فرقه رجوی و ترفند شیادانه چراغ خاموش

با فرا رسیدن ماه محرم و روزهای تاسوعا وعاشورا درطی سالیان اخیر مسعود و مریم رجوی ضمن یک قیاس ناثواب سعی کردند درمنتهی شیادی و فرصت طلبی مذهبی و سیاسی حرکت امام حسین درشب عاشورا مبنی بردادن حق انتخاب آزادانه شرکت و یا عدم شرکت درقیام شب عاشورا را بنفع خود و فرقه اش مصادره نمایند.البته این ترفند رسوا بخاطرتناقض شکل ومحتوا آن با قیام امام حسین نتوانست حتی اعضای ساده لوح وتحت اسارت ذهنی فرقه را بفریبد.
درمحفل های داخلی ومحرمانه اعضا با یکدیگر درقالب طنز می گفتند امام حسین بخاطراینکه یارانش بتوانند درمنتهای آزادی برای آینده خود تصمیم بگیرند دستور داد از تاریکی شب استفاده نموده وهرکس نمی خواهد سرنوشتش را فردا با امام گره بزنند بدنبال سرنوشت خویش برود. هوا که روشن شد بجز امام و خاندان و تعدادی یاران پاکباز کسی نمانده بود و اکثرا بدنبال سرنوشتی که برای خود مشخص کرده بودند رفتند. اما رجوی هم درطرف دیگر دستور داد چراغ ها را خاموش کنند ولی وقتی چراغ ها روشن شد همه اعضا مانده بودند بجز رجوی که فرار را برماندن درکنار یاران دربمباران مهیب عراق ترجیح داده بود. فرق تمایز حرکت امام حسین با رجوی درهمین بود. قیاس منتهای فدا وصداقت با بی صداقتی وحفظ جان!!!
مریم ومسعود رجوی درتمامی این سالیان سعی کردن فلسفه قیام امام حسین که مبارزه دربرابرظلم یزیدی و دفاع از آزادی کرامت بنی انسان بود را تحریف نماید وعملکرد ضد انسانی خود درقبال اعضا و به اسارت کشیدن آنها را بنوعی ادامه مسیرامام حسین جلوه دهد. ولی چگونه می توان درعصرکبیرآگاهی توده ها نسل وخلقی را برای همیشه بفریبد؟
زندانی کردن اعضای ناراضی وخواهان جدایی دراشرف وسپس انتقال آنها به زندان مخوف ابوغریب چگونه با سیره امام حسین درسپردن حق تعیین سرنوشت یاران درکمال آزادگی مطابقت دارد؟
متهم کردن اعضای خواهان جدایی به مزدوری وخیانت کجا و برخورد پرعطوفت امام و آرزوی دعای خیر امام برای یارانی که صفوف او را ترک کردند کجا؟
دردنیای امروز دیگرنمی توان در دراز مدت به عوام فریبی ادامه داد!!
کجا وچگونه می توان مستمری اعضا را که سالیان از بهترین عمر وسرمایه جوانی و زندگی خود را دراین فرقه تباه کردند را صرفا بخاطردرخواست جدایی قطع کرد و از مرام امام حسین دم زد؟
با کدام منطق واصول انسانی ماه ها اعضا را درسلول های انفرادی قرنطینه می کنید بعد از چراغ خاموش صحبت می کنید!! فرقه رجوی درعمل درتضاد و دشمنی مطلق با اصول و راه و روش امام حسین است. آنها دقیقا در نقطه مقابل سرور آزادگان فدا و قربانی شدن را برای اعضا می خواهند و برخلاف مرام سالارشهیدان پیکرخویش را سپربلای یاران خود و درخون خود قهرمانانه غلطید همچون دیگر سفلگان بزدل تاریخ جان خود بدست گرفته و از صحنه نبرد گریختند تا مرگ و اسارت را به کام اعضا بریزند. ‌آنها هیچگاه برعهد خود نماندند.
ص. اهوازی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا