همکاری با بیگانگان

تکیه ی علی صفوی رجویست به دشمنان خونخوار ایران!

درخبری منتشره در رسانه های رجوی آمده است:
” علی صفوی،عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، و از مسئولان دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، در گفتگو با امروز نما گفت: شورای ملی مقاومت ایران وظیفه خود می داند که از امکانات موجود استفاده کند، تا واقعیت جامعه ایران را به اطلاع قانون گذاران، سیاست گذاران و متخصصان امور ایران در آمریکا، و به الطبع در واشنگتن برساند”.
این کارها درآمریکائی که سران آن مشغولیت فکری ای جز تسلط بلا منازع برتمامی جهان ندارند، چه فایده ای دارد؟
این کارها بخاطر کمک به مردم ایران نیست!
چرا که سیستم آمریکائی ازانجام آن معذور است و درعوض فقر ومسکنت مردم سراسر جهان را بخاطر غارت آسان تر آنها، دوستتر دارد!!
آیا نمیدانید که داشتن اطلاعات وسیع، دشمن را در کارهایش برعلیه ما، مجهزتر میکند تا بتواند” گزیده تر برد کالا”؟
آیا شما درعمل اطلاعات بیشتر وپرورده شده تری باین دشمنان مردم ایران نمی دهید که در ابراز دشمنی با ما موثرتر عمل کنند ومعنی این کار چیزی جز جاسوسی است؟!
این نماینده ی رجوی درامریکا به سخنان خود چنین ادامه میدهد:
” مجددا با مروری بر گذشته، در می یابیم که تبلیغات رژیم،هم واقعیت جامعه ایران را به مردم آمریکا و اندیشکده های این کشور، و همچنین متاسفانه در سطوح دولتی وارونه جلوه می داد،آن هم به این ترتیب که مردم ایران خواهان تغییر نیستند. تبلیغاتی که { طی آن} می گفتند، هیچ اپوزیسیون جدی، دمکراتیک و سازمان یافته ای علیه رژیم وجود ندارد. متاسفانه این کارزار تبلیغاتی رژیم،تاثیرات خودش را داشت. بنابر این ما وظیفه خودمان می دانیم، که آثار چنین کارزار مخربی را بزودایم از افکار عمومی مردم آمریکا”.
تبلیغات ایران هرچه هم گسترده تر باشد، درمیان تبلیغات رسانه های امپریالیستی – صهیونیستی که کنترل 99درصد مطبوعات جهان را دراختیار دارند، گم وگورمیشود واگر هم نشود این نمایندگان سلطه گران جهانی چیزی را نخواهند پذیرفت که بنفع خودشان باشد و ازاین روست که کاری با خواست مردم ایران که خواهان تغییرند ویا ثبات، ندارند!
آمریکا علاقه ای بوجود اپوزیسیون جدی ودموکراتیک ندارد وآنچه که برایش مهم است اپوزیسیون خائن به ملک وملت است که میداند شما درراس آن قرار دارید و بدشانسی آمریکا دراین است که این اپوزیسیون ناتوان است!
درموردمردم آمریکا هم مطمئن باشید که درچنبره ی مطبوعات 99درصدی یاد شده قراردارند وصدای شما زمانی باینها میرسد که بااین مطبوعات همگام شوید که دراین صورت اززبان مردم ایران ومنافع آن نباید سخن بگویید که عملا نیز چنین میکنید!!
اتفاقا بدبختی بزرگ مردم آمریکا که اجازه داده اند این رسانه های یاد شده جسم وجان آنها را دردست گیرد، همین مسئله است!
رسوائی را تماشا کنید خواننده ی محترم:
” این را هم باید اضافه کنم… که رزمندگان قهرمان آزادی ایران به یمن یک کارزار بسیار گسترده، تحت رهبری خانم رجوی،و هواداران و اعضای مقاومت در سراسر جهان، و با حمایت گسترده کنگره، سنا و مقامات سابق آمریکای،طبعا به جای آن که بر روی حفظ جان رزمندگان آزادی ایران،که سرمایه مردم ایران هستند، تمرکز کنیم،بر روی این موضوع فعالیت کنیم، که:”1- این رژیم،رژیم نامشروعی است”.
مسعود رجوی چه؟ واقعا اورا خاک کرده اید؟
همین حمایت گسترده ی سنا وکنگره ی آمریکا که دردشمنی با مردم ایران گوی سبقت را ازدولت آمریکا گرفته، ماهیت ضد ملی وضد بشری رجوی ورجوی سانان را روشن میکند!
کنگره وسنای امریکا دردی بنام آزادی مردم در هیچ کجای جهان ندارند و از رژیمهای نامشروع وضد مردمی تر بیشتر راضی هستند!
درادامه:
” 2- اکثریت عظیم مردم ایران،این رژیم را نمی خواهند”.
بشرط اینکه این اطلاع رسانی شمما را دیدند، چه تاثیری برآنها میگذازد و دریک قرن سیادت جهانی آمریکا شما درکدام مقطع ملاحظه کرده اید که سنا، کنگره یا دولت آمریکا کاری به خواست مردم داشته باشد؟!
ونیز:
” 3 یک مقاومت عظیم سازمان یافته، محبوب، دمکراتیک، با برنامه مشخص، علیه این رژیم وجود دارد”.
غیر ممکن است که آمریکا ازوجود باند رجوی اطلاعات کاملی نداشته باشد با آن نفوذهایی که درآن داشت!
وانگهی با حضور درعراق وکمپ اشرف، اطلاعات دقیق تری ازشما بدست آورد وبا آگاهی عینی ازاینکه چقدر ضد دموکراتیک و ضد ملی هستید، کمی خوشحال شد!
اما چرا کمی؟
برای اینکه از نبود قدرت اجتماعی شما اطلاع داشت و نمی توانست بدست شما انقلابی مخملین یا خونین درایران راه بیاندازد وتنها بعنوان” سخن چین بدبخت وهیزم کش” ازتشکیلات رجوی استفاده نمود!
” 4- باید رژیم را به خاطر جنایاتش علیه مردم ایران،اعدام های فزاینده، دستگیری جوانان، زنان تحت حسابرسی قرار داد،” رژیم را باید به خاطر صدور ترویسم و بنیادگرای مجازات کرد…”.
این امر به هیکل آمریکا نمیخورد که رژیم های جنایتکار را مورد تنبیه وحسابرسی قرار دهد دراین مورد اورا عفو کرده ومعذور بدارید!
وایضا:
“ما وظیفه خود می دانیم که اقلیت های قومی و مذهبی تحت سرکوب قرار نگیرند؛ و ایران یک ایرانی شود که با توجه به سابقه درخشان و فرهنگ غنی که دارد؛سمبل تمدن، سمبل پیشرفت، سمبل آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، و صلح شود برای کل خاورمیانه”.
کوهی که دیده میشود، احتیاج به راهنما ندارد!
درست است که مردم ایران توجهی به کار ونام ونشان شما ندارند، اما هزاران خانواده ی وابسته به اسرای رجوی ازمناسبات ضدانسانی موجود درتشکیلات رجوی اطلاع دارند وجدا شده های غیر فارس هم از آزار واذیتی که هنگام تکمل به زبان مادری درتشکیلات رجوی دیده اند، از دشمنی شما با اقوام اطلاع کافی دارند!
سابقه ی تمدن ایران، هیچ سنخیتی با اعمال ضدانسانی رجوی در تشکل خود ندارد وبنابراین آنچه قرار است شما به ایران برگردانید، چیزی شبیه مناسبات برده دارانه ی رجوی خواهد بود ومردم ایران ظرفیت کشش این مناسبات را ندارند!
حمید تبریزی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا