این تحریم ها میتواند به ضد خود تبدیل شود!

رجوی ها از اعمال تحریم های غیر قانونی آمریکا برعلیه ایران با دمشان گردو شکسته و هرچه میتوانند حرف میزنند، آیه ی یاس میخوانند وچنان وانمود میکنند که گویا پایان زندگی درایران فرا رسیده و آنها امروز وفرداست که این ایران خالی مانده از سکنه را تصاحب خواهند کرد!
دربیانیه ی صادره توسط این گروه ضد میهنی، آمده است:
” مقاومت ایران از تحریم شماری از ارگانها و فرماندهان سپاه پاسداران که درگیر سرکوب و غارت مردم ایران و همچنین صدور تروریسم در منطقه و تولید موشکهای بالستیک هستند، توسط وزارت خزانه داری آمریکا استقبال می کند و آن را یک قدم ضروری برای مقابله با سیاستهای سرکوبگرانه، جنگ طلبانه و تروریستی رژیم ملایان و ممانعت از گسترش موشکهای بالستیکی که صلح و آرامش در منطقه را تهدید می کند، می داند”.
آمریکا که کارش غارت وسرکوب مردم سراسر جهان است،چرا باید با سپاه پاسداران که باین اتهام، متهمش میکند، اینقدر بد باشد؟!
به چه دلیلی آمریکا که در راس تاریخ سرکوب وغارتگری جهان است،حاضر شده برعلیه جریانی که بگفته ی باند رجوی مردم را غارت میکند، اقدام نماید؟!
دراصل، دلایل این تحریم ها باید چیز دیگری باشد که اتفاقا درآخر پاراگراف آمده وآن عبارتست از این است که سپاه هم مانند دیگر نیروهای حاکمیت برای توانمند سازی دفاعی ایران زحمت میکشد و آمریکا تصور میکند که با گسترش این توانمندی، نتواند سیاست هایش را برایران دیکته کند!
تمام درد و رنج سیستم آمریکائی ازدست زدن باین کارهای غیر قانونی، ازهمین جهت است و البته که شکست تاریخی اش در سوریه هم که سپاه نیز نقش مثبت وشایسته ای در آن داشت، مزید بر علت گردید!
درادامه:
” این تحریمها باید به سرعت تمامی افراد، ارگانها و نهادها و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران یا طرف معامله آن و مأموران و مزدوران خارج کشوری آن را شامل شود”.
فعلا بر روی این چیزها سرمایه گذاری نسنجیده ای نکنید که حضور پوتین درتهران وتاکید سران هردوکشور به حفظ حاکمیت وتمامیت ارضی سوریه، معادلات زیادی را میتواند برهم زند!
اگر نمیدانید بدانید که دلیل توانمندی آمریکا در تحمیل تحریم ها، انجام داد وستدها توسط دلار است ودر این خصوص این مژده را برایتان بدهم که چین وروسیه بعنوان بیشترین وارد کننده وبیشترین تولیدکننده ی نفت وگاز به توافق رسیده اند که معاملات خود را با” یوان” انجام داده وبطور تدریجی برحاکمیت نامعقول دلار پایان دهند!
کشورهای نفت خیزی مانند اندونزی، ایران و ونزوئلا باین اقدام واکنش مثبتی نشان داده اند و اشارات رهبر ایران دردیدار با پوتین دایر بر خارج شدن از سیطره ی دلار، بحد کافی هشدار دهنده است!
درآنصورت چه ابزاری دردست آمریکا میماند که به قلدری های غیر قابل تحملش ادامه دهد؟
قدرت نظامی؟
این قدرت نظامی اگر بخواهد تکلیف جهان را بطور خودسرانه حل کند، درکنار نابودی جهان، خود صاحب این قدرت را هم به قعر جهنم خواهد فرستاد که البته معامله ی بسیار بدی است!
همچنین:
” اتخاذ تدابیر و اقدامات ضروری برای بیرون کردن سپاه از کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق لازمه پایان دادن به جنگ و خونریزی و برقراری صلح در منطقه و از الزامات اجرای قانون تحریمها مصوب کنگره آمریکا و نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی است”.
سپاه بعنوان نماینده ی حکومت ودولت ایران و بدعوت رسمی روسای قانونی این کشورها درآنجا حضور دارد واتفاقا طبق اعتراف ترامپ – در زمانی که هنوز دربرابر نئوکان ها زانو نزده بود – در راستای مبارزه با تروریزم میجنگد وبا رفع جنگ از سوریه و…، مسلما که بدستور سران سیاسی کشور آنجا را ترک خواهد کرد!
اینکه یک نیروی نظامی کشوری مستقل وعضو رسمی ومهم سازمان ملل متحد، مورد تحریمی قرار بگیرد که تاکنون سابقه نداشته بدین معناست که هدف این تحریم های گستاخانه ملت و دولت ایران است ودشمنی با آنها که چرا تمام مطالب دیکته شده توسط این جهانخواران را به اجرا نمیگذارند ودست از تقویت بنیه ی دفاعی خود برنمیدارند!!
البته مردم ودولت ایران ازنتایج تلخ اولیه ی این نوع تحریم های ظالمانه آگاهند ومیدانند که با اجرای سیاست های جدیدی گام های اساسی ای بنفع خودکفایی خود برداشته واین تلخی ها را فراموش خواهد کرد.
دنیا را چه دیدی؟
شاید زمانی برسد که صنتگران ما هم مانند صنعتگران روسی، ادامه ی این تحریم ها را بنفع خود و صنایع وکشاورزی کشورمان دانسته وبخواهند این تحریم ها ادامه داشته باشد!
پرواضح است که گام های حساب شده ی دولت وهمراه کردن مردم با این اقدامات، تلخی این تحریم ها را با حلاوت توسعه ی ملی و پایدار، شیرین خواهد کرد.
سیروس غضنفری
عضو نجات یافته ازباند رچوی
تبریز
ایران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا