دیگر نیاز نیست رابطه خود را پنهان کنید

روزگاری بود رجوی ارتباط خود را با آمریکا مخفی می کرد و منکر این رابطه های پنهانی و حمایت های آنان می شد چون سران فرقه از ابتدا می گفتند ما برای مبارزه با امپریالسم تلاش می کنیم!؟ کجا و چگونه نمی دانم.در زمان بر کناری دیکتاتور عراق صدام این بده بستانها نهان گردید دیدارهای مسئولین فرقه و دعوتهای آنچنانی برای فرماندهان و نمایندگان آمریکائی و اجرای برنامه های هنری تعجب همگان را بر انگیخته بود.البته رجوی حرفش این بود برای ادامه مبارزه اگر لازم باشد دامن هم می پوشد یعنی ترسی از مذاکره ندارد واژه مبارزه هم سس داستان بود اما این سالها رابطه آنها پر رنگ تر و به نوعی وسیله ای در خدمت آمریکا شده و اگر بگوئیم بیشتر از داعش برای آمریکا نفع داشته اند و در تنور آنها دمیده اند اغراق نشده است چرا در اوج بحرانها به کمک آمریکا شتافته اند و در جاهائی کاسه داغ تر از آش هم شدند. امروز اگر سری به سایت های فرقه بزنیم خواهیم دید تمامی اخبار و موضع گیریهای ضد امپریالیسم جای خود را به سخنگوئی از طرف آمریکا داده. البته با آب و تاب زیاد بابت دادن روحیه به نیروهای خود می باشد که بگوید ما رابطه خوبی با آمریکا داریم و شرایط ایران مثل همیشه بحرانی هست.اما به رجوی و فرقه اش باید گفت شما هم چنان در اوهام خود باشید و ابزاری در خدمت آمریکا! ملت ایران در بحث منافع با هیچکس شوخی ندارند و کوتاه نخواهند آمد چون بحث عزت و شرف خودشان هست بر خلاف فرقه که همیشه شعار خلق را سر می دهد ولی حاضر است برای منافع خود همه چیز را فدا کند حتی شعار اصلی خودش را که به اصطلاح مبارزه با امپریالیست بود.
روزی همه جدا شدگان می گفتند آمریکا این فرقه را حمایت می کند.امروز به عینه می توان آنرا دید.تلاشهایی که برای خوش رقصی و خوش خدمتی انجام می دهید پر واضح است که در سر چه غوغایی دارید اما بدانید به آنچه می خواهید نمی رسید.
شما که اینقدر گوش شنوا دارید چرا صدای نزدیک ترین افراد خود را خفه می کنید و تمایلی به انعکاس آن ندارید راست می گوئید اعلام کنید چقدر از نیروها خواهان جدائی از این فرقه هستند.چرا آنرا درج نمی کنید ما که خود در این فرقه بودیم می دانیم فقط کسانی حق حرف زدن و اظهار نظر را دارند که موافق رجوی و فرقه اش باشند، انتقاد معنایی ندارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا