گفتگو با دوست گرامی آقای فواد بصری جدا شده از فرقه رجوی

– با سلام خدمت دوست گرامی آقای فواد بصری. درابتدا لطفا بطور اجمالی خودتان را معرفی نمایید؟
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم و خسته نباشید به شما می گویم. من فواد بصری هستم یکی از قربانیان فرقه رجوی. فرقه ای که سر سوزنی از انسانیت به مشامش نخورده. فرقه ای که مدعی مدافع حقوق بشر است در واقع ضد بشر است.
– در این گفتگو می خواهم در رابطه با انتخابات و شوی تبلیغاتی که چندی پیش در فرقه اتفاق افتاد صحبت کنیم. لطفا بفرمایید آیا وقتی که شما نیز در تشکیلات فرقه بودید شاهد چنین برنامه ای بودید؟
بله. بودم. من تلویزیون فرقه را مشاهده می کنم انتخابات چندی پیش را مشاهده کردم دستگاه عقب مانده فرقه رجوی تغییر ناپذیر است همان دستگاه در عراق را الان در آلبانی پیاده کرده. فرقه رجوی کلاه بردار و فریب کار است از قبل مسئول اول را خودشان انتخاب می کنند و تمام بحث ها را بین خودشان حل و فصل می کنند بعد از آن یک نشست عمومی برگزار می کنند. مسئول اول انتخاب شده در نشست شرکت نمی کند دو سری از کادر های خودشان را توجیه می کنند (توضیح خواهم داد) ما به آنها می گفتیم کاسه داغ تر از آش در نشست می پریدند پشت میکروفن و شروع می کردند تعریف کردن از کسی که انتخاب شده است! مریم قجر و آن شوهر گور به گور شده اش به اراجیف آنها گوش می دادند بعد از تعریف و تمجید دلقک انتخاب شده را وارد نشست می کردند آن را از قبل توجیه کرده بودند وقتی در نشست پشت میکروفن قرار می گرفت اول آب قوره می گرفت گویا که پدر و مادرش را در یک تصادف مرگبار از دست داده بود و یتیم شده بود. از طرفی ناز می کرد و اشوه می آمد و در ادامه می گفت مسئولیت سنگینیه من توانش را ندارم و خواهش می کنم این مسئولیت را به من ندهید و از این حرفهای پوچ و بی محتوا به درونش مراجعه کنید کرسی خواهی تمام وجودش را گرفته و هر چه زودتر می خواهد کرسی را به دست بگیرد همینطور که در فوق گفتم سری دوم کادرهای توجیه شده وارد صحنه می شوند و شروع می کنند تعریف از دلقک انتخاب شده و در مقابل دلقک انتخاب شده فقط آب قوره می گیرد. آخه ابله تو که توسط مریم قجر و آن گور به گور شده انتخاب شدی آب قوره گرفتنت برای چیست. زنهای سطوح بالا فرقه رجوی در مدرسه مریم قجر آموزش گرفته اند در نشست ها به نحو احسنت فیلم بازی می کنند. از همه که بگذریم نوبت به زنهای سطوح بالای فرقه می رسد از آنجایی که کرسی نصیب آنها نشده و از درون در حال سوختن هستند در نشست شروع می کنند به چرت و پرت گفتن. در نهایت دلقک انتخاب شده مسئولیت اولی را می پذیرد و خوردن شیرینی شروع می شود. در مجموع کل انتخابات فرقه رجوی با اشک ریختن و تعریف کردن های پوشال شروع و با شیرینی خوردن به پایان می رسد.
– سران فرقه می گویند، هر فرد به اختیار خود انتخاب می کند. برا ی شما چطور بود؟ لطفا یکی از مواردی را که در آن شرکت داشتید را توضیح بدهید؟
سران فرقه مثل همیشه حرف مفت می زنند آیا در فرقه رجوی کسی حق انتخاب دارد؟ و یا برای کسی ارزشی قائلند. خودشان می بُرند خودشان هم می دوزند مضحک ترین و خنده دار ترین انتخاب مسئول اول فرقه انتخاب فهیمه اروانی بود شیاد ترین زن در فرقه رجوی. قبل از شروع نشست افراد را نسبت به موضوع نشست توجیه می کنند چه موقع پرچم ها را بالا ببرند و چه موقع هورا بکشند. من و هم محفلیهایم طبق معمول جای ما آخر سالن بود هم محفل خودمان را می زدیم و هم به حرفهایی که فهیمه در نشست می زد می خندیدیم آنقدر فهیمه در نشست انتخابش به عنوان مسئول اول اشک ریخت که من و دوستانم به طنز به یکدیگر می گفتیم اگر اشک ریختن را ادامه دهد سالن اجتماعات را آب می برد. اینقدر زن چاپلوس من ندیده بودم.
شما سئوال می کنید. سران فرقه می گویند هر فرد به اختیار خود انتخاب می کند.
چندین سال در فرقه هیچ وقت و هیچ زمانی انتخاب به اختیار نداشتم نه فقط من در رابطه با بقیه هم صادق بود در نشست های عمومی انتخاباتی صورت می گرفت مریم قجر یا رجوی بالای سن اعلام می کردند موافق بایستی همه دستهایمان را بالا می بردیم. مخالف هیچ کس جرات نمی کرد دستش را بالا ببرد در واقع ما کسی را انتخاب می کردیم که هیچ شناختی روی آن نداشتیم و اگر به عنوان مخالف دستمان را بالا می بردیم در نشست های بزرگ ما را سوژه می کردند ما را در جمع تحقیر می کردند و برچسب و بد و بیراه نثار ما می کردند.

– در حاشیه آن شوی انتخاباتی، اعضا در چه مواردی با هم صحبت می کردند؟

با هم محفل می زدند. و می گفتند اینها برای چی نشست برگزار می کنند کسی که از قبل انتخاب شده است نشست چه موضوعیتی دارد فقط می خواستند حنجره خودمان را پاره کنیم و کسی که انتخاب می شد می گفتند هر دو سالی یک زن که هیچی حالیش نیست مثل دُم خروس بیرون می زند و آن را خودشان انتخاب می کنند احتمالا زیادی برای مریم خود شیرینی کرده و او را انتخاب کردند رجوی برای زنش نوکر جدید انتخاب کرد. انتخابات در فرقه رجوی معنی و مفهوم نداشت یادم می آید در یکی از انتخابات جمعیت زیادی از سالن اجتماعات بیرون آمده بودند مشغول محفل زدن و سیگار کشیدن بودند مهوش سپهری (نسرین) بیرون سالن آمد و شروع کرد به بد و بیراه به همه در ادامه می گفت خجالت بکشید انتخابات مسئول اول سازمان است و شما دارید محفل می زنید و دود می کنید معلوم می شود که شماها با این انتخاب تقابل دارید. برای خودشان مشخص بود اکثرا انتخابات سوری را قبول نداشتند.

–  نظر شما در رابطه با انتخابات جدید در فرقه چیست؟

آن زمان که فرقه در عراق بود رجوی فیل هوا می کرد الان مریم قجر فیل هوا می کند اینهم فیل هوا کردن مریم قجر در آلبانی است. مریم قجر در آلبانی به هر دری می کوبد اسیران را در فرقه نگه دارد و از ریزش نیرو جلو گیری کند…   سناتور مک کین جنایت کار جنگی را به آلبانی دعوت می کند…  سناتورهای آمریکایی را با هزینه های هنگفت به آلبانی دعوت می کند…. و انتخاب مسئول اول را برگزار می کند. مریم قجر با این کارها می خواهد جلوی اسیران ژست قدرت نمایی بگیرد. دست مریم قجر و سرانش برای اسیران رو شده و دیگر نمی تواند وعده های سر خرمن به اسیران بدهد.

نظر من در رابطه با انتخابات جدید!

فرقه رجوی در آلبانی با بحرانهای مختلفی روبروست انتخاب مسئول اول در آلبانی هیچ تضادی را از فرقه حل نمی کند واقعا زهرا مریخی چه مشکلی را می خواهد از فرقه حل کند جلوی ریزش نیرو را بگیرد. و یا از فروپاشی فرقه می خواهد جلوگیری کند. ظرف تشکیلات فرقه رجوی روز به روز در حال ترک خوردن است و سران فرقه نمی توانند مانع ترک ظرف تشکیلات فرقه رجوی شوند. انتخابات در فرقه رجوی هیچ موضوعیتی ندارد فقط یک بازی تبلیغاتی و سرگرم کردن اسیران است.

–   به نظر شما تشکیلات فرقه به چه میزان در آلبانی می تواند دوام داشته باشد؟

رجوی و سرانش بزرگترین شکست را خوردند پایه و اساس خود را در عراق از دست دادند و در مقابل اسیران سر افکنده شدند فرقه رجوی لب پرتگاست و نمی تواند به دوران قبل در عراق و دوران خوشی که با اربابش داشت (منظور صدام) برگردد کج دار و مریض خودش را نگه داشته است از زمانی که فرقه رجوی به آلبانی منتقل شده ارکان رجوی و سرانش بهم ریخته است اسیران به فریب کاری و شیادی رجوی و سرانش اشراف پیدا کرده اند ریزش نیرو افزایش پیدا کرده فرقه رجوی جدا شده ها را تهدید به مرگ می کند مطمئن باشید اگر فرقه رجوی به یک کشور اروپایی منتقل می شد اکثرا به دنبال زندگی خود می رفتند آلبانی کشور ضعیف است زندگی کردن در آن مشکل است گذشت زمان همه چیز را مشخص می کند فرقه رجوی نمی تواند زمان زیادی در آلبانی دوام بیاورد.

– با تشکر از وقتی که دراختیارمان قرار دادید و آرزوی توفیق برای شما.

من هم از شما تشکر می کنم و امیدوارم هر چه زودتر فرقه رجوی نابود گردد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا