و عملیات مسلحانه آماده شده بودند و رو در روی مردم قرار گرفته و تهران را به عرصه عملیات مسلحانه خود علیه انقلاب نو پای مردم ایران تبدیل کردند و بدنبال آن با ترورهای پی درپی شهید مدنی در 20 شهریور 60، آیت الله دستغیب در 20 آذر 60، ترور آیت الله صدقی، اشرفی اصفهانی، هاشمی نژاد و انفجار حزب جمهوری و دفتر نخست وزیری و…در ادامه راه خشونت و خیانت بارشان به کردستان و بعد از آن پیوستن به صفوف ارتش صدام از هیچ خیانتی فروگذار نکردند.

حال چه شده که در تنگنای سیاسی و در شرایطی که گربه دستش به گوشت نمی رسد و میگوید بو میدهد!!! مجاهدین و مریم رجوی صلح طلب شد ه اند و با مظلوم نمایی تازه جمهوری اسلامی را شروع کننده عملیات نظامی و مسلحانه معرفی میکنند؟؟!!!

در این مطلب قصد دفاع از نظام در مصاف نظامی با مجاهدین نیست بلکه می خواهیم بعنوان کسی که خود سالیان از نزدیک با نیات و اهداف و نظرات مجاهدین آشنا بوده ام و با خانم زینت میرهاشمی نیز آشنایی های کم و بیشی دارم بطور مختصر به موضوع خشونت و فعالیت مسلحانه بپردازم.

ابتدا بد نیست به خاطره ای از داخل تشکیلات مجاهدین اشاره کنم: در سال 72 در نشست سراسری به اصطلاح ارتش آزادیبخش در قرارگاه اشرف با حضور مسعود رجوی، در حالی که مجاهدین خود را با اتکا به ارتش عراق و هیمنه صدام، در اوج قدرت می دیدند رجوی از فعالیت های زمان شاه نقل می کرد و گفت تیم های عملیاتی سازمان ما ژنرالها و مستشارهای نظامی آمریکا را ترور می کردندو هیچکدام از گروههای چپ مارکسیسم جرات چنین کاری نداشتند تازه آنها از ما عملیات دزدی می کردند و عملیاتهای ما را بنام خودشان اطلاعیه میدادنددر حالی که همه عملیاتها را مجاهدین انجام دادند و بقیه فرماندهان و مسئولین از جمله مهدی ابریشمچی و عباس داوری و احمد واقف برای او به به و چهچه میگفتند.

اما درست بعداز سقوط صدام  وقتی آمریکا وارد شد و بازجویی های پنتاگون شروع شد و از نفرات اولیه در مورد عملیاتهای مسلحانه مجاهدین در زمان شاه سوال شده بود. بلافاصله نشست و جلسات توجیهی برگزار شد و اینبار اما مسعود رجوی رهبر مجاهادین که خود را پرچمدار مبارزه می نامید و قرار بود همواره در جلوی نیرو هایش باشد مخفی شده بود و عباس داوری در آن نشست با وقاحت تمام اعلام کرد که ما هیچ عملیاتی علیه ژنرالها و مستشار های آمریکایی انجام نداده ایم و همش کار مارکسیست ها و چریکهای فدایی بوده و هرکدام برای بازجویی و مصاحبه با نیرو های امریکایی رفتید هر گونه عملیات نظامی را انکار کنید. خنده حضار!!! در همان نشست خیلی ها از جمله خودم متناقض شده و عباس داوری را مورد سوال قرار دادیم اما اجازه سوال و جواب داده نشد و بحث را تمام کردند.

حال در نشست ویلپنت پاریس امسال خانم زینت میرهاشمی همسر مهدی سامع رهبر سازمان چریکهای فدایی که سالیان است جیره خوار و مواجب بگیر مجاهدین هستند بناچار بایستی در جلسات و نشست ها نقش ملیجک در بار و بادمجان دور قاب چین را ایفا نمایند.

در این جلسه طی سخنانی قصد آرایش و مشاطه کاری چهره خشن و خونریز و ضد آزادی  مجاهدین و مریم رجوی را داشته و چنین آظهار داشته است:

 

رویداد 30خرداد سال 1360 نقطه عطفی درتاریخ جنبش ضد استبداد دینی است.

رژیم بنیادگرای اسلامی باگلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم،دستگیری،شکنجه واعدام اعضاء وهواداران نیروهای انقلابی وآزادیخواه وبطور خاص نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران را شروع کرد.

باید به خانم زینت میرهاشمی یادآوری کنیم که حداقل طوری از مجاهدین دفاع کن و جرم و جنایاتشان را بپوشان که خودشان قبول داشته باشند. بنابر مستندات بسیاری از سخنرانی های شخص رجوی و مریم و بسیاری از آرشیو رسانه های رسمی مجاهدین خودشان 30 خرداد را سرآغاز مبارزه مسلحانه علیه نظام میدانند و اعلام نموده اند، تشکیلات مجاهدین تحت نام میلیشیای مسلح و سازماندهی شده در 30 خرداد عرصه را برنظام تنگ نمود و حتی آنان رویای تسخیر تهران و سرنگونی را در سر می پروراندند!! حال خانم میرهاشمی چگونه میخواهد  مریم، این کهنه عروس را طوری آرایش و مشاطه کاری نماید که بعنوان  صلح طلب و لطیف و مهربان بخدمت ترکی فیصل و مک کین و رودی جولیانی در بیاورد؟؟؟

زینت میرهاشمی بی توجه به بهای اظهاراتش که شریک جنایتکار خونریز خواهد شد چنین می افزاید.

ماهمگان وظیفه داریم که ازاین جنبش حمایت کنیم،سازمان چریکهای فدایی خلق ایران عضو شورای ملی مقاومت ایران باتاکید بررویداد30خرداد 1360 بعنوان نقطه عطفی درجنبش رهایی بخش مردم ایران براهمیت جنبش دادخواهی مادران وجنبش مقاومت زندانیان سیاسی درسیاه چالهای رژیم تاکید کرده وازاین جنبش حمایت می کند

خانم میرهاشمی شما باید بدانید که با روتوش کردند چهره کریه و خونریز مجاهدین و مریم رجوی بخواهی یا نه در این همه جرم و جنایت، ترور و خشونت های بعد از انقلاب، کشت و کشتار سربازان ایرانی درمرزهای ایران – عراق، همکاری های نظامی با ارتش صدام شریک هستید و دستتان بخون مردم ایران آلوده است. و بدانید….. گان از ناتوانی مهربانند و گرنه…… کجا و مهربانی؟!!

مجاهدین بعد از سرنگونی صدام و محاصره شدن اشرف توسط ارتش آمریکا بالاجبار و البته مبتنی بر ماهیت فرصت طلبانه و مزدوری شان به خدمت فرماندهان آمریکایی در آمدند و در قراداد دوجانبه تمام شروط آمریکایی ها را پذیرفتند از جمله نفی مبارزه مسلحانه و انتقاد از گذشته خود و در همین راستا توسط ارتش آمریکا خلع سلاح شدند و درست در همان ایام بصورت پنهانی دنبال مخفی کردند سلاح بودند که مقداری هم مخفی کردند اما بسرعت دستشان نزد آمریکایی ها رو شد و سلاح های مخفی شده را مجددا از آنها گرفتند.پس این سازمان هیچگاه از خشونت دست برنداشته و نمی دارد زیرا خونریزی و خشونت، ترور و کشتار با ماهیت آنان عجین شده است و کار از دفاع خانم زینت میرهاشمی گذشته است.

 

علی مرادی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا