مگر وظیفه ی سلطه گران، کمک به مردم ایران است؟

خانم ناهید همت آبادی شخص خارج نشینی است که تنها درپوشیدن لباس قواعد و رسوم فرقه ی رجوی را رعایت نمیکند ودر عوض درقربان صدقه رفتن برای مریم ومسعود سنگ تمام میگذارد.
آنها نیز بنوبه ی خود این کشف حجاب او را نادیده گرفته ونوشته هایش را دراسرع وقت بر روی سایت ها و وبلاگ های خود منتشر میکنند!
این خانم درنوشته ی اخیرش ادعا میکند:
” پس از چهل سال ارتکاب جرم و جنایت ملایان که به یمن مدارا و مماشات سیاستمداران تجارت پیشه در حق مردم و مقاومت ایران صورت گرفت و به جنگ، ترور و کشتار در منطقه و ـ سالهاست در جهان ـ منجر گردید، اینک برای اولین بار رئیس جمهور جسوری از آمریکا با بیان نکات مهمی که مقاومت ایران طی سالهای طولانی به آنها اشاره یا آنها را افشا نموده بود، نه تنها بر ضرورت اتخاذ مواضع و اجرای اعمالی قاطع در برابر فاشیسم دینی تأکید کرده بلکه بخش کوچکی از آن یعنی تحریم سپاه جنگ، ترور و جهل پاسداران رژیم را نیز اعلام و عملی نموده است”.
جهان ناهید خانم اینقدر کوچک است که می پندارد که جمهوری اسلامی که توانائی های محدودی دارد، میتواند جنگ وترور را به تمام جهان تحمیل کند!!
یا ممکن است بداند وبا طرح این دعواها، بخواهد درتوسعه ی دامنه ی ایران هراسی درخدمت امپریالیزم جهانی باشد!
اگر این خانم نمیداند باید بداند که ترامپ (اسوه ی فاشیزم قرن 20) ماهیتا نمیتواند با فاشیزمی که گویا درایران برقرار است، مبارزه کند!
اصلا او نمیداند که ایران عقب مانده میتواند استبدادی باشد ولی فاشیستی هرگز!
چراکه زیر بنای فاشیزم” سرمایه ی وسیع مالی” است و درکشورهای کم وبیش رشدیافته شکل میگیرد وایران فعلا وارد این مرحله از حیات سیاسی- اقتصادی خود نشده است!
جرم ایران نه فاشیستی بودنش، که نافرمانی هایی درعرصه ی سیاستهای خارجی است که گاها دربرابر نظام سلطه گر بروزمیدهد واین خانم بایدبداند که سلطه گران دردی بنام تنگی معیشت مردم ایران ندارند وبرعکس، مایلند که ایران مردمی گرفتار درفقر وفاقه داشته باشد تا نتواند به پیشرفت وخود کفایی برسد وکماکان بعنوان صادر کننده ی مواد خام خود باشد!
درادامه:
” حالا که به علت مجموع شرایط جاری جهان و حتماً با توجه به مصالح داخلی آمریکا و منطقه ای، سیاست این کشور پس از چهار دهه مماشات شرم آور و مدارا با هیولای خونخوار قرن دچار تحوّل نسبی و سیاست کثیف تعامل با فاشیسم دینی تاحدودی نفی شده، دسته جات ذکرشده همچنان با همسویی و رهنمود مماشاتگرایان صلح طلب!! ضمن سردادن انواع و اقسام فریاد و فغان کاذب، متنوع و فراوان اما عمدتاً بیشتر شعا‌ئر ملی!! و شعار «نه به جنگ، زنده باد صلح» را برگزیده اند که ترجمه آن به فارسی یعنی: نه به سرنگونی حکومت فاشیستی، زنده باد رژیم آخوندی…”.
شما خانم عزیز!
پیچیدگی های سیاست های داخلی و خارجی آمریکا را درک نمیکنید که اگر میکردید، سر به پای رجوی نمیگذاشتید!
ترامپ که بقدر کافی راستگرا، نژاد پرست و زن ستیز است، مشکلات عمده ای با جناحی که فاشیزم قرن بیست ویکمی را نمایندگی میکنند، دارد!
ترامپ یک شووینیست ووطن پرست افراطی آمریکائی است که درنظر داشت همه ی رنگین پوستان را از آمریکا خارج کند تا سفید پوستان وضعی بهتر داشته باشند واین امر سبب جلب آرای کارگران سفید پوست آمریکا بسوی او شد!
ترامپ یک کنسرواتر است وبه گلوبالیزم (جهانی سازی مورد تاکید و محبوب نئوکنسرواتیوها) اعتقادی ندارد وازهمین روست که میخواهد بجای سرمایه گذاری دراقصی نقاط جهان، جهان را با تحریکات واگر دست داد جنگ های نیابتی ناامن سازد وسرمایه ها فقط بسوی آمریکای با امنیت جذب شده تا اوبتواند با تامین کار برای سفید پوستان، تعمیر زیر ساخت های روبه ویرانی آمریکا وبقول خودش بازگرداندن عظمت گذشته ی آمریکا، گام های جدی بردارد!
اما طرف مقابل که دولت پنهان مرکب از نئو کنسرواتیوها (نومحافظه کاران- راستگرایان افراطی) باشد، به هیچ وجه راضی به پایین آمدن از” گلوبالیزاسیون” خود – که یکی از شروطش گردش آزادانه ی سرمایه درهرکجای جهان ولو بقیمت ویران ومخروبه شدن شهرک های صنعتی آمریکا باشد که تاکنون شده است- فشارهای سهمگین خود را بر روی ترامپ وارد کرده و هرچند روزی یکی از سران کاخ سفید را اخراج میکند!
با وجودی که ترامپ درحال عقب نشینی مداوم دربرابر اینها (بیل کلینتون ها، جان مک کین ها و جان بولتون ها) میباشد، اما هنوز هم مقاومت هایی نشان میدهد وبدین وسیله نشان میدهد که در آمریکا، هنوز تکلیف نبرد” که بر که” کاملا روشن نشده است!
دراین شرایط است که باند رجوی بدون اینکه بداند نظر نهائی دولت در سایه چیست و مردم آمریکا چه تصمیمی گرفته وچه اقدامی خواهند کرد، بر روی اسب کم وبیش لنگان ترامپ شرط میبندد که شرط عقل نیست!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا