ویلپنت 96 هم نتوانست یک امضاء بگیرد

شورای دست ساز رجوی در سال 60 تشکیل شد و از خرداد 60 به محض ورود رجوی به فرانسه واولین دیدار وملاقات خود درخواست به رسمیت شناختن این شورا را کرده و درکنار آن طی بیش از سه دهه خواهان واگذاری کرسی سازمان ملل به رجوی و گرفتن آن از رژیم ایران شده است.
اما چرا تا کنون این خواسته محقق نشده است وعلیرغم شرکت نمایندگان وسناتورها در تور سیاحتی سالانه مجاهدین هنوز این امضای آلترناتیو بودن محقق نشده است؟
همانطور که در همه دنیا رسم وقانون است هر حزب – گروه – سازمان وتشکل سیاسی وصنفی وان جی او بایستی در هرکشور ثبت شود ومجوز فعالیت بگیرد وچون شورای دست ساز رجوی درهیچ جای دنیا ودرهیچ قانونی ثبت نشده واین یعنی یاغی گری وسرکشی و معنی آن این است که عده ای یاغی درشرایط ایده آل خود روی هم محفل تشکیل داده وخارج از هر قانونمندی اقدام به تشکیل محفل کرده ونام آنرا آلترناتیو و شورا نهاده وزیر این نام ترور، کشتار وهر اقدام ضد انسانی خود را تحت عنوان مبارزه توجیه کرده اند.
به همین دلیل هیچ کشوری تا کنون نتوانسته این یاغی گری را به نام شورا و آلترناتیو ثبت کرده وبرسمیت بشناسد.
شاید گفته شود امریکا به عنوان کدخدای کشورهای بزرگ و کوچک فرقه رجوی را از لیست سیاه خارج نموده و آنها را سفارشی به تیرانا منتقل نموده و کنون هم مقامات و سناتورهای امریکایی در جلسات فرقه ای رجوی ها شرکت می کنند پس معنی آن رسمیت داشتن شورای دست سازرجوی بوده وآنهارا به رسمیت شناخته اند.
نه هرگز، چون امریکایی ها در نشست های مجاهدین حتی به صراحت دم از تغییر نظام در ایران می زنند اما هیچ وقت اسمی از مجاهدین و سلطنت طلبان به عنوان آلترناتیو نمی آورند ودقیقأ به عنوان خط سرخ به شرکت کنندگان امریکایی گوشزد شده که نامی از فرقه رجوی نیاورند به همین دلیل آنها چند چیز را کنار هم می گذارند وکار خود را پیش می برند وتصمیم می گیرند. آنها خوب می دانند مجاهدین قبل از آشنایی با امریکا نوکر ومزدور صدام وفدایی او بوده اند ودستشان به خون هزاران جوان ایرانی آلوده است ودرایران صدها ترور کور انجام داده اند واز دید ملت ایران منفورترین هستند. لذا تاکنون نتوانسته اند آنها را به رسمیت بشناسند ولی بطور غیر رسمی از آنها حمایت می نمایند.
البته امریکایی ها برایشان ترور وخیانت ومزدوری مجاهدین مثبت است وروی نفس کار آنها حرفی ندارند. اما با ملتی درایران طرف هستند که چهل سال است دست امریکا را از ایران قطع کرده واگر امروز امریکا نمی تواند ماهیت تروریستی رجوی را تایید کند وبه رسمیت بشناسد به همین دلیل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا