دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی و تکرار دروغ های بی مصرف

یکی از عواملی که فرقه تروریستی رجوی توانسته به فریبکاری خود ادامه دهد دستگاه تبلیغاتی آن می باشد که هر چیز حرامی را مشروع و هر چیز حلالی را حرام جلوه می دهد.
البته قبل از آن باید به این نکته اشاره نمود دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی که دروغ هایش را در تلویزیون انعکاس می دهد به خوبی می توان دریافت تلویزیون فرقه تنها تلویزیونی در دنیا می باشد که هیچ وقت مخالف رجوی در آن برنامه نداشته و هر کسی هم که تماس می گیرد موافق رجوی جلاد و مخالف جمهوری اسلامی می باشد.
در این باره به نمونه ای که خودم شاهد آن در مناسبات اشرف بودم اشاره می کنم روزی بعد از سرنگونی صدام گفته شد که قرار است برنامه ارتباط مستقیم که فکر می کنم ابریشم چی بی غیرت بود که در برنامه حضور داشت، دیدن این برنامه برای همه الزامی شد. وقتی به سالن رفتیم بعد از چند تماس و ردیف کردن یک مشت اباطیل توسط ابریشم چی بی غیرت که تکرار می کرد مبنی بر اینکه دیگر زمانی برای سرنگونی باقی نمانده و اراجیفی از این قبیل. در ادامه تماس یک فرد با برنامه تماس گرفته و در مورد رجوی و وضعیت فرقه و اینکه شما در عراق در زمان جنگ همکاری کردید سئوال نمود که به یکباره صورت مجری برنامه و ابریشم چی ملجیک رجوی مانند لبو سرخ شد و دیگر نمی توانستند برنامه را جمع کنند. در ادامه ملیجک رجوی به مانند اربابش به تخریب فرد تماس گیرنده پرداخت و عنوان داشت که فرد تماس گیرنده مشکل داشته و حتماً با حکومت ایران همکاری می کند که اینگونه به ما مارک همکاری با صدام می زند و بقیه اراجیف دیگر…
بعد از آن برنامه بود که دیگر برنامه ارتباط مستقیم به طور زنده پخش نشد و همیشه مدت زمانی بین تماس گیرنده و برنامه وجود دارد چرا این حرف را می زنیم چون به خوبی مشخص است که وقتی فردی تماس می گیرد مجری برنامه قبل از اینکه وی حرف بزند او را معرفی می کند یعنی اینکه این تماس از قبل انجام شده است.
اگر به بقیه خبرگزاری ها و شبکه های ماهواره ای توجه کنیم در می یابیم که حداقل اجازه تماس به چند منتقد خود را نیز می دهند تا برنامه به صورت پر بارتری انجام شود ولی در دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی اینگونه نیست چون می داند اگر به یک مورد اجازه صحبت کردن مخالف در برنامه اش را بدهد باید تشکیلاتش را از هم پاشیده به حساب آورد.
در مورد برنامه هایی که در تلویزیون فرقه به خوبی می توان مشاهده نمود تکرار برنامه و اراجیفی از مدل به اصطلاح سرنگونی است و خودشان اخبار را تولید می کنند خودشان تحلیل می کنند و در نهایت جمع بندی می کنند که سرنگونی خیالی شان نزدیک است!!!.
برای همه روشن است تکرار این اراجیف مسخره کاربردش فقط برای داخل مناسبات می باشد چون با ردیف کردن یک مشت دروغ می خواهند به افراد روحیه باخته خود انگیزه بدهند. البته این جنبه ظاهری قضیه می باشد چون تاکنون تعداد زیادی از فرقه جدا شده و مریم قجر هم دست از پا درازتر به آلبانی آمده تا شاید بتواند جلوی فرار نفرات را بگیرد.
حال هر چقدر دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی بر طبل توخالی شعارهای به اصطلاح سرنگونی خیالی مریم قجر بدمد ولی چیزی که برای همه روشن شده کشور آلبانی قبرستانی برای تشکیلات ضد انقلابی رجوی می باشد که در نهایت مریم قجر نیز به همراه سران جنایت کار فرقه در آنجا به گور خواهند رفت.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا