حضور خانواده امین الله بامدی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان

درمورخه 22/6/96خواهر و پسرعموی امین الله بامدی ازاسیران دربند فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان به منظورپیگیری سرنوشت عزیزشان دیدار کردند.
طی سالیان که فرقه رجوی درکشور عراق بود سرکردگان آن به خانواده های اعضای خود اجازه دسترسی وکسب خبرازعزیزانشان را ندادند وازطرف دیگر نیز برای اعضای اسیر ارتباط و یا هرگونه کسب خبر ازخانواده خود را مرز سرخ کرده بودند.اما با انتقال اعضای فرقه به کشورآلبانی بعنوان یک کشورآزاد امید دردل خانواده های آنها زنده شد ولی متاسفانه بدلیل ادامه سیاست های ضدانسانی فرقه رجوی آنها هنوز نتوانستند از وضعیت فرزندان اسیر خود مطلع ویا حتی ارتباط تلفنی برقرارکنند.
به همین منظور امروز نیز خانواده امین الله بامدی که سالهاست دربند اسارت فرقه رجوی است یکبار دیگر به دفتر انجمن نجات خوزستان مراجعه کردند تا ضمن درد دل خود با اعضای انجمن نجات خوزستان ازظلم وستمی که رجوی طی سالها برآنها روا داشته بتوانند اززبان آنها خبری ازسرنوشت عزیزشان کسب کنند.بعد ازصحبت های این خانواده اعضای انجمن نجات هم ضمن خیر مقدم به آنها آخرین اخبار ازوضعیت اعضای اسیر،اقدامات منزجر کننده سرکردگان فرقه وتلاش های افشاگرایانه انجمن نجات و دیگررها یافتگان ازاین فرقه به منظور نجات دوستان سابق خود را به اطلاع آنها رساندند.
خواهرامین الله بامدی بعد ازاحوال پرسی گفت برادرم سرباز بود که درسال 67 درحمله عراق به شهر مهران اسیر شد وازآن زمان به بعد دیگر ما خبری ازوضعیت وی نداریم تا اینکه سالها بعد به ما اطلاع دادند که امین الله درکمپ مربوط به گروه مجاهدین است واین مسئله باعث تعجب ما شد.وی درحالیکه اشک می ریخت ادامه داد سالها پدر ومادرم درغم فراق فرزندشان گریستند،مادرم فکر می کرد پسرش درجبهه شهید شده به همین خاطر هرشهیدی را که می آوردند به سردخانه هایی که شهداء را درآن می گذاشتند سر می زد تا اینکه یکبار وقتی درب سرد خانه را برای شناسایی پسرش بازمی کند همانجا ازشدت فشار وناراحتی سکته وبه رحمت خدا رفت، پدرم هم مدتی بعد ازغصه دوری وبی خبری ازفرزندش فوت کرد وی گفت ما چهار خواهر ویک برادرکه امین الله باشد بودیم با فوت پدرومادرم غصه می خوردیم که چرا نباید الان برادرمان درکنارمان باشد باورکنید که خیلی دراین سالیان غصه خوردیم.حالا طی سالیان که برادرم درعراق بود نتوانستیم خبری ازاو کسب کنیم اما بعد ازاینکه شنیدیم به آلبانی منتقل شده امیدوار شدیم که حتما بعد ازاین خبرهای خوبی ازاو می شنویم ویا حتی اینکه او می تواند با ما ارتباط بگیرد اما متاسفانه هنوزهیچگونه خبری ازبرادرم نداریم! مگر کشور آلبانی بعنوان یک کشور آزاد نیست؟ مگر نباید الان امثال برادرم درکشورآزادتر باشند؟
اعضای انجمن نجات خوزستان ضمن ابرازهمدردی با خانواده آقای بامدی با ارائه توضیحات مفصل به سئوالات این خانواده پاسخ داده و گفتند سرکردگان فرقه رجوی بویی ازانسانیت نبردند ودراین مدت هم سعی کردند همان سیاستی را که سالها درعراق دنبال می کردند را پی بگیرند تا شاید بتوانند به حیات متزلزل فرقه خود ادامه دهند اما به یمن تلاش های افشاگرایانه شما خانواده ها، انجمن نجات ودیگر اعضای جدا شده ازفرقه پایان حیات این فرقه و آزادی اعضای اسیر و گرفتار آن نزدیک است وامیدواریم که برادرشما نیز بتواند با کمک خود شما و درک شرایط موجود درآلبانی خودش را از دام فرقه رجوی نجات و زندگی نوینی را برای خود درهرکشوری که دوست داشته باشد آغاز کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا