خانواده ها

ملاقات با یک مادر چشم انتظار در دفتر انجمن نجات گیلان

عظیم راد محمدعلی زاده در هنگامه خدمت سربازی برای مقابله با دشمن متجاوز صدام معدوم ؛ به اسارت دشمن درآمد و تاکنون بالغ بر 30 سال تمام است که در یک دستگاه دروغ و اغفال و مغزشویی بدور از خانه و کاشانه و خانواده چشم انتظار خود دراسارت رجوی خائن و وطن فروش قرار دارد.


مادر دردمند و چشم انتظار آمنه خاتون مرغی فومنی که در پی دستیابی و رهایی جگرگوشه اش با وجود کهولت سن و بیماری بارها و بارها در مقابل اسارتگاه اشرف مضمحل شده به اتفاق دیگر فرزندان خود به تحصن نشست و دردمندانه عظیم را فریاد نمود ولیکن هیچوقت و هیچگاه امکان درآغوش کشیدن دلبندش را نیافت وحتی صدایش را هم نشنید و تنها غم وفراق ازدوری فرزند بود که بشدت عذابش میداد.
امروز مادرجون به اتفاق دیگر فرزندش کاظم در دیدارحضوری با مسول انجمن گفتند” حقیقت امراینستکه بعنوان مادرشهید که یک فرزندم درجنگ با صدامیان ودردفاع ازآب وخاک کشورش به شهادت رسیده است می فهمم وخدای را نیزشاکرم ولیکن این را نمی فهمم ونمی پذیرم که دیگر فرزندم درهمان صف مبارزه با دشمن به اسارت درآمده باشد ودرپی یک معامله کثیف وضدانسانی به مناسبات فرقه ای رجوی رفته باشد و هنوز که هنوز است نتوانسته باشم دیدارکه چه عرض کنم حتی صدایش را بشنوم. فرزندم مادامی که درعراق واشرف ولیبرتی درزندانهای رجوی بود با وجود مسافرت های مکرر و با تحمل شداید فراوان امکان ملاقات نداشتیم وفشارهای مضاعفی را تحمل کردیم ولی مابعد انتقال به آلبانی به وجد آمدیم که میتوانیم با عظیم درتماس باشیم وایضا به ملاقاتش برویم. درحالیکه می بینیم که پشت پرده انگاری دسیسه هایی وجود دارد که گویی برای فرزندان اسیرمان مقدر شده است که کماکان دراسارت و بیخبری و دوری ازخانواده و دنیای آزاد بسر ببرند و عمر و جوانی شان را به بطالت بگذرانند.”
آقای پوراحمد متعاقب شنیدن درد دل مادرجون و فرزندشان کاظم ؛ ضمن همدردی با آنان ازآخرین وضعیت شکننده اسرای مقیم تیرانا و ریزش و جدایی فزاینده اعضای ناراضی برایشان صحبت کردند وقول مساعد دادند که درصورت مهیا شدن اوضاع درخصوص اعزام خانواده های چشم انتظار به آلبانی ؛ آنان نیز به جانب آلبانی به منظور رهایی عزیزشان درمصاف با اهریمنان رجوی بشتابند کمااینکه سابق برایام نیزدرصف مقدم حاضران درمقرمضمحل شده اشرف درعراق ؛ حضور اکتیو و فعالی داشتند و بر انهدام اشرف و فراری دادن رجویها به هزاران کیلومتر دور ازخاک وطن؛ نقش تعیین کننده و بسزایی را ایفا کردند.
آقای پوراحمد درخاتمه ملاقات بسیار صمیمانه با خانواده زحمتکش و چشم انتظار گیلک ؛ برای رهایی عظیم و سایر اسرای گرفتار در فرقه مافیایی رجوی دعا کردند و پای فشردند که در کنار خانواده های دردمند تا نیل به مقصود در راستای اضمحلال رجویها کوتاه نیایند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا